Dobrý Európan

Európu a Európana si každý predstavuje na svoj obraz.

Francúz vidí človeka s hlbokým sociálnym založením, ktorý si od Európy vyžiada všetky najnovšie vymoženosti a starých – akokoľvek anachronických a dnes neopodstatnených – sa samozrejme nezriekne.

Nemec by zase rad, aby Európan nemíňal viac než si zarobí, aj keď by sa pre to musel uskromniť. Poučili sa z histórie, o ktorú sa s nimi ostatní nedelia.

Poliaci by najradšej Európu poľsky hrdinskú. Znovu na kone a tasiť meče.

Očakávania Španielska sú ortegaygassetovsky bezstavovcové. Do Európy vkladajú protirečivé nádeje: pomoc s Gibraltárom proti Británii, pomoc Španielsku proti katalánskemu separatizmu, pomoc Kataláncom proti Španielsku. Zabudli už na Unamuna, ktorý chcel pošpanielčiť celú Európu.

Rusi vidia Európu podľa vzoru RVHP a Varšavskej zmluvy. (O Európanovi Rusi nerozmýšľajú – je pre nich ako to vajce, čo treba rozbiť, keď sa mužík pokúša o omeletu.) Atď.

Predstav je toľko, koľko je v Európe a okolo národov. A keď sa to skombinuje, hraničí to s nekonečnom.

Každý si môže doplniť podľa vlastných zážitkov.

*

Ja by som tiež chcel, aby Európania boli ako ja. Ale aký som ja Európan?

V prvom rade vylučujem akúkoľvek exkluzívnu definíciu. Nanajvýš by som vedel zostaviť výpočet toho, aký Európan nie som. Možný by bol aj katalóg ingrediencii a postupov prípravy. Mám však právo žiadať, aby všetci Európania zažili a podstúpili to, čo som v živote zažil a podstúpil ja? Podľa mojej predstavy Európana to inak nie je možné. Pre dobro Európy zostava len dúfať, že s tým budú všetci súhlasiť.

*

Dobrý Európan sa narodil v dobe a v zemepisných súradniciach, z ktorých každý chcel ujsť.

Dobrým Európanom môže byť len ten, čo na vlastnej koži spoznal zradu svojich.

Dobrý Európan si pamätá, že dopracovať sa k informáciám bolo ešte nedávno riskantné a stálo to veľa námahy.

Je dobrým Európanom človek, ktorý sa v škole musel učiť veci, čo život a jednoduchá logika spochybňovali.

Dobrý Európan nečakal na anglickú syntagmu „fake news“, aby vedel o čo ide.

Je dobrým Európanom ten, čo vyrástol z viery vo všemocnú vedu („prikážeme dažďu a vetrom“) a v dobré ľudské úmysly.

Dobrý Európan nenazýva národnou identitou svoju každodennú rutinu, stravovacie zvyklosti a domáce zápachy.

Dobrým Európanom je človek, ktorý na vlastnej koži zažil prekrúcanie histórie.

Pre dobrého Európana je lepšie, keď sa vie vystríhať krajších zajtrajškov a „progresívneho pokroku“ (sic!).

Dobrý Európan, z vlastnej skúsenosti alebo aspoň z rozprávania, vie čo znamená žiť v nekonvertibilnej mene.

Dobrý Európan zažil aspoň jednu porážku, a následnú okupáciu, svojej krajiny cudzími vojskami.

Dobrý Európan si pamätá, že kádrové posudky, čo sprevádzali človeka od narodenia až po truhlu, nebrali ani v najmenšom ohľad na ochranu osobných dát.

Dobrým Európanom je človek, ktorému ešte donedávna životný priestor ohraničovali ostnaté drôty.

Kto o tom nechyruje, dobrým Európanom byť nemôže.

*

Každý si môže doplniť podľa vlastných predstáv?

publikováno: 28. 5. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Nejvyšší čas začít plivat na Václava Havla

Blíží se významná výročí, blíží se čas vzpomínání, rekapitulací, bilancování, hodnocení, přehodnocování a hlavně osobní propagace. …

Tweetová „politika“

Jestli se v něčem dnešní doba liší od té předchozí, pak je to ve způsobu komunikace. …

Strašlivý život Babišův

Důkazů o tom, že Andrej Babiš vědomě devastuje krajinu, likviduje fungující podniky a zneužívá ke svým účelům …

Demokracie neumírají náhodou – puč zpomaleně

Někdy jsou věci jasnější s odstupem; když poodstoupíte od pointilistické malby, tak to, co se zdálo …

Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli …

Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze,“ pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …