Válka nebude, paní Műllerová…

Zatím jen jinde.

„Válka nebude, paní Műllerová, protože VÁLKA UŽ JE…“ řekl by dnes asi Švejk. Zatím to říkají experti jako bývalý náčelník štábu NATO gen. Petr Pavel, marketérka Alexandra Alvarová, analytik Petr Havlík a další. Pomalu to začínáme chápat i my ostatní.

KRVAVÁ

Známe ji z televize a filmů a nechceme ji zažít. Dobu, kdy se známá pravidla obracejí v pravý opak, kdy „ochrana života včetně nenarozeného“ se mění v hromady mrtvol a z lidí jsou zvířata bojující o holý život. Dějiny lidstva jsou ale dějinami válek. Paradoxně teprve „atomový pat“ zastavil v Evropě tisícileté válčení, teprve hrozba armageddonu.

Víme o ní. Tam venku za nás někdo umírá: na Ukrajině, v Sýrii, Afghánistánu, Iráku, v Africe. Daleko. ZATÍM!

TERORISTICKÁ

Muselo to přijít. Tanky a rakety nás před teroristou neochrání, udeří kdykoliv, kdekoliv. Fanatik bez uniformy, ve válce bez fronty, pohrdající životem včetně vlastního. V době sdělovacích prostředků je její účinek strašlivý. Terorista je virus, příliš malý na stoprocentní ochranu. Jedině prevence a včasné odhalení dokáží chránit „tělo“ civilizace (ne nutně všechny jeho „buňky“).

Za 15 let jsme dokázali hodně: ochránit letiště, shromáždění apod. bez ztráty demokratických svobod.

Tajným službám se v Evropě a USA podařilo odhalit stovky připravovaných útoků.

Válku se do našich měst přenést nepodařilo. ZATÍM!

ZPRAVODAJSKÁ

James Bond je „agent s povolením zabíjet“. Způsobem života agentů je „Přetvářka lest a zrada“. Válka, která zároveň je a není.

Ruské tajné služby zaměstnávají 50 000 důstojníků, 150 000 techniků a využívají 10 milionů spolupracovníků na celém světě. Mezi „sběrem informací“ a „ovlivňováním“ je tenká hranice. Zatímco v demokratických zemích jsou tajné služby kontrolovány státem, v Rusku je stát kontrolován tajnými službami! Zpravodajská válka mění pravidla… Je důležité sledovat činnost Rusů, Číňanů a dalších podezřelých osob na našem území. Útok vrchního velitele na tajné služby je vlastizradou.

Východoevropskou specialitou jsou „agenti mimo službu“, u nás bývalá StB. V roce 1989 měla 15 000 zaměstnanců a 30 000 spolupracovníků. Někteří z nich mají dodnes na rukou krev. „Norimberský proces“ s komunisty a jejich sluhy se nekonal. Plánovaně se rozptýlili do davu a po privatizaci ve stylu „malá domů“ čekali na svou příležitost. Za bolševika proteklo kartotékami StB 200 000 lidí. Napojení sítě na KGB nebylo nikdy zcela přerušeno (v roce 1989 u nás operovalo 7000 agentů… Dodnes je ruská ambasáda v Praze nehorázně předimenzovaná.)

Soudruzi se dočkali a jeden z nich je dnes předsedou vlády. „Vlk“ říká, že není vlk. Ostatní „vlci“ mu to dosvědčili. A „ovce“ jim to divadlo věří… Odmítají pochopit, že vlci se převlékli za různé býložravce…

Naše chronické problémy od roku 1989 jsou způsobeny rozšířením metod tajných služeb do businessu a do politiky.

V této válce jsme až po uši. Ještě je čas, pochopit a zatáhnout za brzdu. ZATÍM![1]

POLITICKÁ

Zahraniční politika je pokračováním války a naopak. V civilizovaných zemích se v ní umírá jen na infarkt a na cirhózu. V ideologické válce 20. století ale zabil komunismus 100 milionů lidí, dvakrát víc než nacismus. (Podle Stalina „smrt jednoho člověka je tragédie, smrt milionu lidí je statistika…“)

I dnes pro politické názory umírají lidé. V Rusku jednotlivci (Němcov, Magnitskij, Politkovská, Litviněnko, Baburovová, Estěmirovová atd.), v Číně jsou ročně popraveny tisíce politických vězňů. Jejich orgány jsou majiteli „dobrovolně“ darovány k transplantacím… Morálka a business po Čínsku…

Kolbištěm politické války jsou volby, část voličů ale nevidí rozdíl mezi koblihou a demokracií… Lži, sliby, populismus a podpásovky jsou nefér metody. Jejich živnou půdou je lhostejnost a hloupost.

