Z odvážného loutku na nitích neuděláš

Článek o ideologii ve mně vzbudil zájem o to, jak to s těmi ideologiemi vlastně je? Z jedné ideologie jsem odešla, do další jsem spadla. Z komunismu do západního světa.

Jak jsem se dočetla, „ideologie je sociálně a historicky omezený souhrn vědomostí o politických normách, hodnotách a myšlenkách“ (pokud se jedná o ideologii politickou). Jsem ráda, že je „omezená“, protože politika, která nedělá změnu a nevytváří nové skutečnosti je neohebná, stagnuje a ani věda se nevyhne tomu, aby nebyla pod vlivem ideologických myšlenek (viz Klaus). Zkušenost z Československa mi stačila, abych okusila tento typ ideologie. Nejhorší doba byla za Stalina v Rusku, kdy ideologie povyšovala polopravdy na jediný platný cíl. Připomíná mi to ovšem lži a polopravdy prezidenta Trumpa (pokud vůbec zastupuje nějakou ideologii), neb jeho způsob přesvědčování za pomoci emocí a víry není rozhodně správný. Každý politik, který hraje na city, by už jenom proto měl být podezřelý. Osobně nesnáším romantizování politických vztahů k rodině, k matce, dětem (v komunistickém slangu „matka-strana“). Považuji to za vydírání, jež se děje ostatně dodnes. Jak říká filosof K. Popper: „Čím menší a ohroženější se cítí menší skupina, tím více ideologie a více dogmat“, jak to pozorujeme z Bílého domu. Přehnaná ideologie je komplexem méněcennosti. Ideologii jde o prosazení a zdůvodnění zájmů, někdy za každou cenu. Neobjektivními informacemi, dogmaty a mýty se v lidech vytváří zkreslená představa světa a vede k mylné politické praxi.

K. Marx pravil, že „ideologie je historicky podmíněné falešné vědomí v dějinách všudypřítomné“. Jak víme, u Lenina došlo k zrůdnému zkreslení této formulace, což vedlo až ke stranickému fanatismu, a Stalin dokázal tuto myšlenku dohnat až k absurditě, že komunistická strana a její vedoucí představitelé jsou neomylní. U prezidenta Trumpa mě děsí to, že se rovněž prohlašuje za neomylného – „absolutního génia“, aniž by se obklopil zkušenými znalci, vědci či diplomaty, a spoléhá jen na svůj instinkt a tak samolibě vytváří vlastní „kult osobnosti“.

Dle mého názoru žádná sebepevnější víra nemůže nahradit kritické myšlení. Je potřeba otevřené a svobodné společnosti, dokázat si přiznat chyby a řešit je. Povrchní masová média rovněž hrají do noty našemu panu prezidentovi. Nikdo z nás nemá dokonalé informace, a proto také nejsme schopni správného posuzování.

Je třeba názory jiných tolerovat, diskutovat je a nepodporovat masy ke slepému fanatismu.

Ideologie dělíme na revoluční, konzervativní a liberální. Obávám se však, že každá skupina vidí politické problémy a i názor na svět jen vzhledem ke svým vlastním potřebám, a tudíž je vidí jednostranně. Bojují mezi sebou, což nevede většinou nikam. Je třeba být více objektivní, což, jak sleduji, se nestává a každá strana prosazuje svoji propagandu. Prezident Trump je zcela neschopný obecného zájmu státu a bije se pouze za svou stranu. Fakta nahrazuje konspiračními myšlenkami a potřásání si rukama s největšími diktátory světa také není diplomacie.

Ve zdejší politické situaci dochází k nedorozumění až k chaosu. Nikdo neví, kdo je kdo, ani pro co.

Je tedy důležité být kompetentní, vzdělaný a mít svůj vlastní názor. A nebýt za to režimem či společností pronásledován, jak se to stávalo u nás.

Existují tu i extrémní strany, jako je ta „zelená“. Otázka ovšem je, co je extrémní. Protest proti klimatizačním změnám a ochraně přírody nepovažuji za extrémní počínání a požadavek na zdravotní pojištění pro každého není ještě socialismus, natož ex-marxismus, jak praví stanice FOX.

