Vzkříšený známý neznámý

Velikonoční komentář sestry Wendy Beckettové (1930–2018), Resurrection (Vzkříšení).

Ústředním motivem křesťanské víry není, že Ježíš zemřel, ale že zemřel a vstal z mrtvých. Dva truchlící učedníci, bez toho, že by věděli o vzkříšení, zažijí výjimečnou zkušenost. Na cestě do Emauz se od domnělého cizince dozví, že Mesiáš dosáhl věčné blaženosti, a to skrze utrpení.

Zaujati jeho řečí, prosí ho učedníci, aby je vzal s sebou na večeři. Když pak u stolu Ježíš požehnal a rozlomil chléb, najednou v něm Ježíše poznali. Lámání chleba a požehnání – to je eucharistie. I nám se Ježíš zjevuje v „lámání chleba“, ačkoliv tím, že jej tak očekáváme, nejsme už tak udivení jako tito dva muži.

Možná by ale bylo lepší, kdybychom udivení byli, protože eucharistie je z darů ta nejsvatější. Cavaraggio nenamaloval Ježíše, jak je zvykem – s vousy a důstojnou a soucitnou tváří. Je to Ježíš věčně mladý, i když pořád stále týž.

Zdroj: The Art of Lent, A painting a day from Ash Wednesday to Easter (Vypůjčené umění, Malířství den po dni od Popeleční středy po Velikonoce). Přel. PH.


Připomínáme předchozí komentáře Wendy Beckettové:

Vyber si radost

Vidění (na obraze R. Dufyho)

Něžná úcta (detail obrazu od Rembrandta)

publikováno: 19. 4. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Jsme před divochy jako chudáci

„Prostota a neotesanost je vhodnou podmínkou, aby se svědectví člověka stalo důvěryhodným. Lidé ducha vybroušeného postřehnou …

Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás

Jak to, že mě nikdo nereprezentuje? Říkáte si to často taky? Příklad první – Gretiny …

Agresivní charisma, Klaus jako děvkař a kompro i na ty druhé

Když se řekne Klaus, Zeman, Babiš, co vás napadne? Líbí se mi, že jste začal …

Nejsme premianti, jsme ostuda?

Otevřená slova, proč se na některou z vrcholných funkcí Evropské unie nepropracoval jediný kandidát východoevropských zemí, …

Přijde Vítězný únor v létě?

Lidová letenská veselice z 23. června odezněla a přinesla uklidnění: je nás přece jen velká síla. Pak …

Mariánský sloup?

Na Staroměstském náměstí chtějí znovu postavit mariánský sloup, zničený 3. listopadu 1918. Prý tak bude napravena …

Neviditelný sloup

Dlouhé prapory visí dolů, domy jako kamenné jazyky se zdvihají vzhůru, rozstříhány ulicemi, a nad šedým, …

Nečekejme charismatika, ale „prací drobnou“ napravujme řád

V neděli 23. 6. 2019 mne potěšilo 283 tisíc demonstrujících na Letné. A ještě více mne …