Galerie sv. Františka z Assisi ve Voticích

Františkánský klášter byl založen v roce 1627 Sezimou z Vrtby, který (jak říká pověst) nemaje mužského potomka, přislíbil sv. Františkovi za přímluvu postavení kláštera na svém panství. Jeho prosby byly vyslyšeny a františkáni patřili k městu až do dubna 1950. Byl to rok, kdy byly zrušeny církevní řády i kláštery a votičtí mniši byli v rámci „Akce K“ odvezeni do internace.

Další léta patřil klášter státu, nejprve ho obýval okresní národní výbor, internát a také zde, bohužel, byly vyšetřovny StB. To bylo v období, kdy na Voticku probíhala násilná kolektivizace zemědělství, která zde měla i své lidské oběti. Od 60. let sídlil v objektu n. p. Tesla, a to až do roku 1989. V restitucích byl klášter navrácen Provincii bratří františkánů, která ho po několika letech pro nedostatek finančních prostředků nabídla k prodeji. Obavy o jeho budoucí využití nás vedly k tomu, že jsme v roce 2010 založili občanské sdružení (dnes spolek) „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“. Devastovaný objekt jsme otevírali veřejnosti při Noci kostelů a Dnech evropského dědictví EHD a již tehdy se probouzel zájem Votičáků o jeho budoucnost. V době založení spolku nás vůbec nenapadlo, že události budou mít tak rychlý spád. Naše úsilí bylo korunováno úspěchem, v roce 2012 Město Votice odkoupilo od Provincie bratří františkánů tři křídla františkánského kláštera, čtvrté bylo bezúplatně převedeno na votickou farnost. Dnes je klášter kompletně opravený a slouží kulturním účelům. Probíhají v něm výstavy, koncerty, je v něm expozice věnovaná bitvě u Jankova, expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ připomíná neblahá 50. léta a je věnována obětem kolektivizace, dětem se líbí výstava kočárků. V létě bude otevřena expozice místního Vlastivědného klubu. Klášter také slouží jako oddávací místo, je i komunitním centrem nejen pro setkávání seniorů, ale rovněž je v něm poskytována poradenská činnost.

Spolek se také ujal Galerie sv. Františka, která je umístěna ve zbývajícím křídle. Všechna vystavená díla jsou devastována nejen časem, ale také lidskou rukou a hrozí jim definitivní zkáza. Jsme vyhlašovatelé veřejné sbírky, pořádáme charitativní koncerty, oslovujeme soukromé dárce, zpracováváme grantové žádosti.

Díky všem našim přispěvatelům jsme mohli poslat do restaurátorské dílny čtyři velkoplošná plátna s biblickými výjevy, obrazy Vidění sv. Františka, Sv. Markéta z Cortony, Blahoslavený Hroznata a dnes je v restaurátorské dílně obraz Františkánští mučedníci. Velký význam pro votický klášter měla barokní socha sv. Ivana v životní velikosti, která k němu neodmyslitelně patří a je předmětem zájmu všech rodáků, kteří se do Votic při nejrůznějších příležitostech vrací. I ta je již restaurována.

Významnou pomocí je pro nás podpora ze strany Nadace OF, a to nejen po stránce finanční, ale i lidské. Při osobních setkáních vždy slyšíme povzbuzující slova, která nás nejen potěší, ale také motivují k pokračování naší práce.

***

Autorka je předsedkyní spolku „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“.

***

Nadace OF podpořila aktivity Votických spolkařů v grantových ročnících 2011, 2012, 2015, 2016 a 2018.

publikováno: 6. 6. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Další milión chudáků

Teror v Sýrii žene další milión civilistů pryč z místa bojů. Kdo je tam náš spojenec? Nejsou to Rusové ve službách tyranského Asada nebo Rusové ve službě hlavně svých zájmů, jak to …

Přátelská šťouchnutí

Jedním dechem všichni jsou nějak uhranuti výzkumy skrytých pohybů pod ztěžklou dekou světa vzrušeni očekáváním co odtud nakonec vyleze a ono nic za čas nám ale hlava spadne do talíře …

Alláh je na tom líp?

Islám má pro Alláha devadesát devět atributů, tak proč nazýváme Boha v našich modlitbách nejčastěji „všemohoucí“ nebo „věčný“? Když Navíc – my přece víme, že Bůh nám dal úplnou svobodu v rozhodování, …

Bůh rozdává prachy? Který?

Po Praze na vás čumí leccos. Nově přibyl v metru plakát hlásající puritánskou herezi, že za zbožné chování Pánbíček naděluje svým poslušným miláčkům jměníčko. Kněz Ladislav Heryán oslavil šedesátku po mši …

Nadávky, žvanění a řev na zemi a internetu vystřídá dědictví ticha

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). Výraz „tiší“… znamená doslova klidný, mírný, laskavý a nenásilný. Tichost se projevuje ve chvíli konfliktu, kdy je vidět reakce na nějakou …

Zeman dělá na Peroutku, na Peroutku dál…

Přítomnost gratuluje České republice k prezidentovi, jehož slovní průjmy – „bonmoty“ – mezi okny, stojí už občany víc než veškerá podpora nezávislých časopisů dohromady! Bodejť by zbylo na Peroutku, když se …

Bezcitní onemocní, uzdraví se zas jen citem

Bezcitnost k zvířatům, která jíme, se nemenší. Většina výkrmen připomíná sterilnější koncentráky. Zvířat chovaných k lidské obživě je na zemi 700 miliónů tun (lidí 300 miliónů a divokých jen 100 miliónů tun podle …

Mamonu, nebo republice? Nebudeš sloužit dvěma pánům, nebudeš ve střetu…

Prastaré pravidlo znají vzdělaní lidé. Nevadí, že ho neznají nevzdělanci s tituly i bez nich. Profesor Jan Kysela z Právnické fakulty UK k tomu pravil: „Platí schéma, které najdete v tisíciletých dějinách politického myšlení, které …