Papež František v Emirátech

S muslimy na arabské půdě.

Jednou z nejvýznamnějších událostí letošního roku je bezesporu právě probíhající návštěva Jeho Svatosti Františka, 266. papeže ve Spojených arabských emirátech. Jako první hlava římskokatolické církve stanul na půdě Arabského poloostrova, kde se zrodil islám. Této jeho průlomové cestě věnují média po celém světě mimořádnou pozornost. Ne tak u nás. My si vystačíme s domácí produkcí. Že papežova nabídka k dialogu mezi církvemi nezaujme, nenadchne a nepotěší naše agresivní internetové trolly, asi nikoho soudného nepřekvapí, ale ona netěší ani pražského primase Dominika Duku, Petra Piťhu a celou plejádu nejrůznějších politických a společenských fundamentalistů, exhibicionistů a extrémistů. Pokud jsou tyto očekávané vlažné či odmítavé reakce výše uvedených důvodem mediálního nezájmu české žurnalistické obce, pak je to děsivá zpráva o jejím většinovém rozpoložení.

Papež František je zosobněním skutečného návratu ke kořenům křesťanské víry. Své jméno přijal s odkazem na sv. Františka z Assisi (a na jeho heslo „Nezapomeň na chudé“). František je prvním papežem z amerického kontinentu a prvním mimoevropským od 8. stol. Vyznává osobní skromnost, empatii a pokoru. Tvrdí, že lidé, kteří podlehnou sebestředné marnosti, jen skrývají svou velkou duševní ubohost. Papež František je ostře proti jakémukoliv extrémismu, s tím, že žádná víra nikoho nezmocňuje k násilnostem a zločinům. Jeho mottem je „Miserendo atque eligendo“ (česky –  s milosrdenstvím si jej vyvolil).

Hlavním tématem jeho cesty do Spojených arabských emirátů je náboženská svoboda, bratrství, náboženský dialog, mír, snášenlivost a pomoc trpícím. SAE jsou modelem soužití různých náboženství, se vzájemným respektem k jinakosti. Papeže Františka přivítal v emirátu Abú Dhabí korunní princ šajch Muhammad bin Zajd Nahaján. Průvodcem na jeho cestě je velký imán egyptské mešity al-Azhar šajch Ahmad Tajib, který je považován za hlavu sunnitského islámu.

Nahlížet na islám pouze a jedině optikou několika extremistů a šmahem odsoudit všechny muslimy a všechny arabské země je na úrovni středověkého tmářství, které může cíleně vyvolávat atmosféru strachu a nedůvěry. Je třeba se i v této tématice opírat o nezpochybnitelná fakta, která pak pomohou čtenářům, posluchačům a divákům se lépe orientovat a nepodléhat různým křiklounům. Neuškodí trocha osvěty o rozdílech mezi sunnity a šíity, o pozicích v syrském konfliktu, o zemích, kde je islám státní doktrínou a o zemích kde není, o tom, jaký kus cesty ušly země arabského poloostrova za posledních 40 let. Já působím ve Spojených arabských emirátech od roku 2014 a pokusím se tuto zemi krátce představit, aby bylo zřejmé, že si papež František nevybral místo své poslední cesty náhodně. Význam této cesty ocení až budoucnost, ale již nyní je jasné, že jde o zásadní a pronikavé gesto dialogu místo konfrontace.

Proč Spojené arabské emiráty?

Spojené arabské emiráty (SAE) jsou dynamicky se rozvíjející zemí. Staly se křižovatkou globálního byznysu i turistiky.

SAE jsou federací sedmi konstitutivních emirátů. Většinu území zaujímá plochá nížina, která je z velké části pokrytá pouští. Výjimku tvoří hornatý region na severu země v emirátu Fujairah, nejvyšší hora Džabal Bil Ajs leží v nadmořské výšce 1910 m.

V roce 1958 byla na území dnešních SAE poprvé nalezena ropa. Po odchodu britských vojsk v roce 1971 vznikly Spojené arabské emiráty. SAE udržují s Velkou Británii dobré vztahy (i zeměmi Commonwealth) a vychází mírově se svými sousedy.  SAE stály na straně spojenců při operaci Pouštní bouře v roce 1990. V roce 2015 poskytly své vojenské letiště francouzskému letectvu pro bombardování základen Islámského státu v Sýrii a Iráku.

