Vzkříšený známý neznámý

Velikonoční komentář sestry Wendy Beckettové (1930–2018), Resurrection (Vzkříšení).

Ústředním motivem křesťanské víry není, že Ježíš zemřel, ale že zemřel a vstal z mrtvých. Dva truchlící učedníci, bez toho, že by věděli o vzkříšení, zažijí výjimečnou zkušenost. Na cestě do Emauz se od domnělého cizince dozví, že Mesiáš dosáhl věčné blaženosti, a to skrze utrpení.

Zaujati jeho řečí, prosí ho učedníci, aby je vzal s sebou na večeři. Když pak u stolu Ježíš požehnal a rozlomil chléb, najednou v něm Ježíše poznali. Lámání chleba a požehnání – to je eucharistie. I nám se Ježíš zjevuje v „lámání chleba“, ačkoliv tím, že jej tak očekáváme, nejsme už tak udivení jako tito dva muži.

Možná by ale bylo lepší, kdybychom udivení byli, protože eucharistie je z darů ta nejsvatější. Cavaraggio nenamaloval Ježíše, jak je zvykem – s vousy a důstojnou a soucitnou tváří. Je to Ježíš věčně mladý, i když pořád stále týž.

Zdroj: The Art of Lent, A painting a day from Ash Wednesday to Easter (Vypůjčené umění, Malířství den po dni od Popeleční středy po Velikonoce). Přel. PH.


Připomínáme předchozí komentáře Wendy Beckettové:

Vyber si radost

Vidění (na obraze R. Dufyho)

Něžná úcta (detail obrazu od Rembrandta)

publikováno: 19. 4. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Kardinální koniny Dominika Duky

Na svatého Jana Nepomuckého, patrona země české, kardinál Dominik Duka žehnal koním na hradním náměstí, …

Co stojí před námi?

Zakladatelé americké republikánské tradice shrnuli definici tyranie slovy: „Je to stav, kdy na sebe jedinec …

Plešatá mánička a sametový podzemí

V létě 1987 odjížděl z Prahy zájezd do Rakouska. V autobuse seděl i sedmadvacetiletý tajně vysvěcený řeholník …

Temné charisma Andyho veksláka

Babišův mýtus nezrodila jen souhra náhodně poskládaných souvislostí, ani zjevné chyby a omyly předchozích vlád, ani …

Je ptactvu do zpěvu?

Květnové sobotní ráno nepatřilo v Rakovníku mezi slunečná jitra, ve výchozím místě 23. rakovnické procházky zasvěcené …

Jak fandí náš pan prezident? Zas 3:0 pro jeho „sbornou“

Rozhovor, který český prezident Miloš Zeman poskytl České tiskové kanceláři při příležitosti dvacátého výročí vstupu …

K Rusku – ano, či ne? Čtěte Havlíčka

Nezbytnou součástí vzpomínání na velikány národních dějin bývá sáhodlouhé zmiňování aktuálnosti myšlenek dotyčného. Někdy to …

Evropské občanství a sdílený dějepis

Máme európske pasy – rovnakých rozmerov a rovnakej farby, v celom Schengenskom priestore sa pohybujeme ako …