Příklady pitomosti světa zpráv

Co se může myslet novinařinou.

Zdá se, že svět opravdu chce být klamán, ale to nic nemění na tom, že dlouhodobě oblbovat je možné jen toho, kdo po oblbování prahne. To, že si čtenáři nehorázné lži žádají, je pro obě strany přitěžující okolnost. Rozdíl mezi těmi, kdo se snaží uniknout ze začarovaného kruhu, a těmi, kdo si v něm libují, protože jim z temných důvodů vyhovuje, je základní.

Lítá bitva, jejímiž jsme přímými, ač nedobrovolnými svědky, není střetem civilizací, ani konfliktem mezi vesnicí a městem, ale především věčným sporem mezi těmi, kdo manipulaci brání a těmi, kdo s chutí zbaští cokoli.

Problém nespočívá v nosičích, ale v nakládání s informacemi. I s pomocí mobilního telefonu je možné vydolovat relevantní zprávu, hodiny strávené před obrazovkou mohou vést k utvrzení negativních nebo pozitivních předsudků. Předsudek je krásně stručné slovo s hnusným obsahem: soud utvořený předem, jímž neotřese ani osobní zkušenost, natož argument nebo důkaz. Pozitivní předsudek zabraňující vidět skvrny na ideálu je stejně škodlivý jako předsudek záporný, který dělá vyvrhele z každého, kdo má drzost se mnou nesouhlasit. Brány nezvratného přesvědčení jsou vždy otevřeny uprchlíkům na útěku z nepohodlí všedního dne. Není nutné se vláčet až do vřelé náruče nějakého učení, aby člověk získal povznášející pocit zasvěcence. Konspirační teorie dokáží ideologii lehce nahradit, protože cílem není nezávislost, ale pocit sounáležitosti s obcí vědoucích. Tam, kde sídlí uhlířská víra, není nic, co by přesvědčilo, nic, co by vyvrátilo nesmysl. Pro freudisty je Oidipovým komplexem těžce postižený i muž trvající na tom, že ho matka nikdy sexuálně nepřitahovala. Jeho případ je o to horší, že to odmítá uznat. Pro leninisty zůstane Lenin sněhobílý, i když dokumenty dokazují, k jakým zločinům vydával rozkazy. Kdo se dal přesvědčit, že Francouzská revoluce byla zednářským spiknutím, si důkazy snadno opatří. Ti, kdo mají jistotu, že atentát z 11. září byl dílem izraelských (nebo amerických) tajných služeb, se už bez důkazů obejdou. Každá námitka pouze potvrzuje rafinovanost spiknutí. Tento humbuk je vlastně parodií na filosofii, která také neustále zpytuje možnosti poznání a zkoumá hranice pravdivosti. Platón, Montaigne nebo Descartes se také dotazovali, čemu je ještě možné věřit a kde začíná oblast neznáma. Jenže když dva dělají totéž, závisí výsledek na jejich niterném ustrojení.

Zatímco objevování reality zneklidňuje jen hrstku duchů, slídilů lačných vědět, kdo se skrývá za událostmi, jimiž se média hemží, jsou plná města i vesnice. Podle svědectví přátel strategicky rozmístěných v příslušných zemích to vypadá, že pro brexit hlasovali voliči podobného vnitřního ustrojení jako pro Babiše, Zemana nebo Trumpa. Odhalování soukromí figurek známých z televizní obrazovky jsou nedílnou součástí hry, kterou spolu hrají herci a diváci. I pomluva může napáchat nenapravitelné škody, když nestydaté lži vypouštějí do éteru představitelé států a velmocí, je nebezpečí úměrně větší. Blbost je naneštěstí nakažlivá, proto zdravý pud sebezáchovy velí se některým prostředím obezřetně vyhnout.

Epiktétos odlišoval věci, které jsou v naší moci od věcí, na něž žádný vliv nemáme a mít nemůžeme. Nastal čas začít odlišovat věci technicky proveditelné od věcí neproveditelných. Žádat po politických stranách a ostatních dobrovolných spolcích, aby se zbavily členů zdiskreditovaných a podezřelých ze zločinů, řadím mezi proveditelné. Očekávat, že se novináři jako jeden muž promění v hledače pravdy bez bázně a hany, patří mezi nesplnitelná přání. Ačkoli je obtížné nalézt odpudivější tvory než paparazzi a jejich zaměstnavatele, doufat, že se nechají připravit o vliv, je nereálné.