Pravidla politiky zkoumá TEORIE HER. Jsou to „simultánní šachy“ na mnoha šachovnicích zároveň, od lokálních po globální. Pravidla jsou složitá, v čase se mění a řada hráčů podvádí (např. pohybují figurkami protihráčů). Oranžové, modré, a jiné dresy manipulaci nebrání … (Cukr a bič, prachy a kompro, např. svazek StB).

Rusko podporuje všechny extrémisty v Evropě, vpravo i vlevo, jako to ve 30. letech mnohem přehledněji dělali Stalin s Hitlerem.

Domácí politika postižená válkou extrémistů a populistů je paralyzovaná a neplní své poslání, kterým je nacházení kompromisů mezi skupinami občanů obce, státu, kontinentu.

Populisté a nacionalisté ještě nezvítězili, evropská a světová politika se ještě nevymkla z kloubů jako v 30. letech. ZATÍM![2]

HOSPODÁŘSKÁ

Má mnoho podob, od konkurenčního boje a průmyslové špionáže na úrovni firem po válku celní, měnovou, sankce a blokádu na úrovni států.

Moderní technologie dramaticky posunuly „meze růstu“ všech subjektů. Globální firmy mají vyšší obrat než menší státy. Stále naléhavější je potřeba změn globálních regulací, např. kontrola finančních toků odhalující financování terorismu, zločinnost a megakorupci. (Je třeba šeptem zmínit, že významné změny globálního uspořádání se v minulosti odehrávaly především formou velkých válek). Velmoci mají větší šanci tyto regulace měnit a pouze demokracie je mohou měnit k lepšímu.

Blahobyt vyspělých zemí je výsledkem dělby práce a globálního obchodu. Demokracie stojí a padá s oddělením moci politické a hospodářské. Její nepřátelé nepřestali snít o koupi „provazu, na němž kapitalistu oběsí“. Kontrolu mají v rukou občané skrze volby, média, antimonopolní úřady, policii a soudy.

Globální obchod je silným argumentem proti válce. Bezpečnost námořních cest zajišťují spojenci. ZATÍM!

O ZDROJE

Surovinová a energetická bezpečnost[3] jsou funkcí státu. Závislost na ruském plynu, ropě a uranu je bezpečnostním rizikem. Jednotný globální trh je kolbištěm obchodníků s komoditami. Prosazuje se využívání místních obnovitelných zdrojů (voda, slunce, vítr, bioplyn atd.) Boj o vodu, energie a suroviny se může stát rozbuškou totální války. Technologický pokrok ale přináší nová řešení (továrny na pěstování potravin, odsolování vody apod.).

Naftu, plyn, jídlo a vodu ještě máme a nejsme energeticky závislí na Rusku jako např. Maďarsko. ZATÍM[4]!

TECHNOLOGICKÁ

Bezpečnost demokratických zemí stojí a padá s technologickým náskokem. Spolupráce mezi vojenským a civilním sektorem je klíčová, výsledky vojenského výzkumu jsou brzo využity v civilu (kosmický průmysl, internet atd.) a naopak. Sovětský svaz byl „uzbrojen“, protože svůj potenciál nevratně umrtvil v armádě. Rusové se ale nepoučili, jejich dnešní zbraní je rozsévání chaosu. Motorem pokroku nejvyspělejších zemí je věda a vzdělání. Na méně vyspělé země připadnou podřadnější úkoly: levná výroba a montáž, zemědělství a těžba surovin. Ceny určuje globální trh. Může se nám to nelíbit, to je ale všechno, co s tím můžeme dělat.

Technicky vyspělá země je zranitelná jako hodinový strojek. Vláda práva a ochrana vlastnictví včetně duševního je nutností. Pirátský přístup Číny k autorským právům není s liberální demokracií slučitelný.

Hegemonie západní civilizace v čele s USA dnes nemá alternativu. ZATÍM[5]!

KYBERNETICKÁ

To je válka na novém bojišti – v kyberprostoru[6]. Vítejte v Matrixu. Pro skupinku vysoce kvalifikovaných odborníků to není sci-fi, ale realita. Jaká bude jejich motivace: Peníze? Moc? Národ? Pokrok? Civilizace? Jsou známy případy, kdy vědci zničili své objevy, aby nepadly do rukou zločinců a naopak, kdy největší odborníci dali své znalosti do služeb záchrany demokracie (Einstein, Oppenheimer, Fermi).

