25 x proč je Babiš nepřijatelný

 1. Má za sebou temnou, doposud nevysvětlenou minulost
 2. Je bývalým agilním členem KSČ
 3. Je soudně uznaným bývalým spolupracovníkem StB
 4. Vládne s přímou podporou komunistů, kteří si díky němu uzurpují větší podíl na moci
 5. S Milošem Zemanem tvoří mocenský tandem
 6. Je v kolosálním střetu zájmů, který nemá v žádné jiné zemi obdoby
 7. Je trestně stíhán v kauze evropského dotačního podvodu
 8. Řada jeho dalších kauz by měla mít trestněprávní postih
 9. Jeho firma deformuje tržní prostředí v České republice
 10. Ničí otevřenou férovou rovnou soutěž politických subjektů
 11. Ovládá instituce státu, které pak konají v jeho osobní prospěch
 12. Poškozuje dobré jméno ČR v zahraničí, zejména v EU
 13. Jeho zemědělská produkce výrazně poškozuje krajinu
 14. Rozděluje společnost, manipuluje s realitou a za státní zdroje si kupuje voličskou přízeň
 15. Neuznává a nerespektuje ústavní pravidla, zavádí autoritativní model vládnutí
 16. Své oponenty vydírá, vyhrožuje jim a sbírá na ně kompromitující materiály
 17. Deklasuje politickou kulturu v zemi
 18. Výrazně omezil prostor svobodným médiím, a to i ve shodě se svými spřízněnými oligarchy
 19. Zařadil se mezi evropské populisty a nacionalisty, a se Zemanem přispěl ke změně kursu české zahraniční politiky
 20. Je prokazatelným lhářem, podvodníkem a také zbabělcem
 21. Nemá většinu, a přesto se chová tak, jako by ji měl absolutní, neuznává dialog s opozicí – politickou i občanskou
 22. Relativizuje a rehabilituje normalizační minulost
 23. Do svých rejdů zatáhl brutálním způsobem své děti z prvního manželství
 24. Svého syna nechal odvléct záhadným Rusem na okupovaný Krym
 25. Díky svému obřímu úvěrovému zatížení je mimo jiné i v kolizi ve vztahu k místním bankám

publikováno: 24. 5. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Paradox těžké viny

Kráčela krajem žížala měla jen kalhotky a sako. Kráčela, už si zoufala, neb sousedka jí řekla: pako! Věděla, co jsou sekvence a nechtěla se zpátky vracet, snoubenec jí spad z …

Cena vepřového

Předseda KSČM Vojtěch Filip přispěl opět do pokladnice alternativních pravd. Za zvyšující se ceny vepřového podle něj může to, že Sobotkova vláda vykoupila vepřín v Letech na místě bývalého koncentračního tábora …

V solidaritě s našimi sestrami a bratry z hongkongské konfederace …

… předseda ČMKOS Josef Středula (zasílá) tento otevřený dopis Jeho Excelenci Ťien-minovi Čangovi, velvyslanci Čínské lidové republiky v České republice. Vyzývá v něm k zajištění ukončení represí proti demonstrantům, upuštění od vyvíjení nátlaku na …

Omrzelost skutečností

„Jsme-li zklamáni realitou, církví nebo sami sebou můžeme mít pokušení upnout se k nasládlému smutku, který východní otcové nazývali omrzelost. Kardinál Tomáš Špidlík říkal: »Nával smutku nad životem samotným, společenstvím druhých …

Otázka do vědomostní soutěže po třiceti letech

Česká televize už začala s připomínáním třicetiletého výročí sametové revoluce. Ve vědomostní soutěži Kde domov můj? byla například soutěžícímu položena otázka „S projevem kterého politika je spojen slogan nejsme děti, skandovaný …

Festival, kde se jí příborem a pije ze skla

Kozí mejdan, který v Milkovicích během srpnového úplňku probíhá již 20 let, se letos bude konat od čtvrtka 15. do nedělního odpoledne 18. srpna. Jelikož termín vychází přesně na dny, …

Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde…

Kdysi dávno jsem si v jednom zaprášeném antikvariátu koupil knihu Sigmunda Freuda „O člověku a kultuře“. Freud v těchto textech vystoupil ze škatulky zakladatele psychoanalýzy a vystupuje jako myslitel, který měl co říct k obecně …

Hoax ve jménu Alaina Delona

Internetem se šíří další falešný citát. Tentokrát ho měl říci herec Alain Delon. Text falešného citátu: „TENTO SVĚT OPUSTÍM BEZ LÍTOSTI, tvrdí Alain DELON. Především ale nenávidím tuto dobu, je …