O zastavování nelidskosti

Kdy jsme od našich politiků slyšeli, že bychom na druhých měli hledat spíš to, co s nimi máme společného než to, v čem se od nich odlišujeme? Kdy jsme naposledy slyšeli něco o snášenlivosti, o níž psal například Komenský takhle (PH):

Co to je snášenlivost a jaký je její způsob?

„Ale bude užitečno dbáti v této věci i rady filosofa Epikteta, který praví: Každá věc má dva kraje; jeden, za který se dá chytit, druhý, za který nedá. A lidé ve vzájemném styku chybují, že se obyčejně chápou toho kraje, za který se nemohou navzájem držeti; to jest, přihlížejí vždycky k tomu, čím se od sebe liší, a na jiných si všímají chyb, které nenávidí; tak se sobě navzájem odcizují. Je-li to pravda (a je až příliš!), ó, přestaňme dělat tu chybu! A když my všichni lidé máme navzájem kraje podobnosti a nepodobnosti, pusťme se druhého, chopme se prvého! Odložme, prosím, ohled na rozdílnost, uchopme se zřetele na shodu! Milujme všichni na všech to, co máme všichni, obraz Boží, i jiné různé stránky, podobně a štědře přidané darem Božím.

Proč se máme navzájem snášeti? ptá se Komenský. Poněvadž jsme všichni lidé, vysazení nedostatkům:

„Buďme v té věci tím opatrnější, čím snazší je tu mýlka; neboť snadno upadáme v samolibost, kdokoli věříme, že máme před jinými nějakou přednost. Menší početnost, nižší úděl, odlišný domov, národ neb jazyk a cokoli podobného dává snadno příležitost, abychom znevažovali jedni druhé. Ale tyto předsudky musíme odložit ve věci tak svaté, a musíme se střežit zdání, že pro nějakou okolnost jedni druhými pohrdáme. Je zlou překážkou smíření (k němuž směřujeme snášenlivostí), vidí-li nebo podezírá-li jedna z obou stran (neb jedna mezi několika), že je vydána štítivému pohrdání.

***

Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, část šestá, kapitola osmá O zastavování nelidskosti, to jest vzájemného nerozvážného jednání a odtud vznikajících rozporů, nenávistí a křivd. Při čemž se pojednává o smazání minulosti, snášenlivosti a vzájemném smíření.

publikováno: 25. 6. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Co hrozí Agrofertu

Ačkoli se značná část novinářské a nezemědělské veřejnosti domnívá, že definitivní výsledky auditů EU týkající se oprávněnosti čerpání dotací společnostmi z Holdingu Agrofert „odstřihnou“ tyto společnosti od evropských podpor, minimálně v oblasti zemědělství …

Aura Karla Gotta a Václav Havel bez

Jako historka o tom, co bude po smrti, mi kdysi znělo vyprávění jednoho člověka, co se motal kolem prezidenta Havla. Dalajlama a Václav Havel po jakémsi společném vystoupení podepisovali fanouškům své knížky …

Prchal vyprchal a Babiš se ztrácí před očima

…. na dětinské hrátky Miloše Zemana není schopen Andrejův mediální guru nalézt lék. Důsledkem je Babišova zkroušenost a neklid. Po vlně posměchu se Hamáček zatvrdil a Zeman nepochopil, že možná už ani …

„Všechno jsme udělali správně,“ říká Carola Rackete

Kapitánka Sea Watch 3 Carola Rackete[1] si stojí za svým rozhodnutím vplout bez povolení do přístavu na Lampeduse. Neměla jinou možnost, zdůrazňuje v rozhovoru pro magazín německé veřejnoprávní televizní stanice …

Voda se neušetří tam, kde teče pryč

Konečně jsem v klidu a vůbec nejsem vyděšenej. Vojna s Turkem je vyhraná a boj se suchem taky, když nám vláda ve vodním zákoně připravila ty krajský komise na vodu a ty budou v období sucha …

Aby děti neumíraly – Josefu Kouteckému

Dnes byl u premonstrátů na Strahově pohřeb Josefa Kouteckého. Od mládí si vybral úděl léčit děti nemocné rakovinou. Ve svém díle obstál nejen statisticky (83 % vyléčených), ale hlavně osobně. …

Konec korektorů češtiny?

Na novém korektoru češtiny, který má v sobě kontrolu gramatiky, pravopisu i typografie, pracují lingvisté z Masarykovy univerzity. Má být téměř dokonalý a má být online zdarma: „Nový korektor češtiny má v sobě skloubit kontrolu …

K vyhazovu z práce Františka Lacka

Uveřejnili jsme článek pana Lacka, ve kterém konstatoval bez urážky, že jej za jeho názor vyhodili z práce. Považujeme právo jednotlivce na obranu proti organizaci za základní a z textu bylo jasné, …