INFORMAČNÍ

V době železné meč, v době informační desinformace. S novými technologiemi se učíme pracovat za pochodu, vlastně v úprku. Informační revoluce má během 30 let totálně změnit způsob života. Vzniká umělá inteligence, která by měla lidem sloužit. (Stojí za připomenutí vliv dřívějších „mediálních revolucí“: vynález knihtisku následovalo 200 let válek. Po vynálezu rádia přišla nejkrvavější světová válka. Všechny objevy mohou být využity nebo zneužity. Ve hře „na četníky a na zloděje“ bývají často zločinci o krok napřed).

Svoboda informací je v zastupitelské demokracii klíčová pro oddělení moci výkonné, zákonodárné, hospodářské a justice. Jedině nezávislá média mohou plnit roli „hlídacího psa demokracie“, jedině informovaní občané mohou správně rozhodovat ve volbách a v občanském životě. Dokonce i komunisté mají právo na názor, pokud se neschovávají za něco jiného a pokud nepřejdou od slov k činům. Dokonce i Formanův Lary Flynt.

Ideální občan je mediálně gramotný. U nás si jen 20% občanů vyhledá pravdivé politické informace. Celých 60% buď nemá zájem, nebo jim stačí média oligarchizovaná, bulvární, a desinformační.

Informací je mnoho a ověřování je pracné. Pravda a lež jsou v desinformacích důmyslně propleteny. Cílem informační války není přesvědčit o jediné pravdě, ale znejistět, legitimizovat lži. Boj je to nerovný. Zatímco pravda bývá jen jedna, často banální, lží jsou stovky, jedna barvitější než druhá.

Prostředky informační války jsou lži, lživá média, oligarchizace a útoky na nezávislá a veřejnoprávní média. V první linii jsou novináři, v době sociálních sítí ale tahle válka patří všem (Je to znát v diskusích na Facebooku a jinde. Co lze čekat od lidí podepsaných „John Silver“ nebo „Jack Rozparovač“?)

Ruská desinformační kampaň nikdy nezmizela, přežila tam, kde zůstali zaháčkovaní komunističtí „agenti“. Dnes Rusové ovládají řadu evropských médií od tištěných přes internetové po televizní. Tato média chrlí „ruskou pravdu“ o Evropské unii, o USA, o uprchlické krizi, o konci světového pořádku. Jejich desinformace přebírají média jako Parlamentní listy a bulvár. Pomáhají jim spousty „užitečných idiotů“. Stovky ruských trollích farem na internetových sítích ovlivňují veřejné mínění a volby v Evropě i v USA.

Samostatnou kapitolou je sběr informací o občanech. V Číně experimentálně ověřují tzv. „SOCIÁLNÍ KREDITNÍ SYSTÉM[7]“, jedná se o dokonale centralizované špehování občanů státem, nepřetržité hodnocení, odměňování loajálních a trestání neposlušných. George Orwell by žasnul!

U nás se ověřuje první fáze centrálního sběru dat – EET[8]. Jeho důsledky pro drobné a střední podnikání mohou být rovněž fatální, data nejsou nijak zabezpečena a jsou v nich citlivé informace o podnikání.

Informační válka a střet o média u nás v současnosti kulminuje. Je to zápas o charakter budoucí civilizace. Část médií odolává nové normalizaci. ZATÍM[9]!

PSYCHOLOGICKÁ

Je to účinek všech válek na psychiku. Má mobilizovat domácí a paralyzovat nepřátele. Zpočátku samotné slovo „válka“ vyvolává v lidech hrůzu. Brzo si ale člověk bojující o přežití na novou realitu zvykne. Psychóza propagandy a automatické plnění rozkazů jej zbavují zodpovědnosti a člověk dokáže neuvěřitelné věci, jak ověřil předčasně ukončený stanfordský experiment[10].

Za pozornost stojí Stockholmský syndrom[11]. Rukojmí si k svému utlačovateli časem vytvoří kladný vztah.

Lidská psychika je velmi plastická a manipulátoři to vědí.

HYBRIDNÍ

To jsou všechny války zároveň. Myšlenka pochází z 2,5 tisíce let starého čínského umění války Sun ´tzu[12], podle kterého vojenské obsazení území nepřítele je až poslední fází války. Nově její koncept formuloval v roce 2013 Valerij Gerasimov[13]. Klíčovou roli hrají tajné služby. Agent nemá být jen specialistou, ale chodící encyklopedií, „renesančním člověkem“ (Rusům uniklo, že evropští renesanční velikáni sloužili Bohu a Lidstvu… Možná je to tím, že Byzanc a Čingischán zanechaly v Rusku mnohem hlubší stopu než renesance a humanismus…).

