Galerie sv. Františka z Assisi ve Voticích

Františkánský klášter byl založen v roce 1627 Sezimou z Vrtby, který (jak říká pověst) nemaje mužského potomka, přislíbil sv. Františkovi za přímluvu postavení kláštera na svém panství. Jeho prosby byly vyslyšeny a františkáni patřili k městu až do dubna 1950. Byl to rok, kdy byly zrušeny církevní řády i kláštery a votičtí mniši byli v rámci „Akce K“ odvezeni do internace.

Další léta patřil klášter státu, nejprve ho obýval okresní národní výbor, internát a také zde, bohužel, byly vyšetřovny StB. To bylo v období, kdy na Voticku probíhala násilná kolektivizace zemědělství, která zde měla i své lidské oběti. Od 60. let sídlil v objektu n. p. Tesla, a to až do roku 1989. V restitucích byl klášter navrácen Provincii bratří františkánů, která ho po několika letech pro nedostatek finančních prostředků nabídla k prodeji. Obavy o jeho budoucí využití nás vedly k tomu, že jsme v roce 2010 založili občanské sdružení (dnes spolek) „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“. Devastovaný objekt jsme otevírali veřejnosti při Noci kostelů a Dnech evropského dědictví EHD a již tehdy se probouzel zájem Votičáků o jeho budoucnost. V době založení spolku nás vůbec nenapadlo, že události budou mít tak rychlý spád. Naše úsilí bylo korunováno úspěchem, v roce 2012 Město Votice odkoupilo od Provincie bratří františkánů tři křídla františkánského kláštera, čtvrté bylo bezúplatně převedeno na votickou farnost. Dnes je klášter kompletně opravený a slouží kulturním účelům. Probíhají v něm výstavy, koncerty, je v něm expozice věnovaná bitvě u Jankova, expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ připomíná neblahá 50. léta a je věnována obětem kolektivizace, dětem se líbí výstava kočárků. V létě bude otevřena expozice místního Vlastivědného klubu. Klášter také slouží jako oddávací místo, je i komunitním centrem nejen pro setkávání seniorů, ale rovněž je v něm poskytována poradenská činnost.

Spolek se také ujal Galerie sv. Františka, která je umístěna ve zbývajícím křídle. Všechna vystavená díla jsou devastována nejen časem, ale také lidskou rukou a hrozí jim definitivní zkáza. Jsme vyhlašovatelé veřejné sbírky, pořádáme charitativní koncerty, oslovujeme soukromé dárce, zpracováváme grantové žádosti.

Díky všem našim přispěvatelům jsme mohli poslat do restaurátorské dílny čtyři velkoplošná plátna s biblickými výjevy, obrazy Vidění sv. Františka, Sv. Markéta z Cortony, Blahoslavený Hroznata a dnes je v restaurátorské dílně obraz Františkánští mučedníci. Velký význam pro votický klášter měla barokní socha sv. Ivana v životní velikosti, která k němu neodmyslitelně patří a je předmětem zájmu všech rodáků, kteří se do Votic při nejrůznějších příležitostech vrací. I ta je již restaurována.

Významnou pomocí je pro nás podpora ze strany Nadace OF, a to nejen po stránce finanční, ale i lidské. Při osobních setkáních vždy slyšíme povzbuzující slova, která nás nejen potěší, ale také motivují k pokračování naší práce.

***

Autorka je předsedkyní spolku „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“.

***

Nadace OF podpořila aktivity Votických spolkařů v grantových ročnících 2011, 2012, 2015, 2016 a 2018.

publikováno: 6. 6. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Instagram nahradil Facebook na pozici nejdůležitější zpravodajské platformy

Každý čtvrtý mladý dospělý člověk používá podle nové studie jako zdroj zpráv Instagram. Celkově ale důvěra ve zprávy na sociálních sítí klesá. Instagram není pro mladé lidi v Německu jen sítí …

Nenechat se udolat

Děkuji Petru Havlíkovi za jeho články, které jsou vždycky velmi dobře napsané. Zejména poslední jeho článek mne velice rozveselil, bravo! Jde na mě smutek z toho, jak to u vás …

Právo na vlastní konec

Přátelé! Naprostá většina petic je marných, nebo zbytečných, vím. Výjimky přesto existují. Kdyby se nám podařilo dát dohromady dostatečný počet podpisů, mohly by se dát věci do pohybu. Proto jen …

„Vrátíme si vaši zem zpátky!“ – Nová politika

Klaus ml. nezaložil stranu, ale další hnutí. Nestal se tudíž předsedou, ale vůdcem. Programem Trikolory je slogan s velmi podstatnou chybou. Možná je to hrubka, možná návod ke správnému čtení: Co …

Proč je moře kyselejší?

„normální svět VKM“: při zakládací párty Trikolóry Klaus mladší řekl, že se budou starat o domácí problémy, a ne o nějakého lachtana kdesi na Severním pólu. Z tohoto pohledu by …

Titanic – aneb skrývačka na šest

Máme instituce, které studují vývoj člověka, jeho dějiny a způsob jeho myšlení. Instituce, které rozvíjejí technický pokrok, sociální péči, zachovávání přírody, podporují lékařství a výzkum nových léků, literaturu, hudbu a …

Policejní tupost jako příznak

Když se policisté chovají agresivně k bezbranným lidem a jejich mluvčí a nadřízení cynicky lžou v prospěch agresivních zásahů, znamená to, že se cosi vážného děje. Buranství a podlost politické reprezentace je vzorem ani ne …

Děláme za málo a máme stres

Dva badatelé Sociologického ústavu AV ČR udělali srozumitelný závěr ze svých zkoumání o stavu české společnosti. Frustrace, která nese vzhůru různá „hnutí nespokojených občanů“ jedou na vlně, která se rodí …