Není jasno, odročuji

…kdo má o sobě skromné mínění, má mít také o každém z bližních slušné mínění, a nemá chtít budit zdání, že rozumí všemu (čemu jiní buď snad rozumějí nebo stejně jako my nerozumějí.) Alespoň Římané měli při úředním jednání, když se věc klonila v nejasno, ustálené rčení: Není jasno, odročuji. Proč bychom se tedy my všichni měli stydět, napodobit tuto skromnost? Každý z nás je stejně jen člověkem, nemůže pronikat všechno; je sice stvořen k obrazu Božímu, ale není Bůh. Kdykoli se tedy naskytují nejasnosti, které dosti nechápeme nebo nepronikáme (a takové bývají právě předměty sporu), pak je užitečný a dosti čestný tento štít skromnosti a útočiště k přiznání nevědomosti: NENÍ JASNO! Neboť je spravedlivé, pravdy se chápat, pokud je zřejmá, ale míti ji v úctě a obdivu, pokud se skrývá.

Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, část šestá.

publikováno: 30. 5. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Instagram nahradil Facebook na pozici nejdůležitější zpravodajské platformy

Každý čtvrtý mladý dospělý člověk používá podle nové studie jako zdroj zpráv Instagram. Celkově ale důvěra ve zprávy na sociálních sítí klesá. Instagram není pro mladé lidi v Německu jen sítí …

Nenechat se udolat

Děkuji Petru Havlíkovi za jeho články, které jsou vždycky velmi dobře napsané. Zejména poslední jeho článek mne velice rozveselil, bravo! Jde na mě smutek z toho, jak to u vás …

Právo na vlastní konec

Přátelé! Naprostá většina petic je marných, nebo zbytečných, vím. Výjimky přesto existují. Kdyby se nám podařilo dát dohromady dostatečný počet podpisů, mohly by se dát věci do pohybu. Proto jen …

„Vrátíme si vaši zem zpátky!“ – Nová politika

Klaus ml. nezaložil stranu, ale další hnutí. Nestal se tudíž předsedou, ale vůdcem. Programem Trikolory je slogan s velmi podstatnou chybou. Možná je to hrubka, možná návod ke správnému čtení: Co …

Proč je moře kyselejší?

„normální svět VKM“: při zakládací párty Trikolóry Klaus mladší řekl, že se budou starat o domácí problémy, a ne o nějakého lachtana kdesi na Severním pólu. Z tohoto pohledu by …

Titanic – aneb skrývačka na šest

Máme instituce, které studují vývoj člověka, jeho dějiny a způsob jeho myšlení. Instituce, které rozvíjejí technický pokrok, sociální péči, zachovávání přírody, podporují lékařství a výzkum nových léků, literaturu, hudbu a …

Policejní tupost jako příznak

Když se policisté chovají agresivně k bezbranným lidem a jejich mluvčí a nadřízení cynicky lžou v prospěch agresivních zásahů, znamená to, že se cosi vážného děje. Buranství a podlost politické reprezentace je vzorem ani ne …

Děláme za málo a máme stres

Dva badatelé Sociologického ústavu AV ČR udělali srozumitelný závěr ze svých zkoumání o stavu české společnosti. Frustrace, která nese vzhůru různá „hnutí nespokojených občanů“ jedou na vlně, která se rodí …