Galerie sv. Františka z Assisi ve Voticích

Františkánský klášter byl založen v roce 1627 Sezimou z Vrtby, který (jak říká pověst) nemaje mužského potomka, přislíbil sv. Františkovi za přímluvu postavení kláštera na svém panství. Jeho prosby byly vyslyšeny a františkáni patřili k městu až do dubna 1950. Byl to rok, kdy byly zrušeny církevní řády i kláštery a votičtí mniši byli v rámci „Akce K“ odvezeni do internace.

Další léta patřil klášter státu, nejprve ho obýval okresní národní výbor, internát a také zde, bohužel, byly vyšetřovny StB. To bylo v období, kdy na Voticku probíhala násilná kolektivizace zemědělství, která zde měla i své lidské oběti. Od 60. let sídlil v objektu n. p. Tesla, a to až do roku 1989. V restitucích byl klášter navrácen Provincii bratří františkánů, která ho po několika letech pro nedostatek finančních prostředků nabídla k prodeji. Obavy o jeho budoucí využití nás vedly k tomu, že jsme v roce 2010 založili občanské sdružení (dnes spolek) „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“. Devastovaný objekt jsme otevírali veřejnosti při Noci kostelů a Dnech evropského dědictví EHD a již tehdy se probouzel zájem Votičáků o jeho budoucnost. V době založení spolku nás vůbec nenapadlo, že události budou mít tak rychlý spád. Naše úsilí bylo korunováno úspěchem, v roce 2012 Město Votice odkoupilo od Provincie bratří františkánů tři křídla františkánského kláštera, čtvrté bylo bezúplatně převedeno na votickou farnost. Dnes je klášter kompletně opravený a slouží kulturním účelům. Probíhají v něm výstavy, koncerty, je v něm expozice věnovaná bitvě u Jankova, expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ připomíná neblahá 50. léta a je věnována obětem kolektivizace, dětem se líbí výstava kočárků. V létě bude otevřena expozice místního Vlastivědného klubu. Klášter také slouží jako oddávací místo, je i komunitním centrem nejen pro setkávání seniorů, ale rovněž je v něm poskytována poradenská činnost.

Spolek se také ujal Galerie sv. Františka, která je umístěna ve zbývajícím křídle. Všechna vystavená díla jsou devastována nejen časem, ale také lidskou rukou a hrozí jim definitivní zkáza. Jsme vyhlašovatelé veřejné sbírky, pořádáme charitativní koncerty, oslovujeme soukromé dárce, zpracováváme grantové žádosti.

Díky všem našim přispěvatelům jsme mohli poslat do restaurátorské dílny čtyři velkoplošná plátna s biblickými výjevy, obrazy Vidění sv. Františka, Sv. Markéta z Cortony, Blahoslavený Hroznata a dnes je v restaurátorské dílně obraz Františkánští mučedníci. Velký význam pro votický klášter měla barokní socha sv. Ivana v životní velikosti, která k němu neodmyslitelně patří a je předmětem zájmu všech rodáků, kteří se do Votic při nejrůznějších příležitostech vrací. I ta je již restaurována.

Významnou pomocí je pro nás podpora ze strany Nadace OF, a to nejen po stránce finanční, ale i lidské. Při osobních setkáních vždy slyšíme povzbuzující slova, která nás nejen potěší, ale také motivují k pokračování naší práce.

***

Autorka je předsedkyní spolku „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“.

***

Nadace OF podpořila aktivity Votických spolkařů v grantových ročnících 2011, 2012, 2015, 2016 a 2018.

publikováno: 6. 6. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Povídali nám o rovnosti. A jako volové jsme jim uvěřili

Demokracie mě rozesmává. Asi bychom si jí všimli / Kolik váží náš hlas proti zákonu trhu / Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás / Kolik váží lidská práva …

Co hrozí Agrofertu

Ačkoli se značná část novinářské a nezemědělské veřejnosti domnívá, že definitivní výsledky auditů EU týkající se oprávněnosti čerpání dotací společnostmi z Holdingu Agrofert „odstřihnou“ tyto společnosti od evropských podpor, minimálně v oblasti zemědělství …

Aura Karla Gotta a Václav Havel bez

Jako historka o tom, co bude po smrti, mi kdysi znělo vyprávění jednoho člověka, co se motal kolem prezidenta Havla. Dalajlama a Václav Havel po jakémsi společném vystoupení podepisovali fanouškům své knížky …

Prchal vyprchal a Babiš se ztrácí před očima

…. na dětinské hrátky Miloše Zemana není schopen Andrejův mediální guru nalézt lék. Důsledkem je Babišova zkroušenost a neklid. Po vlně posměchu se Hamáček zatvrdil a Zeman nepochopil, že možná už ani …

„Všechno jsme udělali správně,“ říká Carola Rackete

Kapitánka Sea Watch 3 Carola Rackete[1] si stojí za svým rozhodnutím vplout bez povolení do přístavu na Lampeduse. Neměla jinou možnost, zdůrazňuje v rozhovoru pro magazín německé veřejnoprávní televizní stanice …

Voda se neušetří tam, kde teče pryč

Konečně jsem v klidu a vůbec nejsem vyděšenej. Vojna s Turkem je vyhraná a boj se suchem taky, když nám vláda ve vodním zákoně připravila ty krajský komise na vodu a ty budou v období sucha …

Aby děti neumíraly – Josefu Kouteckému

Dnes byl u premonstrátů na Strahově pohřeb Josefa Kouteckého. Od mládí si vybral úděl léčit děti nemocné rakovinou. Ve svém díle obstál nejen statisticky (83 % vyléčených), ale hlavně osobně. …

Konec korektorů češtiny?

Na novém korektoru češtiny, který má v sobě kontrolu gramatiky, pravopisu i typografie, pracují lingvisté z Masarykovy univerzity. Má být téměř dokonalý a má být online zdarma: „Nový korektor češtiny má v sobě skloubit kontrolu …