Všechny emiráty tvořící SAE jsou absolutistické monarchie. Vládci emirátů jsou členy Nejvyšší rady. Emirové ze svého středu volí prezidenta a viceprezidenta federace a jmenují čtyřčlenný poradní orgán. Parlament emirátů se schází jednou ročně a schvaluje federální zákony, řada vyhlášek a zejména tradičních zvyklostí zůstává v jednotlivých emirátech odlišná. Administraci země zajišťuje jmenovaná vláda, jsou v ní zastoupeny i ženy, například ministryně pro štěstí. V Emirátech nepůsobí politické strany ani odborové organizace. V této době dochází v zemi ke generační obměně. Otcové zakladatelé předávají pomyslné panovnické žezlo svým synům. Všichni mají vystudované prestižní britské univerzity a velmi dobře se orientují v aktuálním globálním světě. Letošní rok je v Emirátech rokem tolerance.

V SAE žije necelých 9 mil. obyvatel. Občané SAE tvoří jen asi 20 % obyvatelstva. Ostatní žijí v Emirátech na pracovní povolení či jinou formu dlouhodobého pobytu. Většinu z nich tvoří tzv. přistěhovalci z Indie, Pákistánu, Filipín, Bangladéše, Srí lanky, Nepálu aj. Roste počet turistů s dlouhodobým pobytem. Asi 70 % obyvatelstva jsou Arabové, z nichž téměř všichni vyznávají islám, 82 % jsou sunnité a 18 % šíité.  Islám však není v SAE státní doktrínou, stát jej podporuje, ale praktikování islámu nemá ortodoxní podobu jako například v sousední Saudské Arábii. V SAE nedochází k žádným zásadním sporům mezi většinovými sunnity a menšinovými šíity. SAE jsou tolerantní k jiným vírám. SAE jsou kromě Kuvajtu jedinými zeměmi celé oblasti, kde je povoleno kromě islámu vyznávat i další náboženství (křesťanství a hinduismus). Abú Dhabí je sídlem katolického biskupa pro celou oblast Arabského poloostrova. V Emirátech je celkem 9 katolických kostelů a dvě křesťanské internátní školy. Ke křesťanství se zde hlásí asi 1 mil. lidí, kteří mají v zemi trvalý nebo dlouhodobý pobyt.

Drtivá většina obyvatel žije na pobřeží, z toho více než 60 % ve dvou městech – v Dubaji (celá aglomerace Dubaj má cca 3,5 mil. obyvatel) a ve správním sídle Abú Dhabí.

Nyní je více než 30 % HDP země založeno na těžbě a zpracování ropy a zemního plynu (a tento podíl se v diverzifikované ekonomice snižuje). SAE se však díky tomu staly jedním z nejbohatších států světa, se stále zvyšující se životní úrovní (srovnatelnou např. s Německem). Zásoby ropy se odhadují podle dnešního tempa těžby na přibližně 80 let. Na HDP se dále podílí 15 % průmyslová výroba, 14 % turistický ruch, 14 % stavebnictví, 10 % bankovnictví, 6 % doprava.  Průmysl je velice rozvinutý. Vyrábí se cement a hliník, dále se kromě ropy těží mramor. 80 % spotřebního zboží a potravin se dováží. SAE dbají na nejvyšší kvalitu dováženého zboží. O trhy v SAE je velký zájem a konkurují si zde nejsilnější světoví výrobci.

Země má velmi kvalitní dálniční síť, velké přístavy a čtyři mezinárodní letiště, přičemž letiště v Dubaji je co do rozlohy vůbec největší na světě. Je napojeno na dubajské nadzemní metro. Je letištěm s největším počtem tranzitů.

V letošním roce jsou očekávané příjmy země ve výši 122,5 mld. UDS a schválené výdaje ve výši 121,7 mld. USD.

V roce 2014 zrušily Spojené arabské emiráty vízovou povinnost pro občany České republiky.

