Chudák Fajt a chudák David, chudák celá nedílná součást kultivované kultury

Prof. ak. mal. Jiří David, UMPRUM poskytl k odvolání gen. ř. Jiřího Fajta toto vyjádření: „Jestli někdo dnes z odborné veřejnosti bude tvrdit, že Jiří Fajt, spolu se svými spolupracovníky, nepozdvihl NG z její předchozí mrtvolně stagnující situace, do mezinárodně živého a respektuhodného organismu, tak je buď lhář, nebo pokrytec. Neměl na to ani stamiliónové prostředky státu, jež by mu ulehčily mnohá složitá profesní rozhodování. Neměl vlastně ani přílišnou podporu zdejšího, stabilně rozděleného uměleckého provozu. Přesto dokázal to, co se nepovedlo od roku 1990 nikomu ze stávajících generálních ředitelů NG a bylo jich hodně. Získal totiž za velmi krátkou dobu respekt zahraničních obdobných institucí. Získal i jejich osobní důvěru, díky programu a vizím, které začal v NG uskutečňovat. Jistě se mohly tyto vize někomu zdát třeba i velikášské, problematické a pod. Mohly, ale jen z onoho našeho malého rozhledu, z naší utajované  závisti. Neboť podobné možné vize a výstavní projekty, jsou v civilizovaném prostředí nedílnou součástí kultivované, kulturní společnosti.  Za to Jiřímu Fajtovi patří veřejné poděkování a né zástupný politický lynch. Neboť je zcela zřejmé, že onen takzvaný audit, byl zástěrkou, účelovým instrumentem, jak se Hrad skrze služebný ministerský handl „elegantně“ vypořádal s nepohodlnou osobností. Ty mne zbavíš Fajta, já Tě podržím ve vládě. Aby se však do budoucna NG nemusela vždy takto smutně a vlastně tragicky zpovídat, omlouvat, čí dokonce i politicky pykat, musí se vymanit ze státních struktur a stát se konečně veřejnoprávním subjektem. Dnes je však nepochybné a doufám i těm co to Jiřímu Fajtovi přejí, či se na něm už s gustem vozí, že se provoz NG opět může zastavit, zmrtvit na mnohé roky. Zárukou na pozitivní změnu rozhodně není  totiž už první krok, kdy sice a  snad prozatimně, povede zcela kulturní no name Ivan Morávek. Děkujeme pane dosavadní  ministře.“

Dodejme, že Jiří Fajt byl odvolán ministrem, který zjevně nemá s kulturou společného nic než název svého rezortu, na přání prezidenta, který za kulturu vydává bavičství a nahrazen vedoucím z pekáren premiérova holdingu. Jenže to pořád neznamená, že prof. UMPRUM nemusí být schopen argumentace. Jiří David se ukazuje jako politováníhodný zastánce, když na začátku svého vyjádření hned nazve všechny, kdo by pochybovali o Fajtovi, slovy „lhář, nebo pokrytec“. A v textu se nezmůže na lepší argument pro Fajta, než že se Fajtovy vize „mohly … někomu zdát třeba i velikášské, problematické a pod.“  Tady už lhář s pokrytcem vystupují pod „někomu“ – proč náš rozšafa najednou nejmenuje?

Lhář, pokrytec a někdo koukají, podle prof. Davida, „z onoho našeho malého rozhledu, z naší utajované  závisti“. Co tady znamená „našeho“ a „naší“ – má ji taky? Nebo jen tak mimoděk osvícenější našinec David uprskává jaksi „do vlastního hnízda“?

Lhář, pokrytec a někdo, je ještě taky „náš malého rozhledu“ a „náš utajovaný závistník“. Takoví jsme my všichni, kdo pochybujeme nad Fajtem a jeho vizemi.

Ale Fajtovy a „podobné vize a výstavní projekty, jsou v civilizovaném prostředí nedílnou součástí kultivované, kulturní společnosti“

U další fráze – „nedílnou součástí kultivované, kulturní společnosti“ se ptám sám sebe už po několikáté: co to je za jazyk? Co je to za člověka? Umělec nebo funkcionář?

A odpověď nalézám na webu UMPRUM v textu patrně samého prof. Davida, kterým uvádí svůj Ateliér intermediální komunikace:

„Proto se musíme společně neustále ptát, zda-li estetická hodnota lži krásnější než etické rozhořčení pravdy?“ Asi tam za zda-li chybí je, ale určitě tam chybí i něco víc.
Srozumitelně řečeno, psal to člověk, který se neustále plácá mezi  etickým rozhořčením pravdou a estetizováním lží – to je přesně to, co, podle mne, spojuje nejen výkony Fajta s Davidem.

Etické rozhořčení pravdou béře na sebe podobu kýčového uctívání ikon pravdy a lásky (Havel, Dalajlama…). (Ti si právě tuhle adoraci nezaslouží ani od nejhorších nepřátel…)

A opatřování titulů – intelektuální výkony a výstavy, resp. sochy – umělecké výkony našich výtečníků se svou povrchností, efektností, banalitou a zároveň zašmodrchaností dokonale hodí do škopku estetizovaných lží. (DB)

publikováno: 24. 4. 2019

David Bartoň

David Bartoň

Šéfredaktor Přítomnosti /

NEJNOVĚJŠÍ glosy


K tomu našemu 17. listopadu

Cítím se jako poslední z Mohykánů. Pokud vím, jsem ojedinělým příkladem žijícího člena rodiny, která sloužila přes čtyři generace svobodnému českému a československému lidu. Můj pradědeček Adolf založil Lidové noviny, byl prvním …

Lůzu volí zase jenom lůza

čím dál tím víc mě bolí jak paměť krátkou máme cítím stesk vojáka v poli já nezapomínám jak tu ostnatými dráty bolševická lůza omotala dráty a vysála víru z nás …

Šašek nebyl trapný a vůbec skvělý cirkus

Neváhejte, nečekejte, představení začíná Cítíš tu vůni? To piliny v manéži dýchají a klauni se přitom smějí a děti se radují, že přijde zase klaun a ukáže šaškův um. Vidíš tu …

Evropský pocit schází, solidarita není, je volný handl

Z čeho se v lidech může narodit sounáležitost se svou evropskou vlastí? Sounáležitost přirozená, živá a velkorysá? Rakouský spisovatel odpovídá takto (DB): „Pocit příslušnosti k nadnárodní struktuře se může rozvinout ze dvou zkušeností. Na …

Obrana syrských Kurdů

Na jaře roku 2016 jsem vystoupil na obranu syrských kurdských milicí na plénu EP: Pane předsedající, vloni na podzim jsem navštívil Rodžavu, území severní Sýrie ovládané Kurdy. Byl jsem hostem …

Vážený Měscký Úřade!

V rámci sexuálních experimentů konaných pod vlajkou lických i nelických práv (Grant. č. 8645231245-N564-2020) jsem se rozhodla zakusit sex s kancem divokým a proto se nyní cítím býti sviní divokou, aniž použiju antikoncepci …

Pro a proti stávce učitelů

„Co ti učitelé dnes vůbec chtějí, my jsme taky dělali jenom za tisícovku…“ zaslechl jsem od penzionované učitelky. Ale také následující: „Takže: co si to oni z toho Milionu chvilek vlastně …

Vítěz bere vše

Předseda vlády to má vždy s vlastní mediální prezentací snadnější než ostatní politici. A je-li to premiér doslova posedlý svým mediálním obrazem, tak nám své aktivity všeho druhu servíruje téměř nepřetržitě. Motivem …