Když válku s Turkem, tak jakou?

Text Erasma Rotterdamského o tom, jak úspěšně vést válku s Turky, byl napsán roku 1530. Je pozoruhodné, kolik je toho z Erasmových myšlenek platné stále. Za Erasma nestála otázka, jestli válku vést či nevést, ale jak vést válku úspěšně. Domnívá se, že budeme-li bojovat proti Turkovi jeho zbraněmi – tedy na základě nenávisti – nemáme šanci jej porazit.

„… kde je ještě nějaký kraj, v němž by neuvěřitelnou drahotou nebyl zoufale utiskován prořídlý lid? Kde dnes najdeme stopy pravé víry, křesťanské lásky, míru a svornosti? Ve kterém století se více dařilo podvodům, troufalosti, loupežím a úskokům? A přitom jako praví křesťané nenávidíme Turky. Chceme-li Turky, kteří se sápou po našich hrdlech, s úspěchem odrazit, vyžeňme nejprve ze svých duší nejodpornější druhy Turků, tedy hrabivost, ctižádost, touhu ovládat, domýšlivost, bezbožnost, rozmařilost, chlípnost, zrádnost, hněvivost, nenávist a závist…“

I dnes se mezi námi najdou tupci, kteří vidí důvod k boji ve špatných vlastnostech celých národů či ras, aniž by nahlédli, že oni sami jsou vybaveni stejnými vlastnostmi, a to v nemalé míře.

Kdyby se každý ponejprv vydal na cestu sebezpytování, jak radí Erasmus, pak by nutně musel sám sebe zaměstnávat nápravou tolika svých vlastností, že by mu náprava špatných vlastností u druhých ani nepřišla na mysl, natož aby se vůbec kdy začal vážně zabývat vedením války! (PH)

Erasmus Rotterdamský: Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem žalmu 28, přel. Marcela Slavíková, Academia 2018.

publikováno: 31. 3. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Aura Karla Gotta a Václav Havel bez

Jako historka o tom, co bude po smrti, mi kdysi znělo vyprávění jednoho člověka, co se motal kolem prezidenta Havla. Dalajlama a Václav Havel po jakémsi společném vystoupení podepisovali fanouškům své knížky …

Prchal vyprchal a Babiš se ztrácí před očima

…. na dětinské hrátky Miloše Zemana není schopen Andrejův mediální guru nalézt lék. Důsledkem je Babišova zkroušenost a neklid. Po vlně posměchu se Hamáček zatvrdil a Zeman nepochopil, že možná už ani …

„Všechno jsme udělali správně,“ říká Carola Rackete

Kapitánka Sea Watch 3 Carola Rackete[1] si stojí za svým rozhodnutím vplout bez povolení do přístavu na Lampeduse. Neměla jinou možnost, zdůrazňuje v rozhovoru pro magazín německé veřejnoprávní televizní stanice …

Voda se neušetří tam, kde teče pryč

Konečně jsem v klidu a vůbec nejsem vyděšenej. Vojna s Turkem je vyhraná a boj se suchem taky, když nám vláda ve vodním zákoně připravila ty krajský komise na vodu a ty budou v období sucha …

Aby děti neumíraly – Josefu Kouteckému

Dnes byl u premonstrátů na Strahově pohřeb Josefa Kouteckého. Od mládí si vybral úděl léčit děti nemocné rakovinou. Ve svém díle obstál nejen statisticky (83 % vyléčených), ale hlavně osobně. …

Konec korektorů češtiny?

Na novém korektoru češtiny, který má v sobě kontrolu gramatiky, pravopisu i typografie, pracují lingvisté z Masarykovy univerzity. Má být téměř dokonalý a má být online zdarma: „Nový korektor češtiny má v sobě skloubit kontrolu …

K vyhazovu z práce Františka Lacka

Uveřejnili jsme článek pana Lacka, ve kterém konstatoval bez urážky, že jej za jeho názor vyhodili z práce. Považujeme právo jednotlivce na obranu proti organizaci za základní a z textu bylo jasné, …

Z odvážného loutku na nitích neuděláš

Článek o ideologii ve mně vzbudil zájem o to, jak to s těmi ideologiemi vlastně je? Z jedné ideologie jsem odešla, do další jsem spadla. Z komunismu do západního světa. Jak jsem se dočetla, „ideologie …