O zastavování nelidskosti

Kdy jsme od našich politiků slyšeli, že bychom na druhých měli hledat spíš to, co s nimi máme společného než to, v čem se od nich odlišujeme? Kdy jsme naposledy slyšeli něco o snášenlivosti, o níž psal například Komenský takhle (PH):

Co to je snášenlivost a jaký je její způsob?

„Ale bude užitečno dbáti v této věci i rady filosofa Epikteta, který praví: Každá věc má dva kraje; jeden, za který se dá chytit, druhý, za který nedá. A lidé ve vzájemném styku chybují, že se obyčejně chápou toho kraje, za který se nemohou navzájem držeti; to jest, přihlížejí vždycky k tomu, čím se od sebe liší, a na jiných si všímají chyb, které nenávidí; tak se sobě navzájem odcizují. Je-li to pravda (a je až příliš!), ó, přestaňme dělat tu chybu! A když my všichni lidé máme navzájem kraje podobnosti a nepodobnosti, pusťme se druhého, chopme se prvého! Odložme, prosím, ohled na rozdílnost, uchopme se zřetele na shodu! Milujme všichni na všech to, co máme všichni, obraz Boží, i jiné různé stránky, podobně a štědře přidané darem Božím.

Proč se máme navzájem snášeti? ptá se Komenský. Poněvadž jsme všichni lidé, vysazení nedostatkům:

„Buďme v té věci tím opatrnější, čím snazší je tu mýlka; neboť snadno upadáme v samolibost, kdokoli věříme, že máme před jinými nějakou přednost. Menší početnost, nižší úděl, odlišný domov, národ neb jazyk a cokoli podobného dává snadno příležitost, abychom znevažovali jedni druhé. Ale tyto předsudky musíme odložit ve věci tak svaté, a musíme se střežit zdání, že pro nějakou okolnost jedni druhými pohrdáme. Je zlou překážkou smíření (k němuž směřujeme snášenlivostí), vidí-li nebo podezírá-li jedna z obou stran (neb jedna mezi několika), že je vydána štítivému pohrdání.

***

Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, část šestá, kapitola osmá O zastavování nelidskosti, to jest vzájemného nerozvážného jednání a odtud vznikajících rozporů, nenávistí a křivd. Při čemž se pojednává o smazání minulosti, snášenlivosti a vzájemném smíření.

publikováno: 25. 6. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Další milión chudáků

Teror v Sýrii žene další milión civilistů pryč z místa bojů. Kdo je tam náš spojenec? Nejsou to Rusové ve službách tyranského Asada nebo Rusové ve službě hlavně svých zájmů, jak to …

Přátelská šťouchnutí

Jedním dechem všichni jsou nějak uhranuti výzkumy skrytých pohybů pod ztěžklou dekou světa vzrušeni očekáváním co odtud nakonec vyleze a ono nic za čas nám ale hlava spadne do talíře …

Alláh je na tom líp?

Islám má pro Alláha devadesát devět atributů, tak proč nazýváme Boha v našich modlitbách nejčastěji „všemohoucí“ nebo „věčný“? Když Navíc – my přece víme, že Bůh nám dal úplnou svobodu v rozhodování, …

Bůh rozdává prachy? Který?

Po Praze na vás čumí leccos. Nově přibyl v metru plakát hlásající puritánskou herezi, že za zbožné chování Pánbíček naděluje svým poslušným miláčkům jměníčko. Kněz Ladislav Heryán oslavil šedesátku po mši …

Nadávky, žvanění a řev na zemi a internetu vystřídá dědictví ticha

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). Výraz „tiší“… znamená doslova klidný, mírný, laskavý a nenásilný. Tichost se projevuje ve chvíli konfliktu, kdy je vidět reakce na nějakou …

Zeman dělá na Peroutku, na Peroutku dál…

Přítomnost gratuluje České republice k prezidentovi, jehož slovní průjmy – „bonmoty“ – mezi okny, stojí už občany víc než veškerá podpora nezávislých časopisů dohromady! Bodejť by zbylo na Peroutku, když se …

Bezcitní onemocní, uzdraví se zas jen citem

Bezcitnost k zvířatům, která jíme, se nemenší. Většina výkrmen připomíná sterilnější koncentráky. Zvířat chovaných k lidské obživě je na zemi 700 miliónů tun (lidí 300 miliónů a divokých jen 100 miliónů tun podle …

Mamonu, nebo republice? Nebudeš sloužit dvěma pánům, nebudeš ve střetu…

Prastaré pravidlo znají vzdělaní lidé. Nevadí, že ho neznají nevzdělanci s tituly i bez nich. Profesor Jan Kysela z Právnické fakulty UK k tomu pravil: „Platí schéma, které najdete v tisíciletých dějinách politického myšlení, které …