Měkké formy válek jsou mnohem levnější než vojenský zásah, lze je vést nepřetržitě a téměř nepostřehnutelně. A zatloukat, zatloukat, zatloukat. A když na to přijdou tak zatloukat…

S KÝM, PROTI KOMU

Již 20 let jsme členy NATO. Kromě EU a USA jsou v demokratickém klubu ještě Kanada, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, Izrael atd. Je to multikulturní společenství, světovým jazykem č. 1 je angličtina, spory mezi členy klubu jsou dílčí, hospodářské.

Rusko ve své doktríně považuje NATO za nepřítele a hodlá obnovit svoji koloniální říši – SSSR. Putin je přesvědčen, že „vláda jedné strany“ je lepší než demokracie a hodlá dosáhnout změny světového pořádku. Vojensky na tom pracuje, doma i v zahraničí. Kostky nemohou být vrženy zřetelněji.

Dalším nepřítelem demokratického klubu jsou islamisté. Pokrok je smrtelným nebezpečím pro středověké tmářství a barbarství všeho druhu.

Rusko a islamisté jsou logickou koalicí proti společnému nepříteli. Islamismus v rukou Rusů je zbraní proti Západu, otázkou je jak dlouho už? Málo se mluví o tom, že Rusko je nejmuslimštější evropskou zemí (12%) s chmurnými demografickými vyhlídkami. Už Lenin měl s muslimskými bratry velké plány. Podpora teroristických kmotrů Hussaina a Kaddáfího za komunismu je známá. Putin v roce 2015 v Moskvě otevíral největší mešitu v Evropě.

Adepty do „konzervativní koalice“ jsou ještě Írán a Severní Korea. Potenciálním bojištěm případné války jsou země od Pobaltí po Izrael (zde leží biblický Harmageddon), Korea či Venezuela, světová moře a kyberprostor. (To neznamená, že ve střední Evropě můžeme být v klidu! Z Ruska do Čech je to „co by raketou dohodil“.)

O budoucnosti světa v 21 století rozhodne vztah mezi Západem a Čínou. Tohle soupeření nemusí nutně skončit válkou, Číňané jsou účastníkem globálního obchodu a chovají se pragmaticky. Podle Dalajlámy „buď Západ změní Čínu, nebo Čína změní Západ“.

Zdá se, že napadnout vojensky některou ze zemí NATO by mohl jen šílenec. ZATÍM[14]!

KDY ZAČALA

Možná byla vyhlášena 11. září 2001 útokem na cíle v New Yorku a Washingtonu. Tehdy zemřelo víc lidí než při útoku na Pearl Harbour. Byli to civilisté z 90 zemí světa. USA a země NATO tohle barbarství vyhodnotili jako útok na celou západní civilizaci. Taliban odmítl vydat organizátory útoku, země NATO aktivovaly článek 5 a Začala Afghánská operace[15].

Možná začala v roce 2005 Putinovým prohlášením, že rozpad Sovětského svazu byl „největší geopolitickou katastrofu minulého století“. Možná začala v roce 2008 přepadením Gruzie, možná v roce 2014 přepadením Ukrajiny.

Možná ale Studená válka nikdy neskončila a dnešní ruské ovlivňování světové politiky je jen pokračováním „vývozu revoluce“ z 60.-80. let. O permanentní válce (revoluci) mluvil už Trockij a Che Guevara. Podle Bukovského je mezi vládami Gorbačova, Jelcina a Putina kontinuita, každý připravoval půdu svému následovníkovi. Komunismus nebyl v Rusku nikdy odsouzen a největší masový vrah historie Stalin je tam znovu uctívanou osobou.

A CO OBČANÉ

Na občanská práva a svobody jsme si za posledních 30 let zvykli: právo svobody myšlení, projevu, shromažďování a sdružování, právo volit, právo na informace, právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na soukromé vlastnictví včetně duševního atd. Mylně je považujeme za samozřejmost. U nás i v zahraničí existují síly, které usilují o jejich zničení. Jsou vojensky organizované, odhodlané, lstivé a nikdy se nevzdávají. Chtě nechtě se s těmito silami ocitáme ve válce. Jak jim čelit?

