S pravým králem budou účtovat i dnešní králové

Dnešní velcí rétoři neodvozují svůj úspěch u davů od nových praktik, které lidstvo dosud nepoznalo. Jejich praktiky ale silně připomínají to, o čem píše už třeba Erasmus.

Jak je patrné z úryvku napsaného na oslavu bláznivosti, králové a vysocí dvořané v jeho době dobře věděli, jak (zdánlivě ve jménu spravedlnosti) pracovat pro sebe. Nebo měří dnešní lídři blaho jinak? Jsou připraveni na to, že i je čeká jednoho dne vyúčtování s oním pravým králem? (PH)

„Již delší dobu se těším, že budu moci trochu promluvit o králích a vysokých dvořanech, kteří mne [bláznivost, PH] ctí se vší upřímností a svobodně, jak se sluší na muže svobodné. (…) Ten, kdo třímá otěže vlády, přestává být soukromníkem a musí mít na paměti jen zájem státu. Nesmí myslet na nic jiného než na veřejné blaho. Nesmí se ani o píď odchýlit od zákonů, jichž je sám tvůrcem a vykonavatelem. Je odpovědný za poctivost všech svých služebníků a úředníků. Oči všech spočívají jen na něm, takže buď je spásnou hvězdou, jež může čistotou svých mravů přinést lidem svrchované blaho, nebo zkázonosnou kometou, jíž v patách kráčí úplná záhuba. (…) Nebudu ani mluvit o úkladech, nenávisti, různých nebezpečích a hrozbách: nakonec však jej čeká v každém případě setkání s oním pravým králem, jenž zakrátko bude od něho žádat vyúčtování i té nejmenší viny, a to tím přísněji, čím mocnější byla říše, které vládl. – Kdyby vladař dobře uvážil (a kdyby byl moudrý, měl by uvažovat!) toto všechno a ještě přemnoho jiných okolností, pak by se, myslím, nemohl příjemně ani vyspat, ani najíst.

Je však právě mou [bláznivosti, PH] velkou zásluhou, že oni všechny tyto starosti svěřují bohům a starají se jen pěkně sami o sebe a nevěnují sluchu nikomu než tomu, kdo jim dovede říkat jen samé příjemnosti, aby jim snad nějaká vážná starost nepokazila dobou náladu. Věří, že celý svůj vladařský úkol náležitě plní tím, že se ustavičně věnují lovu, že pěstují krásné koně, že se ziskem prodávají úřady a vedoucí místa, že každodenně vymýšlejí nové způsoby, jak oklestit majetek občanů a shrábnout jej do vlastního měšce: toto však činí pod názvy tak obratně vymyšlenými, že i když jde o věc naprosto nespravedlivou, přece jen nese zdání jakési spravedlnosti. (…)

Představte si teď takového panovníka, jakože skutečně takoví někdy bývají: je to člověk neznalý zákonů, takřka nepřítel veřejných zájmů, myslící jen na svůj soukromý prospěch, otrok vášní, odpůrce vzdělanosti, odpůrce svobody a pravdy, jenž vůbec nepřemýšlí o blahu státu, nýbrž všechno měří jen svými choutkami a svým prospěchem. A pak si na něm představte zlatý řetěz, jenž znamená pevné spojení všech ctností; dále žezlo, symbol spravedlnosti a veskrze čistého srdce; posléze nachové roucho, obraz to vroucí lásky ke státu: kdyby panovník srovnal tyto odznaky se svým životem, musel by se, myslím, hluboce zastydět za svůj skvostný úbor a obávat se, že někdo vtipně vyloží smysl takovýchto symbolů a celé to okázalé ustrojení zesměšní.“

E. Rotterdamský: Chvála bláznivosti, Mladá fronta, Praha 1986

publikováno: 10. 3. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Hymna Václaváku

Připomínáme výročí 21. srpna. Tohle byla kultovní píseň konce socialismu. Petr Skoumal jí napsal a nahrál soukromě sám v srpnu 1988, a v různých magnetofonových verzích kolovala až do listopadu 1989. Vyšla pak …

Přemnožili se nám tu hraboši…

Hrabou, hrabou a hrabou. Pořád nemají dost. Babiš, Faltýnek, Filip, Tvrdík, Nejedlý, Mynář, Toman, mladý Klaus, starý Klaus, starý Zeman, Zbytek a Kavan, Kováčik a Semelová, Skála i Veleba, Foldyna i ten vlastenec Okamura, komunisti …

Kam se Mekka na Prahu

Podle Petra Schwarze z ČRo Plus: „Téměř dva miliony muslimů přijely do saúdskoarabské Mekky na každoroční pouť… do Prahy letos má dorazit na devět milionů turistů“. Sice je to za celý …

Jaká doba, takové umění!

„Mám vlastně štěstí – divadlo je pro mne pořád jeden z nejzajímavějších způsobů, jak poznávat život. A navíc řecké divadlo, speciálně řecká tragédie, je oslnivý fenomén. I když jsem o tomto výplodu starořecké kultury, který …

Proč je dobré nic nedělat?

My jsme se odnaučili nic nedělat. Kdo z nás si sedne v neděli, v sobotu sedne a nedělá nic? Zkrátka kouká. Vezme si deci vína, nebo ani ne vína, a dívá se? Jen …

Paradox těžké viny

Kráčela krajem žížala měla jen kalhotky a sako. Kráčela, už si zoufala, neb sousedka jí řekla: pako! Věděla, co jsou sekvence a nechtěla se zpátky vracet, snoubenec jí spad z …

Cena vepřového

Předseda KSČM Vojtěch Filip přispěl opět do pokladnice alternativních pravd. Za zvyšující se ceny vepřového podle něj může to, že Sobotkova vláda vykoupila vepřín v Letech na místě bývalého koncentračního tábora …

V solidaritě s našimi sestrami a bratry z hongkongské konfederace …

… předseda ČMKOS Josef Středula (zasílá) tento otevřený dopis Jeho Excelenci Ťien-minovi Čangovi, velvyslanci Čínské lidové republiky v České republice. Vyzývá v něm k zajištění ukončení represí proti demonstrantům, upuštění od vyvíjení nátlaku na …