Láska k prezidentovi

Logika demokracie proti uhejbáctví.

Láska možná někdy někde nad něčím zvítězila, ale její prohra může už dnes vyvést z míry jen prosťáčky. Sotva na veřejnost pronikla zpráva, že senátor Václav Láska připravuje žalobu na prezidenta, ozvaly se hlasy, že nemá šanci poslat diktátora škodit na Vysočinu. Autor žaloby a jeho spolupracovníci prý dělají chybu, když si předem nevyjednali podporu ostatních politických stran, nevyhledali případné partnery a nerozpracovali strategii mající šanci na úspěch. Údajně se jedná o prázdné gesto. Čítankový příklad logiky beroucí v potaz pouze vítězství a porážku, pracující v oblasti kupeckých počtů má dáti / dal, neberoucí ohled na nebezpečí nechtěných následků nejen v politice, ale ve veškerém konání v podnebesí. Ještě klika, že věci jsou přece jenom o chlup složitější, protože je možno sáhnout ještě po jiné, poněkud spolehlivější logice.

Karl Popper tvrdil, že hlavní předností demokracie před všemi ostatními formami správy věcí veřejných tkví v tom, že je možné se zbavit vlády nekrvavou cestou. I toto velkorysé přesvědčení se ukázalo být podceněním diktátorů a přeceňováním voličů. Musíme se vypořádat s tím, že i usvědčený lhář, odsouzený škůdce, televizní šašek nebo pomstychtivý opilec se může pomocí lží a podvodů prodrat až do funkce nejvyšší. Tak už to v elektrifikovaném a elektronizovaném světě chodí, je třeba se poohlédnout po nových způsobech sebeobrany.

Můžeme sice litovat, že v případě podání žaloby na hlavu státu nelze počítat s jejím odstraněním, jakkoli by to bylo žádoucí pro mírné zlepšení stavu věcí obecných i pro budoucnost země, ale rozhodující to k naší velké úlevě není. Mnohem důležitější je zjistit, kdo by žalobu podpořil a kdo sabotoval. Jinými slovy dozvědět se, jak vypadá momentální rozložení sil v rukách třímajících otěže. Vždy je dobré vědět, komu lze ještě s přiměřenou dávkou obezřetnosti důvěřovat a kdo se už navždy odebral do party profláknutých. Podání žaloby by byl záslužný čin také proto, že by přiměl příslušníky obou táborů vyrukovat na veřejnost s argumenty, jimiž by svá rozhodnutí obhajovali.

Kvalitní prohra často bývá poslední možností jak zachránit sebeúctu.  Rozhodně je lepším předpokladem sebezáchrany než usmolené vítězství, za nějž by bylo patřičné se o pár let později stydět – čímž nechci ani omylem naznačit, že bych podobný výkon od odpůrců žaloby na prezidenta očekával, protože jakákoli sebereflexe mnohonásobně přesahuje jejich duševní obzor. Pouze si dovolím připomenout, že i Vítězný únor se uzavřel tím, že protiprávnost komunistického režimu odhlasovali i poslanci, kteří v jeho službách své prebendy získali. Čin lze nazvat omylem jen tehdy, když si jím člověk uškodí. Například když tluče kladivem do nevybuchlé munice. Když se za omyl vydává chování vedoucí k získání privilegií, jedná se občas o prostoduchost nebo mladickou nerozvážnost a ve zbývajících o vypočítavost. Společné mají především to, že v obou případech se jedná o trestně nepostižitelný zločin, což na následcích zhola nic nemění. Platnost tohoto tvrzení dokonce nepřímo dokládají i argumenty těch, kdo neučinili sebemenší pokus ho pochopit.

11 3 2019 obr1

Frantisek Kupka, The Black Idol, 1903, wikiart.org

publikováno: 11. 3. 2019

Lubomír Martínek

Lubomír Martínek

esejista a překladatel /

NEJNOVĚJŠÍ články


„České dějiny“ putují po ČR

Unikátní výstava „České dějiny“ putuje v těchto prázdninových dnech po velkých městech naší republiky. Historii našeho …

Vzestup a pád národa Komančů

Válka nového druhu Chvíle, jako je tato, uvíznou kavaleristům v paměti: muly s nákladem víří prach, vzduchem …

Jsme před divochy jako chudáci

„Prostota a neotesanost je vhodnou podmínkou, aby se svědectví člověka stalo důvěryhodným. Lidé ducha vybroušeného postřehnou …

Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás

Jak to, že mě nikdo nereprezentuje? Říkáte si to často taky? Příklad první – Gretiny …

Agresivní charisma, Klaus jako děvkař a kompro i na ty druhé

Když se řekne Klaus, Zeman, Babiš, co vás napadne? Líbí se mi, že jste začal …

Nejsme premianti, jsme ostuda?

Otevřená slova, proč se na některou z vrcholných funkcí Evropské unie nepropracoval jediný kandidát východoevropských zemí, …

Přijde Vítězný únor v létě?

Lidová letenská veselice z 23. června odezněla a přinesla uklidnění: je nás přece jen velká síla. Pak …

Mariánský sloup?

Na Staroměstském náměstí chtějí znovu postavit mariánský sloup, zničený 3. listopadu 1918. Prý tak bude napravena …