Vzkříšený známý neznámý

Velikonoční komentář sestry Wendy Beckettové (1930–2018), Resurrection (Vzkříšení).

Ústředním motivem křesťanské víry není, že Ježíš zemřel, ale že zemřel a vstal z mrtvých. Dva truchlící učedníci, bez toho, že by věděli o vzkříšení, zažijí výjimečnou zkušenost. Na cestě do Emauz se od domnělého cizince dozví, že Mesiáš dosáhl věčné blaženosti, a to skrze utrpení.

Zaujati jeho řečí, prosí ho učedníci, aby je vzal s sebou na večeři. Když pak u stolu Ježíš požehnal a rozlomil chléb, najednou v něm Ježíše poznali. Lámání chleba a požehnání – to je eucharistie. I nám se Ježíš zjevuje v „lámání chleba“, ačkoliv tím, že jej tak očekáváme, nejsme už tak udivení jako tito dva muži.

Možná by ale bylo lepší, kdybychom udivení byli, protože eucharistie je z darů ta nejsvatější. Cavaraggio nenamaloval Ježíše, jak je zvykem – s vousy a důstojnou a soucitnou tváří. Je to Ježíš věčně mladý, i když pořád stále týž.

Zdroj: The Art of Lent, A painting a day from Ash Wednesday to Easter (Vypůjčené umění, Malířství den po dni od Popeleční středy po Velikonoce). Přel. PH.


Připomínáme předchozí komentáře Wendy Beckettové:

Vyber si radost

Vidění (na obraze R. Dufyho)

Něžná úcta (detail obrazu od Rembrandta)

publikováno: 19. 4. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Fašounem nebo bolševikem pro zisk a pobavení? Možno. Dokdy?

Pětasedmdesát let od konce druhé světové války se znovu ptáme: Jsou formulace v trestním zákoníku týkající …

Neexistující imigranti IV.

Švédští demokraté – co ukazuje jejich příběh?   Úvod Máte před sebou čtvrtou, předposlední část …

Pytlácká hranice (neuvěřitelný příběh)

Další z neopakovatelných životních příhod chirurga a myslivce Otakara Březiny (1919‒2009). Tentokrát ale, milý čtenáři, šťastný …

Kdo se bojí ombudsmana?

Starověká římská republika si za účelem ochrany slabých před zvůlí mocných zřídila institut tribuna lidu, …

Zprávy z mokřadů

Typickým obdobím, kdy ornitologové a milovníci přírody vyrážejí za pozorováním, je spíše jaro a dny, kdy se …

Křeček chycený v rádiu

Stanislav Křeček dává jasně najevo, že ochrana slabších ho nezajímá a jejich diskriminaci v roli ombudsmana řešit …

Pěstování rozlišovacích schopností

Způsob, jak spolehlivě odlišit rákosníka obecného od rákosníka zpěvného, je chytit ho a zblízka prohlédnout. …

Léky u nás chybí, kvůli bezuzdnému kšeftu v Číně

Výpadek dodávek autodílů z Číny kvůli viru přežijeme, ale nenechme si nalhat našimi bolševiky, že za …