Když válku s Turkem, tak jakou?

Text Erasma Rotterdamského o tom, jak úspěšně vést válku s Turky, byl napsán roku 1530. Je pozoruhodné, kolik je toho z Erasmových myšlenek platné stále. Za Erasma nestála otázka, jestli válku vést či nevést, ale jak vést válku úspěšně. Domnívá se, že budeme-li bojovat proti Turkovi jeho zbraněmi – tedy na základě nenávisti – nemáme šanci jej porazit.

„… kde je ještě nějaký kraj, v němž by neuvěřitelnou drahotou nebyl zoufale utiskován prořídlý lid? Kde dnes najdeme stopy pravé víry, křesťanské lásky, míru a svornosti? Ve kterém století se více dařilo podvodům, troufalosti, loupežím a úskokům? A přitom jako praví křesťané nenávidíme Turky. Chceme-li Turky, kteří se sápou po našich hrdlech, s úspěchem odrazit, vyžeňme nejprve ze svých duší nejodpornější druhy Turků, tedy hrabivost, ctižádost, touhu ovládat, domýšlivost, bezbožnost, rozmařilost, chlípnost, zrádnost, hněvivost, nenávist a závist…“

I dnes se mezi námi najdou tupci, kteří vidí důvod k boji ve špatných vlastnostech celých národů či ras, aniž by nahlédli, že oni sami jsou vybaveni stejnými vlastnostmi, a to v nemalé míře.

Kdyby se každý ponejprv vydal na cestu sebezpytování, jak radí Erasmus, pak by nutně musel sám sebe zaměstnávat nápravou tolika svých vlastností, že by mu náprava špatných vlastností u druhých ani nepřišla na mysl, natož aby se vůbec kdy začal vážně zabývat vedením války! (PH)

Erasmus Rotterdamský: Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem žalmu 28, přel. Marcela Slavíková, Academia 2018.

publikováno: 31. 3. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Šperhákem v paměti

Jello Biafra, zvláštním způsobem do mého života vstoupil, bylo v době expedice druhého či třetího vydání knihy Ivana Martina Jirouse „Magorova mystická růže“, odhaduju, že to mohlo být tak v roce …

Rakouský vicekancléř si na videonahrávce domlouval financování z Ruska

Současný rakouský vicekancléř z populistické FPÖ nabídl před volbami v r. 2017 údajné bohaté Rusce podezřelé a zčásti ilegální obchody, pokud mu dopomůže k volebnímu vítězství. Domnělá Ruska však byla …

Církevní společenství říká člověku, kdo je

S trochou pravdy i s trochou hereze bylo před mnoha léty řečeno, že „mimo církev není spásy“. Interpretuji to takto: Mimo ony vykupující vztahy, které nám sdělují pravdu, jsou nám výzvou, činí …

Jak jsem málem začal rozumět Putinovi

Mezi Moskvou a Vladivostokem, po dobu deseti týdnů, objevuje cestovatel Stephan Orth (1979), jak tenká linie vede mezi ruskou srdečností a ruskou propagandou. Na příkladu konkrétního hostitele, oceánografa Jurije, dochází k závěru, proč …

Proti čemu, proti komu a za co?

Plná domácí náměstí lidí, kteří vyjadřují svůj nesouhlas s personální politikou vlády a Hradu mají výraznou symboliku. Vysílají vzkaz, že zde žije nemálo lidí, kteří si již uvědomují, že dnešní míra arogance …

Ministr prý 16 hodin denně…

Prohlášení ministra, že pracuje 16 hodin denně, nesvědčí o ničem jiném, než že je neschopný stihnout to, co má v pracovní době, že tedy je mentálně opožděný o 50 % …

Jeden praktik, druhý idealista

Oba si protiřečí, ale jsou cenní. Petr Havlík původem praktik, jenž vidí do zákulisí politiky, navádí k řešení[1]. Zpět do politiky se mu ale nechce, ačkoli by tam mohl úspěšně působit. …

Neexistence agentů StB opět potvrzena! (Z minula pro připomínku)

Pěvkyně Soňa Červená se obrátila na soud (2010) s žádostí, aby byla vymazána z evidence spolupracovníků StB, je v tom nevinně. Ministerstvo vnitra argumentovalo záznamem jakési Soni Červené, jejíž datum narození se jen shodou …