Především kritickým myšlením[16]. Trvalé hodnoty byly a jsou postaveny na etice. To platí od dob Platóna a Aristotela dodnes. Ve starém Řecku občané občas vycházeli za město a rozhodovali o společných záležitostech. Někdy je pak museli hájit s mečem v ruce. Dnes stačí sednout k počítači, poslat mail, dopis, dojet na náměstí na demonstraci, přijít k volbám. Hlavně však nebýt lhostejný a dodržovat několik zásad:

  1. Hledejme, sledujme a podporujme nezávislé informační zdroje. Sdílejme pravdivé informace.
  2. Používejme kritické myšlení, rozeznávejme pravdu od lži, správné od špatného, důležité od méně důležitého.
  3. Angažujme se ve svém okolí, na sociálních sítích, mluvme s cizími lidmi, udržujme kontakty v zahraničí. Diskutujme slušně, nazývejme věci pravými jmény: pravda, lež, sabotáž, kolaborant[17], nepřítel.
  4. Braňme demokratické instituce: policii, justici, nezávislá a veřejnoprávní média.
  5. Demokracie není zadarmo, stojí to čas, peníze, dovednosti, drobné oběti mnoha lidí. Každý z nás musí převzít svůj díl odpovědnosti.
  6. Nerezignujme na zájem o politiku a veřejné věci, nevzdávejme se. Choďme k volbám a volme proevropské nepopulistické strany.
  7. Zachovejme rozvahu, prověřme opatření civilní obrany doma a v rodině.

Buďme trpěliví, válka o charakter civilizace 21. století teprve začíná[18]

Zdroj: bezobalu.eu.

5 4 2019 obr4

Emil Nolde, Excited People, wikiart.org


[1] https://www.bez-obalu.eu/inpage/poznamky-valka-nebude-pani-mullerova/#zpravodajska

[2] https://www.bez-obalu.eu/inpage/poznamky-valka-nebude-pani-mullerova/#politicka

[3] https://plus.rozhlas.cz/energetika-se-da-pouzit-k-valecnym-cilum-a-rusko-je-v-tomto-ohledu-mistr-7748491

[4] http://forum24.cz/tajny-dokument-rusove-jsou-nebezpecni-zakazku-na-dukovany-by-nemeli-dostat/

[5] https://www.info.cz/svet/analyza-budoucnost-uz-zacala-energeticky-zlom-zmeni-mocenskou-mapu-sveta-26703.html

[6] http://www.pritomnost.cz/cz/politika/3482-huawei-nepritel-vidi-pet-oci

[7] https://www.svetandroida.cz/cinsky-socialni-kredit/

[8] http://www.ceska-justice.cz/2019/02/eet-je-podle-it-experta-buzka-bezpecnostni-hrozbou/

[9] https://www.bez-obalu.eu/inpage/poznamky-valka-nebude-pani-mullerova/#informacni

[10] https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanfordský_vězeňský_experiment

[11] https://cs.wikipedia.org/wiki/Stockholmský_syndrom

[12] https://www.bez-obalu.eu/inpage/valecna-strategie-sun-tzu-a-sun-pin/

[13] https://www.bez-obalu.eu/inpage/poznamky-valka-nebude-pani-mullerova/#hybridni

[14] https://www.bez-obalu.eu/inpage/poznamky-valka-nebude-pani-mullerova/#s-kym-proti-komu

[15] https://www.bez-obalu.eu/inpage/poznamky-valka-nebude-pani-mullerova/#kdy-zacala

[16] http://www.pritomnost.cz/cz/glosy/3480-20-lekci-z-20-stoleti

[17] http://bit.ly/2OYPszo

[18] http://www.pritomnost.cz/cz/politika/3514-rok-2019

publikováno: 5. 4. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Ve sviňáko! Krásná nebo chytrá?

U normálního člověka se občas zdá, že jeho schopnost uvažování je do jisté míry utlumena …

K výročí náletu na Drážďany

Na základě osobní zkušenosti si myslím, že každý z nás zažije ve svém obyčejném a …

Firma sobě! Aneb za nás čerpá Agrofert.

Naším hlavním problémem není to, že se k moci dostal nějaký lump, nýbrž to, že si …

Kravina, aneb komu věřit?

V padesátých letech, když pod kuratelou sovětských soudruhů českoslovenští soudruzi pověsili několik svých dříve velmi …

Zpívej, a nemluv!

Operní pěvkyně Dagmar Pecková v loňském roce zpívala českou hymnu na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek …

Neexistující imigranti II.

Muslimská společenská bublina Multikulturalismus je ve své esenci antievropská forma civilizace. Samuel Huntington Úvod Toto …

Jaké jsou ruské plány s námi

Ve stále ještě svobodné části ruského internetu běží vážné a často neortodoxní debaty. Velký a …

Zapřeš tradici a zaměníš směr cesty

V pátek 7. 2. 2020 uplynulo 75 let od popravy hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského: původem šlechtice, smýšlením …