Českým krasem za Hagenem

Jak informovat veřejnost o krásách české přírody, o nutnosti ji chránit? Jak oslavit Evropský den chráněných území? Pojďme prostě do přírody!

25. 5. 2019 ráno byl v uličce směřující k hradu Karlštejn čilý cvrkot. Zmrzlináři a prodejci v obchůdcích otevírali své živnosti, první návštěvníci hradu stoupali rozvážně vzhůru, ale také početný had batůžkářů, který se kroutil před pořadatelským stolečkem Agentury ochrany přírody a krajiny CHKO Český kras, dával tušit, že dnes bude v okolí rušno. Všichni dostali aršík stanovišť, kam zvláště děti zodpovědně sbíraly razítka, a instrukce o terénu čtrnáctikilometrové procházky.

Šest dalších stanovišť bylo zaměřeno nejen na poznávání přírodnin. Např. mykologové u Malé Ameriky představili několik desítek ukázek hub, odpovídali na četné dotazy a ujistili nás, že houbařská sezóna se zatím vyvíjí slibně. Dobrodružstvím se stala návštěva kilometr dlouhé zpřístupněné štoly lomu Mořina. Před vchodem se řešily kvízy pro děti i pro dospělé, hledali jsme trilobity, obdivovali techniku a unavení turisté rádi zakousli klobásku či koláč. Cesta štolou nabídla průhledy do zatopeného lomu, narůžovělé příkré stěny a zelené oko vody opravdu evokovaly americké skály. Kdo je Hagen? Tajemný německý voják, který snad dodnes bloudí štolami a rád s sebou do spletitých chodeb vezme nějakého narušitele podzemního klidu či zlobivé dítě. Tato legenda žije „na Americe“ již od války a přízrak Hagena znali v minulých desetiletích všichni tábořící trempové a odvážní speleologové.

Krasová step na Paní hoře je unikátním biotopem, kde můžeme pozorovat dnes již ojedinělé druhy rostlin a chráněného hmyzu. Proto zde měli svoji prezentaci a „poznávačku“ botanici a entomologové. Louky jsou tu pravidelně vypásány stády ovcí. V ohrádkách z pletiva je vegetace ponechána divokému růstu, aby bylo možné sledovat, jak by unikátní a druhově pestrá step rychle zarostla nálety stromků a bujnou vegetací. Do stráně Paní hory pražilo sluníčko, mohli jsme vidět mateřídoušku, devaterník, záplavu fialové šalvěje. Koniklece už dávno odkvetly a teď nabídly fotografům jemné chomáčky chmýří. Poblíž stanoviště Boubová se určovaly dřeviny a mohli jsme se seznámit s mobilní aplikací BioLog. Ta funguje vlastně jako mobilní zápisník, kam lze zaznamenávat výskyt živočichů, rostlin a hub přímo v terénu, nálezy potom se potom odešlou do Nálezové databáze ochrany přírody. Poslední zastávkou byl lom Na Chlumu, sem se těšily hlavně malé děti, neboť kromě stánku geologického a paleontologického zde měli svoji základnu ochránci netopýrů. Zraněné létavce se záchranné stanici podařilo téměř uzdravit. Kdo měl štěstí, mohl si dva jedince i pohladit. V tomto lomu je i unikátní umělá jeskyně vytesaná ve skále, sloužila jako archiv, za 2. světové války tu plzeňské Škodovy závody uskladnily své výkresy (i zbraní), aby byly ochráněny před bombardováním. Návštěvníky sem pustili speleologové, pochlubili se také lezeckým trenažerem, který je pojmenován po nestorovi zdejšího jeskyňářství, Antonínu Zelenkovi (1948–2015). Cílem procházky Českým krasem bylo potom Srbsko, poutníci získali diplom, odznáček a další drobnosti.

Nutno dodat, že celá vycházka byla s nadšením a precizně připravena a všichni pořádající byli nadmíru trpěliví a pohotoví. Zúčastnily se jistě stovky turistů, také mnoho malých dětí. A většina putovala „za Hagenem“ opakovaně.

24. květen je Evropským dnem parků. Během května se v národních parcích a chráněných krajinných oblastech uskutečňuje mnoho komentovaných exkurzí a procházek přírodou. Informace o těchto různorodých akcích, které mají za úkol přitáhnout pozornost k ochraně přírody a umožnit zájemcům poznat přírodní klenoty naší země, najdete vždy na stránkách jednotlivých chráněných území a také na www.mzp.cz.

Prvním chráněným územím na světě byl americký Yellowstone, který byl vyhlášen již v roce 1872 národním parkem a územím, které má být zachováno pro budoucí generace a sloužit k potěšení lidu. V roce 1909 bylo založeno prvních devět národních parků v Evropě, prvenství mezi evropskými zeměmi drží Švédsko. Evropský den chráněných území si na našem kontinentu připomínáme od roku 1999.

Součástí Diplomu za statečné absolvování akce „Českým krasem za Hagenem“ je i následující text:

„Základní myšlenkou spojující oslavy je přiblížit chráněná území všem lidem, protože ochrana přírody není jen věcí ekologů, zoologů či botaniků. Ochrana přírody a chráněná území jsou tady pro každého a poskytují mnohem víc, než by se nám toho na první pohled mohlo zdát.“Zdroje a další informace:

www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/2019/
www.ochranaprirody.cz
www.mzp.cz

publikováno: 2. 6. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Bohům se nic nestane

Velký den. Přes den jsem nasmlouval brigádníky a sklízeli jsme první víno. Nádhera, vypadá dobře. …

Sebevražda nebo euthanazie jako nejdůležitější otázka

(v polemice s textem Petra Placáka ZDE) Ahoj Petře! Po návratu z Kolumbie mne čekalo příjemné překvapení: …

Reklama na dobrou smrt

Deset argumentů proti euthanasii – polemika nejen s Lubomírem Martínkem. Euthanasie je v nemalé části evropské společnosti …

Záznam krizové porady ANO aneb Dycky Babiš!

AB (Andrej B.): „Čau lidi, tak je fajn, že stě dorazili. Sorry jako, že dnešní …

Zeman se demonstruje

Z Miloše Zemana se v neděli 9. června na rozhlasové stanici Frekvence 1 stal klasifikační teoretik …

Na sítích se rozhoduje o všem

Carole Cadwalladrová dostala Facebook na kolena tím, že dokázala propojení mezi Trumpovým předvolebním bojem a kampaní …

Babiš to dělá dobře – Making Evil

Duo Babiš-Zeman ustojí i půlmilionovou demonstraci, protože kvapící zákonodárci, prozíraví tvůrci prezidentské volby, nezakotvili možnost, …

Chlapi na venkově umírají jinak

Ráno bouchání na dveře. Kouknu na čas – 8 hodin, takže někdo to odnese. Snažím …