Když válku s Turkem, tak jakou?

Text Erasma Rotterdamského o tom, jak úspěšně vést válku s Turky, byl napsán roku 1530. Je pozoruhodné, kolik je toho z Erasmových myšlenek platné stále. Za Erasma nestála otázka, jestli válku vést či nevést, ale jak vést válku úspěšně. Domnívá se, že budeme-li bojovat proti Turkovi jeho zbraněmi – tedy na základě nenávisti – nemáme šanci jej porazit.

„… kde je ještě nějaký kraj, v němž by neuvěřitelnou drahotou nebyl zoufale utiskován prořídlý lid? Kde dnes najdeme stopy pravé víry, křesťanské lásky, míru a svornosti? Ve kterém století se více dařilo podvodům, troufalosti, loupežím a úskokům? A přitom jako praví křesťané nenávidíme Turky. Chceme-li Turky, kteří se sápou po našich hrdlech, s úspěchem odrazit, vyžeňme nejprve ze svých duší nejodpornější druhy Turků, tedy hrabivost, ctižádost, touhu ovládat, domýšlivost, bezbožnost, rozmařilost, chlípnost, zrádnost, hněvivost, nenávist a závist…“

I dnes se mezi námi najdou tupci, kteří vidí důvod k boji ve špatných vlastnostech celých národů či ras, aniž by nahlédli, že oni sami jsou vybaveni stejnými vlastnostmi, a to v nemalé míře.

Kdyby se každý ponejprv vydal na cestu sebezpytování, jak radí Erasmus, pak by nutně musel sám sebe zaměstnávat nápravou tolika svých vlastností, že by mu náprava špatných vlastností u druhých ani nepřišla na mysl, natož aby se vůbec kdy začal vážně zabývat vedením války! (PH)

Erasmus Rotterdamský: Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem žalmu 28, přel. Marcela Slavíková, Academia 2018.

publikováno: 31. 3. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Pomník z roku 1980 je „symbol vítězství“ Rudé armády z roku 1968,

skrytou výhrůžkou Maďarskem (1956). V tom samém roce (1980) předešel sovětské okupaci Polska generál Jaruzelski vyhlášením stanného práva. Pomník Koněva byl postaven v roce 1980, tedy dvanáct let po ruské okupaci naší země, …

Česko-polská výstava o pádu režimu a disentu

V úterý 1. října rozezvučí starobylou Vodní tvrz v Jeseníku legendární písně Karla Kryla v podání jeho bratra Jana. Zahájí tak dvojjazyčnou výstavu s názvem „Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami“, kterou k 30. …

Cena za to, že Zeman něco plácne

Můžeme podobně jako Karel Schwarzenberg vtipkovat, že na existenci samostatného Kosova se může Zeman poptat u českých fotbalistů, ale zahraničně-politicky to taková bžunda není. … Kosovo rozhodně není příkladem klidné, bezpečné …

Anděl strážný

Nedožité šedesátiny Maria Kotrby (1959–2011) měly být zhodnoceny výstavou v Galerii hlavního města Prahy, ale kulturátoři hlavního města jeho oslavu zrušili ve prospěch výstavy  agenta StB a nonšalantního profesora Bedřicha Dlouhého …

Začínáme dělat správnou zahraniční politiku?

To znamená politiku opačnou než tu, kterou prosazuje Božkov z Hradu? Mám na mysli rostoucí (nejen český) odpor k nekalým praktikám Číny. Začalo to primátorem Prahy Hřibem, který odmítl uznat doktrínu „jedné Číny.“ …

Trumpova administrativa pomalu požírá dosud nedotknutelné

Ignorance prezidenta Trumpa a blbost, s jakou přehlíží všechno živé (jak lidi, tak přírodu), už nemá mezí. Těžko pochopit, že takový psychopat může být prezidentem. Příroda, o které se poslední dobou hodně mluví, …

Pomezná – od ministeriálů k dnešku

Přímo na hranici Chebska a Bavorska se ještě po druhé světové válce nacházelo množství sídel s bohatou historií a památkami upomínajícími na ministeriální minulost oblasti. Poválečný odsun a následné vztyčení železné opony ale proměnil …

Miliardářům bude soudcem Jidáš

Co mne se týče, zamýšlím knihu — jež bude možná mou příští knihou — o Penězích. Jsem živen Písmem svatým a biblickou exegesí. Toť můj základ, můj pravý základ. Deset let svého …