Láska k prezidentovi

Logika demokracie proti uhejbáctví.

Láska možná někdy někde nad něčím zvítězila, ale její prohra může už dnes vyvést z míry jen prosťáčky. Sotva na veřejnost pronikla zpráva, že senátor Václav Láska připravuje žalobu na prezidenta, ozvaly se hlasy, že nemá šanci poslat diktátora škodit na Vysočinu. Autor žaloby a jeho spolupracovníci prý dělají chybu, když si předem nevyjednali podporu ostatních politických stran, nevyhledali případné partnery a nerozpracovali strategii mající šanci na úspěch. Údajně se jedná o prázdné gesto. Čítankový příklad logiky beroucí v potaz pouze vítězství a porážku, pracující v oblasti kupeckých počtů má dáti / dal, neberoucí ohled na nebezpečí nechtěných následků nejen v politice, ale ve veškerém konání v podnebesí. Ještě klika, že věci jsou přece jenom o chlup složitější, protože je možno sáhnout ještě po jiné, poněkud spolehlivější logice.

Karl Popper tvrdil, že hlavní předností demokracie před všemi ostatními formami správy věcí veřejných tkví v tom, že je možné se zbavit vlády nekrvavou cestou. I toto velkorysé přesvědčení se ukázalo být podceněním diktátorů a přeceňováním voličů. Musíme se vypořádat s tím, že i usvědčený lhář, odsouzený škůdce, televizní šašek nebo pomstychtivý opilec se může pomocí lží a podvodů prodrat až do funkce nejvyšší. Tak už to v elektrifikovaném a elektronizovaném světě chodí, je třeba se poohlédnout po nových způsobech sebeobrany.

Můžeme sice litovat, že v případě podání žaloby na hlavu státu nelze počítat s jejím odstraněním, jakkoli by to bylo žádoucí pro mírné zlepšení stavu věcí obecných i pro budoucnost země, ale rozhodující to k naší velké úlevě není. Mnohem důležitější je zjistit, kdo by žalobu podpořil a kdo sabotoval. Jinými slovy dozvědět se, jak vypadá momentální rozložení sil v rukách třímajících otěže. Vždy je dobré vědět, komu lze ještě s přiměřenou dávkou obezřetnosti důvěřovat a kdo se už navždy odebral do party profláknutých. Podání žaloby by byl záslužný čin také proto, že by přiměl příslušníky obou táborů vyrukovat na veřejnost s argumenty, jimiž by svá rozhodnutí obhajovali.

Kvalitní prohra často bývá poslední možností jak zachránit sebeúctu.  Rozhodně je lepším předpokladem sebezáchrany než usmolené vítězství, za nějž by bylo patřičné se o pár let později stydět – čímž nechci ani omylem naznačit, že bych podobný výkon od odpůrců žaloby na prezidenta očekával, protože jakákoli sebereflexe mnohonásobně přesahuje jejich duševní obzor. Pouze si dovolím připomenout, že i Vítězný únor se uzavřel tím, že protiprávnost komunistického režimu odhlasovali i poslanci, kteří v jeho službách své prebendy získali. Čin lze nazvat omylem jen tehdy, když si jím člověk uškodí. Například když tluče kladivem do nevybuchlé munice. Když se za omyl vydává chování vedoucí k získání privilegií, jedná se občas o prostoduchost nebo mladickou nerozvážnost a ve zbývajících o vypočítavost. Společné mají především to, že v obou případech se jedná o trestně nepostižitelný zločin, což na následcích zhola nic nemění. Platnost tohoto tvrzení dokonce nepřímo dokládají i argumenty těch, kdo neučinili sebemenší pokus ho pochopit.

11 3 2019 obr1

Frantisek Kupka, The Black Idol, 1903, wikiart.org

publikováno: 11. 3. 2019

Lubomír Martínek

Lubomír Martínek

esejista a překladatel /

NEJNOVĚJŠÍ články


Výstavka úspěchů národního… „chozjajstva“

Tak jsem včera zase slyšel, že Babiš je úspěšný premiér. Dokonce nejlepší za posledních 20 …

Venkov jsme nepotřebovali, tak je skoro po něm

Odborník na zemědělství, František Havlát, říká, že stojíme na prahu změny, která by pro naši …

Helikoptérová aféra

Je obecně známo, že dostat se za oponu, od roku 1946 zvanou železná, bylo velmi …

Žádné „dobro“ neomlouvá zlo

Dumat nad vztahem dobra a zla je dosti ošidné, neboť se svým způsobem jedná o individuální, intimní …

Sami si diagnostikujte arogantního blbce, aneb o hybris a Nemesis

Nedělej ty vánočky tak kolosální, aby se ti nerozpadly vlastní mocností, prý říkávala Werichova babička …

Zeman nezpůsobilý k funkci

K Zemanovi už se mi nechtělo nic psát; hlavně z pocitu marnosti. Podle upozornění ústavního právníka a bývalého …

Budeme se v průměru rodit stále hloupější, neschopnější a impotentnější

Byl bych rád, kdybych mohl říci, že výročí část lidí přivede k hlubšímu zamyšlení. Bohužel tomu …

Slimáčkové mají rádi kapustičku

Před cca 5 lety jsem mj. pracoval jako tutor pro centra kompetence na ČVUT Praha, …