Když válku s Turkem, tak jakou?

Text Erasma Rotterdamského o tom, jak úspěšně vést válku s Turky, byl napsán roku 1530. Je pozoruhodné, kolik je toho z Erasmových myšlenek platné stále. Za Erasma nestála otázka, jestli válku vést či nevést, ale jak vést válku úspěšně. Domnívá se, že budeme-li bojovat proti Turkovi jeho zbraněmi – tedy na základě nenávisti – nemáme šanci jej porazit.

„… kde je ještě nějaký kraj, v němž by neuvěřitelnou drahotou nebyl zoufale utiskován prořídlý lid? Kde dnes najdeme stopy pravé víry, křesťanské lásky, míru a svornosti? Ve kterém století se více dařilo podvodům, troufalosti, loupežím a úskokům? A přitom jako praví křesťané nenávidíme Turky. Chceme-li Turky, kteří se sápou po našich hrdlech, s úspěchem odrazit, vyžeňme nejprve ze svých duší nejodpornější druhy Turků, tedy hrabivost, ctižádost, touhu ovládat, domýšlivost, bezbožnost, rozmařilost, chlípnost, zrádnost, hněvivost, nenávist a závist…“

I dnes se mezi námi najdou tupci, kteří vidí důvod k boji ve špatných vlastnostech celých národů či ras, aniž by nahlédli, že oni sami jsou vybaveni stejnými vlastnostmi, a to v nemalé míře.

Kdyby se každý ponejprv vydal na cestu sebezpytování, jak radí Erasmus, pak by nutně musel sám sebe zaměstnávat nápravou tolika svých vlastností, že by mu náprava špatných vlastností u druhých ani nepřišla na mysl, natož aby se vůbec kdy začal vážně zabývat vedením války! (PH)

Erasmus Rotterdamský: Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem žalmu 28, přel. Marcela Slavíková, Academia 2018.

publikováno: 31. 3. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


K tomu našemu 17. listopadu

Cítím se jako poslední z Mohykánů. Pokud vím, jsem ojedinělým příkladem žijícího člena rodiny, která sloužila přes čtyři generace svobodnému českému a československému lidu. Můj pradědeček Adolf založil Lidové noviny, byl prvním …

Lůzu volí zase jenom lůza

čím dál tím víc mě bolí jak paměť krátkou máme cítím stesk vojáka v poli já nezapomínám jak tu ostnatými dráty bolševická lůza omotala dráty a vysála víru z nás …

Šašek nebyl trapný a vůbec skvělý cirkus

Neváhejte, nečekejte, představení začíná Cítíš tu vůni? To piliny v manéži dýchají a klauni se přitom smějí a děti se radují, že přijde zase klaun a ukáže šaškův um. Vidíš tu …

Evropský pocit schází, solidarita není, je volný handl

Z čeho se v lidech může narodit sounáležitost se svou evropskou vlastí? Sounáležitost přirozená, živá a velkorysá? Rakouský spisovatel odpovídá takto (DB): „Pocit příslušnosti k nadnárodní struktuře se může rozvinout ze dvou zkušeností. Na …

Obrana syrských Kurdů

Na jaře roku 2016 jsem vystoupil na obranu syrských kurdských milicí na plénu EP: Pane předsedající, vloni na podzim jsem navštívil Rodžavu, území severní Sýrie ovládané Kurdy. Byl jsem hostem …

Vážený Měscký Úřade!

V rámci sexuálních experimentů konaných pod vlajkou lických i nelických práv (Grant. č. 8645231245-N564-2020) jsem se rozhodla zakusit sex s kancem divokým a proto se nyní cítím býti sviní divokou, aniž použiju antikoncepci …

Pro a proti stávce učitelů

„Co ti učitelé dnes vůbec chtějí, my jsme taky dělali jenom za tisícovku…“ zaslechl jsem od penzionované učitelky. Ale také následující: „Takže: co si to oni z toho Milionu chvilek vlastně …

Vítěz bere vše

Předseda vlády to má vždy s vlastní mediální prezentací snadnější než ostatní politici. A je-li to premiér doslova posedlý svým mediálním obrazem, tak nám své aktivity všeho druhu servíruje téměř nepřetržitě. Motivem …