25 x proč je Babiš nepřijatelný

 1. Má za sebou temnou, doposud nevysvětlenou minulost
 2. Je bývalým agilním členem KSČ
 3. Je soudně uznaným bývalým spolupracovníkem StB
 4. Vládne s přímou podporou komunistů, kteří si díky němu uzurpují větší podíl na moci
 5. S Milošem Zemanem tvoří mocenský tandem
 6. Je v kolosálním střetu zájmů, který nemá v žádné jiné zemi obdoby
 7. Je trestně stíhán v kauze evropského dotačního podvodu
 8. Řada jeho dalších kauz by měla mít trestněprávní postih
 9. Jeho firma deformuje tržní prostředí v České republice
 10. Ničí otevřenou férovou rovnou soutěž politických subjektů
 11. Ovládá instituce státu, které pak konají v jeho osobní prospěch
 12. Poškozuje dobré jméno ČR v zahraničí, zejména v EU
 13. Jeho zemědělská produkce výrazně poškozuje krajinu
 14. Rozděluje společnost, manipuluje s realitou a za státní zdroje si kupuje voličskou přízeň
 15. Neuznává a nerespektuje ústavní pravidla, zavádí autoritativní model vládnutí
 16. Své oponenty vydírá, vyhrožuje jim a sbírá na ně kompromitující materiály
 17. Deklasuje politickou kulturu v zemi
 18. Výrazně omezil prostor svobodným médiím, a to i ve shodě se svými spřízněnými oligarchy
 19. Zařadil se mezi evropské populisty a nacionalisty, a se Zemanem přispěl ke změně kursu české zahraniční politiky
 20. Je prokazatelným lhářem, podvodníkem a také zbabělcem
 21. Nemá většinu, a přesto se chová tak, jako by ji měl absolutní, neuznává dialog s opozicí – politickou i občanskou
 22. Relativizuje a rehabilituje normalizační minulost
 23. Do svých rejdů zatáhl brutálním způsobem své děti z prvního manželství
 24. Svého syna nechal odvléct záhadným Rusem na okupovaný Krym
 25. Díky svému obřímu úvěrovému zatížení je mimo jiné i v kolizi ve vztahu k místním bankám

publikováno: 24. 5. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Ano jako podvod

Proč firma ANO zhnusila i své původní reklamní tváře – ksichty (Komárek, Telička, Stropnický, Pelikán… ) ne tím, že by čekali čistotu úmyslů sněhobílou jako košile, v nichž byli k vidění na billboardech …

Mravnost kontra politika?

Teze, že politika je něco ze své podstaty nedokonalého a nečistého a je třeba ji prodchnout mravností, je bezbožná. Iniciativy zodpovědného jedince musí stát na osobní víře. „Morálka“ je jen …

Kdo jsou noční vlci

Každoročně vyjíždí Putinem milovaný motorkářský gang Noční vlci na svou pouť po stopách Rudé armády. Jeho cílem jsou i různá evropská hlavní města. Několik západních zemí bije na poplach. Rozhovor …

Ve jménu vlasti, dukáty chrastí

Žila jsem v Československu až do roku 1979 v hrozné to době a na pana Wericha a jeho pokračovatele nedám dopustit. Nejenže nám zpříjemňovali život, ale stavěli se statečně proti …

Smrtelný hřích v ekonomii

Pro mnoho lidí v této republice, zdá se, vypadá střet zájmů jako jakási nevinná konstelace, kde není úplně zřejmé, co člověk chce (má „střet ve svých zájmech“). …. Ve zkratce …

Potřebujeme nové občanské fórum

Za posledních třicet let se v této zemi událo hodně svinstev. Můžeme si vyčítat privatizaci, můžeme si nadávat za pády vlád a korupční aféry, jedno je však jisté – doposud největším …

Církev v Hongkongu podpořila protesty

Milion lidí manifestovalo před dvěma dny v ulicích Hongkongu proti změnám zákona, které by umožnily vydávat nepohodlné občany do rukou pekingského režimu. Hongkongská diecéze dnes vybídla vládu k pozastavení novelizace …

Instagram nahradil Facebook na pozici nejdůležitější zpravodajské platformy

Každý čtvrtý mladý dospělý člověk používá podle nové studie jako zdroj zpráv Instagram. Celkově ale důvěra ve zprávy na sociálních sítí klesá. Instagram není pro mladé lidi v Německu jen sítí …