Nejsme jednotný národ a respektuji individualismus, pokud individualista není blbec (populista), a zároveň respektuji liberála, který chce pomoci jiné skupině lidí. Chápu konzervatismus, ale ne zpátečnictví. Nemusíme mít povinně rádi, co je nové a neznámé, ale můžeme se tolerovat. Ke chtěné nebo nechtěné globalizaci tak jako tak dojde, neb žádný stát již dnes nedokáže v našem ekonomickém světě být soběstačný. Můžeme si ponechat své národní zvyky (i zlozvyky) a USA se nemusí povyšovat nad ostatní národy svou výjimečností, jak prohlašuje prezident Trump. Občan může být ke svému nadřízenému loajální, ale nemusí být zbabělý říct svůj názor. A může být revoluční, je-li potřeba změna, která by se měla dít urychleně – ne překotně a ne šouravě, jak se tomu děje v případě záchrany přírody. Škodíme tak i ostatním živočichům na této planetě, kteří se neumí bránit – ti nemají totiž žádnou ideologii. My lidé tohle moc dobře víme a zneužíváme toho. Ničíme je a zabíjíme mnohdy pro zcela nesmyslné potřeby a pochoutky.

A „kulpové“, jak je zmiňuje pan Martínek, nebudou manipulovat lidmi, pokud budou vzdělaní a dobře informovaní. Na vzdělání a správnou informovanost má každý právo a vzdělání by mělo být každému dostupné i povinné. (V tom bych byla diktátor.) Ovšem ne každý vzdělaný je také morální. Dávám přednost morálnímu člověku před vzdělaným. A na konec mého filosofování ještě dodávám: čím méně ideologie, tím lépe.

Zdraví,

Eva z New Yorku

publikováno: 11. 7. 2019

Eva Dřízhalová

Eva Dřízhalová

/ Narozena v roce 1951 v Praze, přeživší komunismus a vyhozena konečně v roce 1979 za rodinou do Spojených států. Pracovala jako číšnice, malovala, kreslila a stala se nezávislou umělkyní, inspirována přírodou, vědou, poezií a životem. Napsala a ilustrovala knihu Twinkle Twinkle Red star o životě za železnou oponou. Poslední dobou se zajímá nejen o politickou situaci tam, kde žije, ale i o politické dění v Evropě , neb považuje za svou povinnost jako umělec odrážet, co se děje kolem nás.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Přenos informací mezi dvěma nezávislými entitami

Existuje nový vědecký směr, který se sám pojmenoval biocentrismus. Jde o směr, který spojuje fyziku s biologií. Snaží se zjistit, zda vědomí člověka je výsledkem chemických procesů v mozkové tkáni, nebo zda vědomí …

Povídali nám o rovnosti. A jako volové jsme jim uvěřili

Demokracie mě rozesmává. Asi bychom si jí všimli / Kolik váží náš hlas proti zákonu trhu / Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás / Kolik váží lidská práva …

Co hrozí Agrofertu

Ačkoli se značná část novinářské a nezemědělské veřejnosti domnívá, že definitivní výsledky auditů EU týkající se oprávněnosti čerpání dotací společnostmi z Holdingu Agrofert „odstřihnou“ tyto společnosti od evropských podpor, minimálně v oblasti zemědělství …

Aura Karla Gotta a Václav Havel bez

Jako historka o tom, co bude po smrti, mi kdysi znělo vyprávění jednoho člověka, co se motal kolem prezidenta Havla. Dalajlama a Václav Havel po jakémsi společném vystoupení podepisovali fanouškům své knížky …

Prchal vyprchal a Babiš se ztrácí před očima

…. na dětinské hrátky Miloše Zemana není schopen Andrejův mediální guru nalézt lék. Důsledkem je Babišova zkroušenost a neklid. Po vlně posměchu se Hamáček zatvrdil a Zeman nepochopil, že možná už ani …

„Všechno jsme udělali správně,“ říká Carola Rackete

Kapitánka Sea Watch 3 Carola Rackete[1] si stojí za svým rozhodnutím vplout bez povolení do přístavu na Lampeduse. Neměla jinou možnost, zdůrazňuje v rozhovoru pro magazín německé veřejnoprávní televizní stanice …

Voda se neušetří tam, kde teče pryč

Konečně jsem v klidu a vůbec nejsem vyděšenej. Vojna s Turkem je vyhraná a boj se suchem taky, když nám vláda ve vodním zákoně připravila ty krajský komise na vodu a ty budou v období sucha …

Aby děti neumíraly – Josefu Kouteckému

Dnes byl u premonstrátů na Strahově pohřeb Josefa Kouteckého. Od mládí si vybral úděl léčit děti nemocné rakovinou. Ve svém díle obstál nejen statisticky (83 % vyléčených), ale hlavně osobně. …