‚Facebook zneužívá neurovědy‘, přestáváme si rozumět,

navzájem si o sobě myslíme, že jsme úplně mimo…

Vracím se k rozhovoru, který poskytl Českému rozhlasu nedávno analytik František Vrábel. Témat bylo mnoho a nejvíc pozornosti na sebe stáhlo doložení (několikáté už), že ruská vláda vede expanzivní válku a hybridní propagandou ji ospravedlňuje. Na rozdíl od mlžení a lží vlád ve svobodnějších zemích, v Rusku nestojí proti vládním kampaním oligarchů ani svobodná média, ani nezávislá opozice a soudy, ani vzdělanější, svobodymilovné obyvatelstvo.Jenže na straně zneuživatelů moci nových technologií stojí vlastně i naše založení – zvláštnosti a libůstky přirozenosti člověka. Srovnejte sami v otázkách (DB):

(ČRO) Facebook podle odborníků rozděluje společnost, jak?

(F. Vrábel) On potřebuje společnost rozdrobit na co nejmenší kousky, aby vznikly co nejmenší homogenní skupiny lidí. Čím víc se mu to daří, tím lépe je osvětluje cílenou reklamou a za ní inkasuje více peněz. A nebavíme se o desítkách procent, ale o řádově vyšších příjmech. Toto mu ale nestačí, on potřebuje, aby uživatel na reklamu klikl, takže svoje uživatele omotává v malých skupinách.

To dělá jak?
Vytváří takzvané Echo Chambers, lidi uzavírá do co nejmenších skupin za pomoci zneužití poznatků neurověd. Chce, aby vznikla závislost na používání Facebooku. Na tom je postaven systém „lajků“, lidé dostávají odměnu s každou návštěvou. Mozek nerozlišuje mezi malou a velkou odměnou, takže je snazší jít si na Facebook pro „lajk“ než třeba vystudovat vysokou školu, když to přeženu. Odměna pro mozek je ale stejná. Normálně byste dostal třeba jednu odměnu denně, ale na Facebooku jich dostanete desítky, někdo stovky, tisíce. Mozek je z toho úplně vedle.

Rozumím tomu správně, že proti sociální síti Facebook nejsme imunní?
Většina ne, to ukazuje jeho úspěch, kolik lidí do sebe nasál. Využívá i toho, že lidé ocení spíše chválu než kritiku, dodává jim „vyhovující“ zprávy. Pokud bychom my dva zastávali rozdílné politické názory, dodával by vám úplně jiné zprávy, svět by vám vykresloval jinak než mě. To má dalekosáhlé důsledky: přestáváme si rozumět. Navzájem si o sobě myslíme, že jsme úplně mimo. Já přece vidím, co se píše, vůbec vás nechápu. Proto roste rozdělení společnosti, ale také se názory radikalizují. Tím ale dostávají větší prostor, protože jsou algoritmy Facebooku více tlačeny.

Co s tím?
Podle mého názoru je potřeba proti tomu bojovat regulací, zajistit, aby tyto algoritmy vytvořené pro prodej zboží nebylo možné využívat k politickému boji.

Irozhlas.cz.

publikováno: 27. 3. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …