Je ptactvu do zpěvu?

Květnové sobotní ráno nepatřilo v Rakovníku mezi slunečná jitra, ve výchozím místě 23. rakovnické procházky zasvěcené Vítání ptačího zpěvu se sešlo na dvacet pět účastníků. Ornitologové a fotografové, vyzbrojení festovními dalekohledy a fotoaparáty, zájemci z řad veřejnosti, tři děti. My amatéři s obdivem sledujeme odborníky, kteří určují na odlehlém místě za městem ptáčky podle zpěvu. Milovníci přírody zaostřují zorná pole dalekohledů na poštolku, která zasedla na drátech vedení, probíhá diskuze o letošním výskytu čápa černého na Rakovnickém potoce. Duše jazykozpytce plesá nad jmény českých zpěváčků: sedmihlásek, střízlík, budníček, králíček ohnivý, zvonohlík.

Již 27 let je u nás každá první květnová neděle věnována ptactvu. V tomto období totiž přilétají do mnoha evropských oblastí ptáci ze svých zimovišť, ti přezimující hnízdí a vítají období hojnosti. Pokud byste prohlíželi stránky České společnosti ornitologické www.birdlife.cz, narazili byste také na mapku naší republiky hustě označenou modrými praporky. Na všech těsto místech probíhají od konce dubna do počátku června procházky zaměřené na sledování ptactva, sčítání druhů, kroužkování. Tyto výpravy vedou nadšení ornitologové z mnoha regionů. Letos se těchto procházek přírodou nebo městskými parky uskuteční v naší zemi na 150.

Tradice nazvaná Vítání ptačího zpěvu byla založena v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day. (Britové jsou nadšení „ptáčkaři“, „bird-watchingu“ se věnují tisíce amatérů.) Tuto akci poté převzali partneři BirdLife v celé Evropě. Jedná se pravděpodobně o největší ornitologickou akci vůbec.

V Rakovníku jsme s lektorem vycházky, vedoucím Rakovnického ornitologického spolku Fénix, Milanem Tichaiem, prošli 4 km trasy, monitoring ptactva, určování a sčítání opeřenců trvalo více než tři hodiny. Měli jsme také možnost nahlédnout do několika ptačích budek, kterých je v okolí města, v CHKO a Ptačí oblasti Křivoklátsko rozmístěno na 3000. Mimořádným zážitkem bylo sledování skorce vodního, který osidluje břehy už poměrně čistého potoka protékajícího městem, dále lejska, dlaska, slavíka, několika dravců. Procházku zakončil přelet čápa černého.

„Během výpravy jsme zaznamenali na 50 ptačích druhů. Je dobře, že různorodost druhů v okolí města je pestrá. Hrdličku divokou, která byla vyhlášena Českým ornitologickým svazem Ptákem roku 2019, jsme bohužel nezahlédli. Dříve běžný pták, známý i z Máchova Máje, je dnes ohrožen. Od posledního sčítání v 80. letech klesly stavy hrdličky divoké na polovinu.

I když se nám může zdát, že se situace našich přírodních poměrů po roce 1989 zlepšuje, není tomu tak. Stavy ptactva rapidně klesají. Co je toho příčinou? Jde o důsledky zemědělského hospodaření, které necitlivě zasahovalo do krajiny od 50. let 20. století, dnešní plošné pěstování monokultur a vysoká chemizace krajiny (řepková pole se takto ošetřují až sedmkrát během vegetace), ptactvu tak markantně ubývá životní prostor, divokých a neupravovaných míst je méně a méně. Za velký úbytek stavů mohou ve velké míře také prosklené plochy budov a např. autobusových zastávek, střety s automobily. Ptáčky loví i kočkovité šelmy, jen u nás je na 2 miliony koček domácích,“ upozorňuje pan Milan Tichai.

Jak můžeme přispět ke zlepšení? Ke zpomalení úbytku ptačích druhů?      

Účinnou pomocí je už zimní přikrmování ptactva, zahradní pítka v letním období, rozvěšování ptačích budek, rozumný chov koček. Velmi se osvědčují polepy skleněných ploch siluetami dravců. Ornitologové sami jednají s obcemi a majiteli těchto budov. Také se snaží vykupovat vhodné pozemky, kde potom v rezervacích mohou ptáci hnízdit a hledat potravu. Přispět k rozmanitějšímu prostředí mohou také „městské louky“ a plochy nesečené vegetace v parcích a soukromých zahradách. Takovými místy uděláte radost nejen ptactvu, ale i podobně ohroženému hmyzu. Je více než jasné, že změna musí rozhodně přijít shora. Omezit chemická ošetření monokultur, podporovat (i dotacemi) zemědělce, kteří myslí na diverzitu krajiny.

O činnosti ochránců ptačí říše se dozvíte na stránkách regionálních ornitologických spolků, také na stránkách www.birdlife.cz. Zde je dostatek informací, jak naší přírodě pomoci. Lze přispět např. na výkup pozemku, nebo podepsat petici Vraťme život do krajiny, k níž se připojilo už 28000 občanů naší země. Jaké mají tyto aktivity cíle? Ozdravit naši krajinu, zvýšit stavy ohrožených druhů, zachovat pestrost přírody. Jinak budeme za pár let znát hrdličku divokou, budníčka a lejska, ale také zajíce a motýly jen jako barevné obrázky v atlasech přírody.

publikováno: 14. 5. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Venkov jsme nepotřebovali, tak je skoro po něm

Odborník na zemědělství, František Havlát, říká, že stojíme na prahu změny, která by pro naši …

Helikoptérová aféra

Je obecně známo, že dostat se za oponu, od roku 1946 zvanou železná, bylo velmi …

Žádné „dobro“ neomlouvá zlo

Dumat nad vztahem dobra a zla je dosti ošidné, neboť se svým způsobem jedná o individuální, intimní …

Sami si diagnostikujte arogantního blbce, aneb o hybris a Nemesis

Nedělej ty vánočky tak kolosální, aby se ti nerozpadly vlastní mocností, prý říkávala Werichova babička …

Zeman nezpůsobilý k funkci

K Zemanovi už se mi nechtělo nic psát; hlavně z pocitu marnosti. Podle upozornění ústavního právníka a bývalého …

Budeme se v průměru rodit stále hloupější, neschopnější a impotentnější

Byl bych rád, kdybych mohl říci, že výročí část lidí přivede k hlubšímu zamyšlení. Bohužel tomu …

Slimáčkové mají rádi kapustičku

Před cca 5 lety jsem mj. pracoval jako tutor pro centra kompetence na ČVUT Praha, …

Čínské sny jsou naše noční můry

Dávní čínští teoretikové moci toužili po společnosti pod naprostým dohledem panovníka a jeho úřednického aparátu. Pro …