Oficiální měnou ve Spojených arabských emirátech je 1 dirham (zkráceně AED – Arab Emirates dirham), který se dělí na 100 Filů. Aktuální kurzy AED jsou – 1 AED = 6,51 CZK, 1 USD= 3,67 AED.

Mezi oblasti s vysokou mírou rozvoje patří i školství a zdravotnictví. Administrativa SAE je řadí mezi své absolutní priority, na vzdělání je vyčleněno z federálního rozpočtu pro letošní rok 21,2 % a na zdravotnictví 8 % z celkového objemu. Obojí je zde na vysoké úrovni a obojí je v základní státní nabídce zcela bezplatné. A vedle toho se v posledním období rozrostl počet privátních škol a soukromých zdravotnických zařízení, které jsou propojeny s prestižními světovými značkami. Chloubou jsou nově otevřené vysoké školy v emirátech Abu Dhabi a Sharjah.

Dovozní clo do SAE je zpravidla 5 %, daň z příjmů ani DPH se neplatí. Pokud však v SAE budete dlouhodobě pracovat, podnikat a žít, tak vaše příjmy budou zdaněny nepřímo vysokými životními náklady – nájmy, poplatky za služby, mýtným, zdravotní péčí atd.

Motorem hospodářského růstu v SAE se stávají inovace, které určí novou cestu k diverzifikované ekonomice. K tomuto postupu jsou SAE nuceny především významným snížením cen ropy, ačkoli SAE nejsou na vývozu ropy zcela závislé, jako ostatní země Zálivu. Jedním z opatření na podpoření hospodářského růstu je i rozvoj vlastních inovačních technologií. Tímto způsobem se chtějí SAE prezentovat na blížící se výstavě EXPO 2020, kterou bude hostit Dubaj.

Vláda SAE hodlá v oblasti inovací investovat v nejbližších letech cca 4 mld. USD ročně. Další prostředky na inovace věnují i jednotlivé emiráty ze svých rozpočtů. Prioritními obory a oblastmi jsou obnovitelné zdroje, e-government, energetická soustava, školství, doprava, zdravotnictví, vodní hospodářství a nově i vesmírný program. V průběhu nejbližších tří let bude vyhlášeno asi 30 národních iniciativ na podporu inovací. Se záměrem rozvíjet svou inovativní produkci vstupují do Emirátů i mnozí zahraniční investoři.

Uspět v SAE mohou projekty inovativní, kreativní, originální, s vysokou přidanou hodnotou. V SAE musíte projevit cit pro místní podmínky a zvyklosti. Musíte si zvyknout na jiné vnímání času, nespěchat, ale zároveň být dokonale připraven a umět definovat konkurenční výhodu, trefit se do poptávky a potřeb doby. Chce to odvahu, trpělivost, empatii a profesionalitu dobře fungujícího týmu. Druhá strana to pak dokáže ocenit.

Podmínkou úspěšného působení v SAE je mít dobrého místního obchodního partnera či partnery a pevné osobní vztahy, opírající se o vzájemný respekt a vzájemnou důvěru. Ideálními obchodními partnery pro projekty s nejvyššími ambicemi jsou nejvyšší představitelé královských rodin, kteří minimalizují možná rizika a prodlevy.

SAE jsou jedním z největších poskytovatelů rozvojové pomoci na světě. Ročně činí objem poskytované zahraniční pomoci v posledních letech cca 6 mld. USD, a to formou grantů, charitativní i humanitární pomoci. 85 % prostředků je směrováno do zemí Afriky.

Mezi SAE a ČR jsou podepsány dohody o podpoře a ochraně investic (1994) a o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a majetku (platná od r. 1997). ČR má ve SAE svůj zastupitelský úřad. Velvyslanectví SAE v ČR je ve stádiu příprav. Prostor pro prohloubení oboustranné nejen obchodní spolupráce je obrovský.

Stejně jako ve všech muslimských zemích, je i v Emirátech pátek dnem pracovního klidu. Tradičním víkendem pro kancelářské pracovníky je čtvrtek odpoledne a pátek. Mezitím se ovšem stále častěji přechází na pětidenní pracovní týden a pak jsou volné pátky a soboty. Během svátku ramadánu je běžná pracovní doba snížena na dvě hodiny denně.

