Životodárné obcování

„Bylo nám řečeno: »Bohové jste a synové Nejvyššího všichni«! A my jsme odpověděli: »Psi jsme a prasata.«“

Byla neděle včera. Sleduju televizi Noe, přímý přenos z Panamy, z neporovnatelně nádherného Světového setkání mládeže za přítomnosti papeže Františka. Setkání z mého pohledu naprosto neuvěřitelné, něco, o čem ani vzdáleně si nedovedu představit, že bych toho mohl být přítomen. Jakoby jiná galaxie vztahů, lidství, oslovení. To podstatné. „Vy, mladí, nejste budoucnost lidstva. Jste jeho přítomností,“ praví Svatý Otec. „Teď.“ Jde o zásadní přijetí reality, současnosti. Právě teď. Ústředními slovy jsou slova Matky Boží Archandělu Gabrielu: „Staniž se mi podle slova Tvého.“ Říkají už dnes všude „Ať se mi stane podle Tvého slova,“ ale stále jaksi nejsem schopen přistoupit na některé novější, lapidárnější jazykové vazby, které cítím jako těžkopádné, mimo biblickou poetiku a krásu, která právě tkví v tradici. Neslýchám už o „svatých obcování“, jakkoli je pro mě toto naprosto rozhodující, bylo změněno na „společenství svatých“. Ale společenství nemusí být dynamické jako právě „obcování“, které v dnešních profánních a téměř již nejiných souvislostech je chápáno jako obcování pohlavní.

Proč tak drtivě převládl jazyk profanace a nízkosti nad jazykem krásy a vyššího duchovního vnímání? Jakub Deml píše: „Bylo nám řečeno: »Bohové jste a synové Nejvyššího všichni«! A my jsme odpověděli: »Psi jsme a prasata.«“ Jak něčemu takovému byl dalek jakýkoli televizní záběr na několik set tisíc radujících se lidí v Panamě! Sledoval jsem tuto podívanou – už od Vigilií a pak až po ranní Mši svatou – několik hodin, jako něco doslova životodárného.

Takto jsem také absolvoval návštěvu Svatého otce v jednom zařízení pro péči o osoby postižené virem HIV. Přítomni pracovníci komunity, asistenti, sestry Matky Terezy a další. Třináctiletý chlapec s dlouhým kostěným růžencem kolem krku, zpívající pro papeže Františka jednu z modliteb Církve. Velkým překvapením byl pak v samotném závěru papežovy promluvy přehled aktualit a zpráv o násilných činech, které se ve světě poslední dny přihodily, včetně nejaktuálnějšího teroristického útoku na filipínský kostel v době konání Mše svaté téměř s třemi desítkami obětí.

Na samotný závěr pak reference o teroristickém napadení vojenské akademie v kolumbijské Bogotě. Poté, co Svatý otec pronese přímluvu, aby Bůh pohnul svědomím osob, kteří tyto násilnosti působí, přečte stejně klidným a vyrovnaným hlasem, hlasem zasahujícím hlubokou vnitřní přesvědčivosti, jména všech dvaceti zabitých kadetů a jedné mladé ekvádorské policistky. Všechna tato jména! Jedno vedle druhého, v jejich nádherné latinsko-americké květnatosti křestních jmen. Jméno vedle jména, člověk jediný a jedinečný vedle druhého, stejně jedinečného. Teď, nyní a tady, z úst 266. papeže Církve.

Uši a vítr.

28 1 2019 obr1

Pablo Picasso. First Communion. 1896. wikiart.org

publikováno: 28. 1. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Může si Babiš starší i ve Švýcarsku dělat cokoli?

Vážený pane velvyslanče, obracím se k Vám s prosbou, aby se orgány Švýcarské konfederace v co nejkratší době …

U čínského koryta se kvičí blahem!

Už nestačí „apolitičnost“: Čínská komunistická strana teď vyžaduje otevřenou, veřejnou a jednoznačnou podporu – od vlastních …

Osamělí, pevní i vratcí lidé pana Giacomettiho

Pražská výstava byla vpravdě překvapující. Přiblížila sochařovu tvorbu od začátků přes surrealistické období k proslulým odhmotněným …

Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …