Když odmítneš poklesnout (ke svátku Petra a Pavla)

Když si Ježíš vybral svých 12 apoštolů, zvolil si mezi nimi Petra za prvního. Jeho jméno použil Ježíš ke slovní hříčce: Ty jsi Petr (což v latině znamená skála) a já na té skále postavím církev. Ovšem nikdo nikdy nepřipomínal skálu tak málo jako právě tento srdečný a nenapravitelně impulsivní muž.

Svatý Pavel je tak přitažlivý proto, že má všechnu naši bláznivost; kdybychom tak jen měli i trochu jeho víry. Tato ilustrace vychází z úžasného příběhu Petra kráčejícího po vodě. Byla veliká bouře a my vidíme, jak se zlomily stěžně apoštolské lodi. Když voda vystoupala až k jejímu okraji, Ježíš přešel přes vodu a zavolal na Petra.

Právě v tomto okamžiku jsme svědky Petrovy víry – když poslechne, vyskočí a začne kráčet po vodě. Pak vidíme jeho bláhovost, kdy si – podobně jako my – najednou uvědomí „co to dělám?“ – a potopí se. Vtom jej Ježíš vytáhne z vody a řekne mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“

Jedna z nejkrásnějších věcí na sv. Petrovi je to, že si nikdy nebyl své výjimečnosti vědom. Takže když byl ke konci svého života v Římě (kde byl divoce popraven) uvězněn, seděl tam trpělivě, čekaje na svůj konec. A tehdy se stal zázrak.

Jednou v noci šel spát a měl sen o tom, že jeho cela se zaplnila světlem, přišel k němu anděl a vzal jej za ruku. Přesně tohle vidíme na obrázku. Nádherný růžový a zlatý anděl co nejněžněji vyvádí Petra z vězení, nechávaje malou pevnost za ním. Jde tu o snový pocit. Dostanou se ke dveřím, které se zázračně otevřou; míjejí lidi, kteří je jednoduše nevidí, Petr je přesvědčen, že stále sní. Anděl ho bere rovnou do města – a tam ho opouští.

Až když Petr otevře oči, tehdy si uvědomí, že vůbec nesnil. Bůh ho zachránil. Vyváznul, protože tu stále ještě má co na práci: musí být připraven, až konečně zemře pro Krista na kříži.

Svatý Petr, vedoucí apoštol a první papež zemřel r. 64. Svátek slaví 29. června. Je patronem: Říma, rybářů, dlouhověkosti. Jeho atributy jsou klíče a kohout.

***

Nikdy tu nebyla dramatičtější konverze než ta v případě svatého Pavla. Až se dostala do rčení jako „zkušenost z Damašku“.

Pavel (jméno Šavel používal ještě jako Žid) byl horlivým žalobcem křesťanů – horlivým proto, že upřímně věřil, že nová víra je herezí a že je vůči Bohu, kterého zbožňoval, nenávistná. Když cestoval do Damašku, aby tam žaloval křesťany, byl násilím vyhozen ze sedla svého koně. Měl vidění Ježíše, který se ho ptal, pročpak jej tak pronásleduje, káraje ho a žádaje ho o změnu v srdci. Díky tomuto oslnivému vhledu Pavel pochopil, jak byla jeho mysl uzavřena pravdě. Nebyl na Krista zvyklý, takže se na něj nikdy doopravdy nepohlédl. Pavel byl na chvíli doslova oslepen. Na obrázku vidíme, jak se svezl k zemi, k prosté a symbolické pokoře.

Právě odtud vyrostla jeho víra, když přijal své zahanbení a využil jej. I jeho kůň znepokojivě řehtá, když se Kristus zjevuje na nebi, aby změnil Pavlovi život. Pavel mohl vzdorovat, mohl lpět na své důstojnosti, místo toho se s vděčností obrátil a stal se největším apoštolem, jakého kdy svět měl.

O sobě nám toho Pavel hodně říká ve své epištole. Slyšíme, jak bezradný se cítil ze způsobu svého jednání, že nedělal to, o čem věděl, že je správné, neboť „duch ochoten, tělo slabé“. Tajuplně se dozvídáme, že byl pokořen „ostnem v těle“, z čehož někteří dovozují, že se jednalo o epilepsii. Ale jak dominantní a cílevědomý se objevuje v Skutcích apoštolů sv. Lukáše. Svatý, který doopravdy poznal, jak použít to, co nazýváme „mečem Ducha“ a který mluvil o Ježíšovi tak citlivě a s láskou.

Přesto zůstává pro většinu z nás spíš vzdálenou figurou – a stejně tak jej vidí i náš iluminátor. Stojí sám, jeho svatý meč v klidu, velký učitel s knihou v ruce. Nutí nás pocítit něco z ceny za svatost – odmítá vzít si volno, poklesnout, být sobecký. Veselý dotyk ohaře lovícího zajíce pod obrázkem svatého má kouzelný význam. Tak jako se pes nepřestane honit za zajícem, stejně tak se ani Pavel nikdy nepřestane hnát za svatostí.

***

Svatý Pavel, apoštol křesťanů zemřel r. 66. Svátek slaví 29. června. Je patronem: sedlářů, misionářů. Jeho atributy jsou meč a kniha.

***

Komentář Wendy Beckettové ke středověkým iluminovaným rukopisům.

Wendy Beckettová: Kniha svatých (Sister Wendy´s Book of Saints), DK PUBLISHING, INC., 1998, přel. PH, redakčně upraveno.

publikováno: 29. 6. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Přenos informací mezi dvěma nezávislými entitami

Existuje nový vědecký směr, který se sám pojmenoval biocentrismus. Jde o směr, který spojuje fyziku s biologií. Snaží se zjistit, zda vědomí člověka je výsledkem chemických procesů v mozkové tkáni, nebo zda vědomí …

Povídali nám o rovnosti. A jako volové jsme jim uvěřili

Demokracie mě rozesmává. Asi bychom si jí všimli / Kolik váží náš hlas proti zákonu trhu / Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás / Kolik váží lidská práva …

Co hrozí Agrofertu

Ačkoli se značná část novinářské a nezemědělské veřejnosti domnívá, že definitivní výsledky auditů EU týkající se oprávněnosti čerpání dotací společnostmi z Holdingu Agrofert „odstřihnou“ tyto společnosti od evropských podpor, minimálně v oblasti zemědělství …

Aura Karla Gotta a Václav Havel bez

Jako historka o tom, co bude po smrti, mi kdysi znělo vyprávění jednoho člověka, co se motal kolem prezidenta Havla. Dalajlama a Václav Havel po jakémsi společném vystoupení podepisovali fanouškům své knížky …

Prchal vyprchal a Babiš se ztrácí před očima

…. na dětinské hrátky Miloše Zemana není schopen Andrejův mediální guru nalézt lék. Důsledkem je Babišova zkroušenost a neklid. Po vlně posměchu se Hamáček zatvrdil a Zeman nepochopil, že možná už ani …

„Všechno jsme udělali správně,“ říká Carola Rackete

Kapitánka Sea Watch 3 Carola Rackete[1] si stojí za svým rozhodnutím vplout bez povolení do přístavu na Lampeduse. Neměla jinou možnost, zdůrazňuje v rozhovoru pro magazín německé veřejnoprávní televizní stanice …

Voda se neušetří tam, kde teče pryč

Konečně jsem v klidu a vůbec nejsem vyděšenej. Vojna s Turkem je vyhraná a boj se suchem taky, když nám vláda ve vodním zákoně připravila ty krajský komise na vodu a ty budou v období sucha …

Aby děti neumíraly – Josefu Kouteckému

Dnes byl u premonstrátů na Strahově pohřeb Josefa Kouteckého. Od mládí si vybral úděl léčit děti nemocné rakovinou. Ve svém díle obstál nejen statisticky (83 % vyléčených), ale hlavně osobně. …