Kam za panoramatickým výhledem na Beskydy?

kam-za-panoramatickym-vyhledem-na-beskydy

Píše se rok 1888 a lichnovský fojt Kubárt nechává na svém pozemku postavit sochu sv. Izidora, patrona zemědělců. Ta tam majestátně stávala až do poloviny 80. let minulého století, kdy zarostla křovím a byla zdevastovaná.

Před pár lety jsme se s lichnovským starostou dohodli, že se pokusíme tuto sochu obnovit, což se za pomoci dobrovolníků, obce, farnosti a Nadace OF podařilo.

Obec má restaurovanou sochu a krásné místo s jedním z nejkrásnějších panoramatických výhledů na Beskydy. Nemluvě o tom, že socha sv. Izidora je pravděpodobně jedinou sochou tohoto světce ve volném prostoru v naší zemi.

Pokoj a dobro,

Roman Macura, farář ve farnosti Lichnov u Nového Jičína

Fotoreportáž z obnovy sochy sv. Izidora (foto R. Macura):

20 2 2019 obr3

20 2 2019 obr4

20 2 2019 obr5

20 2 2019 obr6

20 2 2019 obr7

20 2 2019 obr8

20 2 2019 obr9

20 2 2019 obr10

20 2 2019 obr11

20 2 2019 obr12

20 2 2019 obr13

20 2 2019 obr14

20 2 2019 obr15

20 2 2019 obr16

20 2 2019 obr17

20 2 2019 obr18

20 2 2019 obr19

20 2 2019 obr20

20 2 2019 obr21

20 2 2019 obr22

20 2 2019 obr23

20 2 2019 obr24

***

Nadace OF podpořila obnovu sochy sv. Izidora, probíhající ve dvou etapách, a to v r. 2013 a 2014.

Logo Nadace OF

publikováno: 20. 2. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …

Pustíte si domů Mikuláše i čerta s andělem?

Antibabiš, Antizeman jsou jako antičerti. Antičert ale není rovnou anděl, a my bychom se neměli nechat strhnout k dávnému bludu, že synové světla bojují nesmiřitelně se syny temnoty, jinak bludné myšlení budou …

Považuji Beneše téměř za génia (ke glose I. Stránského o roku 1939)

Na rozdíl od pana Ivana si ještě poslední roky druhé světové války dobře pamatuji. Po tom, co naši rodinu Slováci vyhodili z Trenčína proto, že se otec nechtěl stát Slovákem, jsme …

Chceš zachránit planetu? Neměj děti!

Vždycky, když se vám zdá, že větší blbost už vymyslet nejde, dočkáte se dalšího překvapení. Že nemáme jen dvě pohlaví, ale přinejmenším šedesát (v OSN se už projednává návrh na …

Pravidla revoluce – laskavé, veselé a elegantní

Dnes se říká, jak bylo třeba radikálnější zametení se všemi členy komunistické státostrany. Z tehdejší doby je tu vzkaz tohoto znění od právě propuštěného politického vězně (DB): *** Probíhá laskavá, veselá …

K rozkradené zemi

Lidé jsou spíše rozčarováni ze způsobu privatizace a z korupce, která ji provázela, ze sociálního propadu dost velké části populace. A bohužel to vytvořilo živnou půdu pro šíření strachu, strachu z uprchlíků, …