Protože informace jsou hlavním produktem a obchodním artiklem globalizované konzumně-odpadkové civilizace, proměnil se veřejný prostor v kolbiště, v němž se pohybují zjevy nechutné s lidmi zasluhujícími obdiv a úctu. Novinář riskující život v nesmyslné válce kdesi na opačné straně zeměkoule je etickým protipólem slídila hrabajícího se v postelových aférách šaška známého z obrazovky – a přesto oba vykonávají stejnou profesi a mohou být nositeli novinářských legitimací, jež se od sebe liší pouze číslem a fotografií. Na takzvané „nálady ve společnosti“ máme my novináři lví podíl. Je logické a nevyhnutelné, že se mezi námi vyskytují i prostituti, protože novinářská kariéra se stala v některých redakcích zdrojem vysokých příjmů, slávy a moci. Když se k tomu připočte chvat, pracovní podmínky, požadavky hierarchie a konkurence, jež je v tomto oboru škodlivá, není divu, že reálný obraz světa je třeba namáhavě dolovat.

Počet novinářů odevzdávajících profesionální práci jde do tisíců – těžké je pouze v uměle vytvořené kouřové cloně je nalézt. Jen za rok 2018 zahynulo násilnou smrtí 81 novinářů, což je možná tragičtější skóre než jakým se mohou vykázat lékaři, právníci nebo policisté.

Nechce-li se člověk stát spolupachatelem, musí na rozkrývání podvodů obětovat pár hodin svého vzácného času. Ten, kdo se obtěžoval posilováním imunity, získal ochranu alespoň proti nejhorším výstřelkům. Bezpečí je cíl stejně vzdálený jako země zaslíbená. Jistota, že člověk není za bulíka, leží za obzorem, ale péčí o vlastní zahradu prospívá zahradník okolí víc než týmovou prací na národa roli dědičné. Ale i při sebevětší obezřetnosti je nutné počítat s tím, že jsem možná pouhým divákem kouzelnického představení, jehož cílem je obsah mé peněženky, nikoli moje blaho. V případě návštěvy kabaretu jde o poctivou hru: přišel jsem, abych užasl nad tím, jak snadné je mne oblafnout.

První část zde: Příklady pitomosti: mýtus = lež a další.

12 2 2019 obr2

Corneille, La tranche de pastèque, 1967, wikiart.org

publikováno: 12. 2. 2019

Lubomír Martínek

Lubomír Martínek

esejista a překladatel /

NEJNOVĚJŠÍ články


Panna zneuctěného práva, odbornost – zaklínadlo fachidiotů

To to trvalo: muselo uplynout třicet let, aby se konečně dospělo k tomu, čím se mělo …

Válka v Sýrii pokračuje, a svět to nevidí

Zatímco se světová média soustředí v souvislosti s Ruskem a Tureckem především na dojednání příměří …

Prof. Válková jako případ

Může být „akademická spolupráce“ s justičním vrahem Urválkem nedůležitá ve srovnání s „akademickou činností“ v oblasti „práva“ …

Ztraceni v mlze kulturních válek

Nenáviděná politická korektnost není výplodem západní demokracie, ale leninské diktatury sekretariátu. Otci moderní teorie válečnictví …

Jací jsme?

Údělem každého hluboce filosofického vědomí je schopnost smířit se, ale i nepodlehnout axiomu nejistoty. Non …

Kvalita našich životů na posledním místě programů

Česká politika objevila téma ochrany životního prostředí. Tedy objevila – zaznamenala jeho existenci ve veřejném …

Za monarchii 2020! Plemeno zhovadilé, ďáblem poštívané!

Po pustošivých husitských válkách se v českých zemích ustavilo Království dvojího lidu, kališníků a katolíků, jak jej …

Proměny pedofilie a mistři myšlení

Časy se mění, zpíval v roce 1964 Bob Dylan. Inu, jak se to vezme. Záleží na …