Vzor skautů a rytířů

Jiří tak úplně nepatří mezi legendární svaté, protože tu byl už dříve opravdový svatý Jiří – křesťanský mučedník. Je knížetem Krista, na jehož počest nosí červený kříž. Žil pro to, aby chránil slabé a zničil ďáblovu moc. Dostal se do situace, kde bylo jeho pomoci opravdu zapotřebí: celé město ronilo slzy. Každý rok musela být jedna z dívek obětována drakovi a toho roku přišla na řadu malá princezna.

Umělec ji ztvárnil půvabně, malou a rozkošnou, zastrčenou do rohu obrázku, ve slavnostních modrých šatech, ruce sepjaté v modlitbě za to, aby ji její hrdina zachránil. Na tom malém obrázku se mi obzvlášť líbí, jakou úlohu na něm hraje kůň. Obvykle bývá kůň prostě povozem, na němž sv. Jiří jede. Tady kůň symbolizuje myslím to, co bychom nazvali „dobrým zvířetem“ – tj. naše pudy, živost, nadšení. Drak je samozřejmě naším „špatným zvířetem“ – tj. naše nenasytnost, sobectví, zneužívání druhých lidí.

Kůň a drak si stojí tváří v tvář, hledí si do očí. Díky mocnému kopí, které sv. Jiří vrhne drakovi přímo do chřtánu, končí celý příběh šťastně. Skoro až soucítíte s drakem, protože ten bojuje až do konce.

Obtáčí svůj šupinatý ocas kolem koňských kopyt, ale je to všechno marné, protože hrdina zvítězí vždy: taková je jeho definice. Celé město se rozezvučí, každý chce následovat sv. Jiří a věřit v něj, protože je zjevné, že Bůh je s ním. Byl svatým vojákem, případně i mučedníkem, ale jeho význam bude vždycky v tom, co symbolizuje: odvahu a sílu zachránit nevinného.

***

zemřel r. 250

svátek: 23. dubna

Patronem: Anglie, Portugalska, vojáků, zbrojířů a lukostřelců

Atributy: drak, červený kříž, princezna

***

Unikátní sbírka sv. Jiří se nachází na zámku Konopiště.

***

Komentář Wendy Beckettové ke středověkým iluminovaným rukopisům.

Wendy Beckettová: Kniha svatých (Sister Wendy´s Book of Saints), DK PUBLISHING, INC., 1998, přel. PH, redakčně upraveno.

publikováno: 25. 5. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Instagram nahradil Facebook na pozici nejdůležitější zpravodajské platformy

Každý čtvrtý mladý dospělý člověk používá podle nové studie jako zdroj zpráv Instagram. Celkově ale důvěra ve zprávy na sociálních sítí klesá. Instagram není pro mladé lidi v Německu jen sítí …

Nenechat se udolat

Děkuji Petru Havlíkovi za jeho články, které jsou vždycky velmi dobře napsané. Zejména poslední jeho článek mne velice rozveselil, bravo! Jde na mě smutek z toho, jak to u vás …

Právo na vlastní konec

Přátelé! Naprostá většina petic je marných, nebo zbytečných, vím. Výjimky přesto existují. Kdyby se nám podařilo dát dohromady dostatečný počet podpisů, mohly by se dát věci do pohybu. Proto jen …

„Vrátíme si vaši zem zpátky!“ – Nová politika

Klaus ml. nezaložil stranu, ale další hnutí. Nestal se tudíž předsedou, ale vůdcem. Programem Trikolory je slogan s velmi podstatnou chybou. Možná je to hrubka, možná návod ke správnému čtení: Co …

Proč je moře kyselejší?

„normální svět VKM“: při zakládací párty Trikolóry Klaus mladší řekl, že se budou starat o domácí problémy, a ne o nějakého lachtana kdesi na Severním pólu. Z tohoto pohledu by …

Titanic – aneb skrývačka na šest

Máme instituce, které studují vývoj člověka, jeho dějiny a způsob jeho myšlení. Instituce, které rozvíjejí technický pokrok, sociální péči, zachovávání přírody, podporují lékařství a výzkum nových léků, literaturu, hudbu a …

Policejní tupost jako příznak

Když se policisté chovají agresivně k bezbranným lidem a jejich mluvčí a nadřízení cynicky lžou v prospěch agresivních zásahů, znamená to, že se cosi vážného děje. Buranství a podlost politické reprezentace je vzorem ani ne …

Děláme za málo a máme stres

Dva badatelé Sociologického ústavu AV ČR udělali srozumitelný závěr ze svých zkoumání o stavu české společnosti. Frustrace, která nese vzhůru různá „hnutí nespokojených občanů“ jedou na vlně, která se rodí …