Spojené arabské emiráty slaví deset státních svátků ročně. Běžná pracovní doba je osm hodin denně, šest dní v týdnu. Ve vládních agenturách, které zaměstnávají mnoho místních obyvatel je však pravidlem 35 ti hodinový pracovní týden. Placená dovolená je v rozmezí 14 až 30 dní v roce. Povolení k pobytu a pracovní povolení se udělují na dobu tří let a jsou obnovitelná. Vztahuje se to na konkrétní pracovní místo, ale může být se souhlasem zaměstnavatele převedeno i na jinou práci. Důkladné a překvapivě vstřícné pracovní právo je velmi pečlivě uplatňováno v praxi. Výdělky dělníků zejména na stavbách jsou srovnatelné se mzdou podobných profesí u nás, a nezřídka jsou vyšší. Kvalifikovaní pracovníci vydělávají podstatně více.

SAE patří mezi nejbezpečnější státy na světě. V oblasti bezpečnosti se Emiráty inspirují v Izraeli, s nímž mají korektní vztahy. Kriminalita je zde ve srovnání s celosvětovým průměrem minimální. Ačkoli je to islámská země, tak i pro samotné ženy-turistky je zde bezpečněji než kdekoli jinde v regionu. Turistům je doporučováno, aby dbali na odlišnosti v jednotlivých emirátech, a to zejména v emirátu Sharjah, kde je vyžadováno přísnější dodržování islámských pravidel, na rozdíl od sousedních emirátů Dubaje či Fujairah.

SAE jsou zemí, kde není nic nemožné. Nabízí nejen nesmírně zajímavé obchodní příležitosti, ale také skvosty světové architektury, a zcela unikátní zážitky z oblasti turistiky, relaxačních aktivit, sportu a zábavy. I proto se zde pořádá mnoho významných podniků a soutěží globálního světa. SAE nejsou žádným arabským skanzenem, naopak působí dojmem země 21. století, otevřené společnosti s kosmopolitní atmosférou, která si zároveň chrání a udržuje své zvyklosti a tradice. Hosté, obchodní partneři a turisté jsou zde vítáni. Mnozí se vrací a objevují dál a dál tuto perlu Perského zálivu. Samozřejmě získají trvalé pouto k místní přírodě a kouzelným plážím. Osloví vás i příznivé klima v období od října do dubna, kdy se denní teploty pohybují kolem 30 stupňů Celsia.

P. S. Prosím neplést si Saudskou Arábii se Spojenými arabskými emiráty. To jsou dva hodně odlišné světy.

9 2 2019 obr1

Modest Cuixart. Rit. 1991. wikiart.org

publikováno: 9. 2. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Fašounem nebo bolševikem pro zisk a pobavení? Možno. Dokdy?

Pětasedmdesát let od konce druhé světové války se znovu ptáme: Jsou formulace v trestním zákoníku týkající …

Neexistující imigranti IV.

Švédští demokraté – co ukazuje jejich příběh?   Úvod Máte před sebou čtvrtou, předposlední část …

Pytlácká hranice (neuvěřitelný příběh)

Další z neopakovatelných životních příhod chirurga a myslivce Otakara Březiny (1919‒2009). Tentokrát ale, milý čtenáři, šťastný …

Kdo se bojí ombudsmana?

Starověká římská republika si za účelem ochrany slabých před zvůlí mocných zřídila institut tribuna lidu, …

Zprávy z mokřadů

Typickým obdobím, kdy ornitologové a milovníci přírody vyrážejí za pozorováním, je spíše jaro a dny, kdy se …

Křeček chycený v rádiu

Stanislav Křeček dává jasně najevo, že ochrana slabších ho nezajímá a jejich diskriminaci v roli ombudsmana řešit …

Pěstování rozlišovacích schopností

Způsob, jak spolehlivě odlišit rákosníka obecného od rákosníka zpěvného, je chytit ho a zblízka prohlédnout. …

Léky u nás chybí, kvůli bezuzdnému kšeftu v Číně

Výpadek dodávek autodílů z Číny kvůli viru přežijeme, ale nenechme si nalhat našimi bolševiky, že za …