Galerie sv. Františka z Assisi ve Voticích

Františkánský klášter byl založen v roce 1627 Sezimou z Vrtby, který (jak říká pověst) nemaje mužského potomka, přislíbil sv. Františkovi za přímluvu postavení kláštera na svém panství. Jeho prosby byly vyslyšeny a františkáni patřili k městu až do dubna 1950. Byl to rok, kdy byly zrušeny církevní řády i kláštery a votičtí mniši byli v rámci „Akce K“ odvezeni do internace.

Další léta patřil klášter státu, nejprve ho obýval okresní národní výbor, internát a také zde, bohužel, byly vyšetřovny StB. To bylo v období, kdy na Voticku probíhala násilná kolektivizace zemědělství, která zde měla i své lidské oběti. Od 60. let sídlil v objektu n. p. Tesla, a to až do roku 1989. V restitucích byl klášter navrácen Provincii bratří františkánů, která ho po několika letech pro nedostatek finančních prostředků nabídla k prodeji. Obavy o jeho budoucí využití nás vedly k tomu, že jsme v roce 2010 založili občanské sdružení (dnes spolek) „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“. Devastovaný objekt jsme otevírali veřejnosti při Noci kostelů a Dnech evropského dědictví EHD a již tehdy se probouzel zájem Votičáků o jeho budoucnost. V době založení spolku nás vůbec nenapadlo, že události budou mít tak rychlý spád. Naše úsilí bylo korunováno úspěchem, v roce 2012 Město Votice odkoupilo od Provincie bratří františkánů tři křídla františkánského kláštera, čtvrté bylo bezúplatně převedeno na votickou farnost. Dnes je klášter kompletně opravený a slouží kulturním účelům. Probíhají v něm výstavy, koncerty, je v něm expozice věnovaná bitvě u Jankova, expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ připomíná neblahá 50. léta a je věnována obětem kolektivizace, dětem se líbí výstava kočárků. V létě bude otevřena expozice místního Vlastivědného klubu. Klášter také slouží jako oddávací místo, je i komunitním centrem nejen pro setkávání seniorů, ale rovněž je v něm poskytována poradenská činnost.

Spolek se také ujal Galerie sv. Františka, která je umístěna ve zbývajícím křídle. Všechna vystavená díla jsou devastována nejen časem, ale také lidskou rukou a hrozí jim definitivní zkáza. Jsme vyhlašovatelé veřejné sbírky, pořádáme charitativní koncerty, oslovujeme soukromé dárce, zpracováváme grantové žádosti.

Díky všem našim přispěvatelům jsme mohli poslat do restaurátorské dílny čtyři velkoplošná plátna s biblickými výjevy, obrazy Vidění sv. Františka, Sv. Markéta z Cortony, Blahoslavený Hroznata a dnes je v restaurátorské dílně obraz Františkánští mučedníci. Velký význam pro votický klášter měla barokní socha sv. Ivana v životní velikosti, která k němu neodmyslitelně patří a je předmětem zájmu všech rodáků, kteří se do Votic při nejrůznějších příležitostech vrací. I ta je již restaurována.

Významnou pomocí je pro nás podpora ze strany Nadace OF, a to nejen po stránce finanční, ale i lidské. Při osobních setkáních vždy slyšíme povzbuzující slova, která nás nejen potěší, ale také motivují k pokračování naší práce.

***

Autorka je předsedkyní spolku „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“.

***

Nadace OF podpořila aktivity Votických spolkařů v grantových ročnících 2011, 2012, 2015, 2016 a 2018.

publikováno: 6. 6. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Hybatelé z Prognosťáku

Prognostický ústav byl založen z příkazu šéfa KGB Andropova rozhodnutím vlády ČSSR 10/1983 a vznikl 1984 k soustředění ekonomických mozků pro zhotovení plánu transformace skomírající – hrubě za 35 let podinvestované – a tudíž …

Rudá armáda před 80 lety přepadla Polsko

Před 80 lety, 17. září 1939, zákeřně napadl Sovětský svaz Polsko. Učinil tak bez formálního vyhlášení války. Vrazil tak kudlu do zad polské armádě, která se bránila proti německému vpádu …

Chytrý člověk žije hloupě

„Rozděleni svobodou“ – Výsledky průzkumu se převalují od úst k ústům. Sociologie a statistika daly svoje plody. Bohužel nad kategorie „chlebařiny“ a „spokojenosti“ se nedostaly. Štěstí člověka, nebo dokonce nějaký smysl jeho života, …

Proklepněte si věčného poslance

Dne 10. září na Českém rozhlasu v Interview Plus hovořil poslanec Marek Benda s nostalgií o tom, jak se „za našich časů“ (míněno za časů vlády ODS) odstupovalo z mnohem nižších postů než …

Hrozí vybombardování Dejvic

Pomník z roku 1980 je „symbol vítězství“ Rudé armády z roku 1968, skrytou výhrůžkou Maďarskem (1956). V tom samém roce (1980) předešel sovětské okupaci Polska generál Jaruzelski vyhlášením stanného práva. Pomník Koněva byl postaven …

Česko-polská výstava o pádu režimu a disentu

V úterý 1. října rozezvučí starobylou Vodní tvrz v Jeseníku legendární písně Karla Kryla v podání jeho bratra Jana. Zahájí tak dvojjazyčnou výstavu s názvem „Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami“, kterou k 30. …

Cena za to, že Zeman něco plácne

Můžeme podobně jako Karel Schwarzenberg vtipkovat, že na existenci samostatného Kosova se může Zeman poptat u českých fotbalistů, ale zahraničně-politicky to taková bžunda není. … Kosovo rozhodně není příkladem klidné, bezpečné …

Anděl strážný

Nedožité šedesátiny Maria Kotrby (1959–2011) měly být zhodnoceny výstavou v Galerii hlavního města Prahy, ale kulturátoři hlavního města jeho oslavu zrušili ve prospěch výstavy  agenta StB a nonšalantního profesora Bedřicha Dlouhého …