Haiku pro čtenáře, kteří čtou doslovy

Tove Janssonová chtěla cestovat nalehko v prostoru i v čase, v životě i v umění. A obojí – prostor i čas – lze „editovat“, čistit, zbavovat nánosů věcí a podružností, nedůležitých činností či setkání. V textu i v prostoru a v čase lze škrtat, krátit, třídit, urovnávat, můžeme mluvit i o stylistice prostoru a času. A je to potřeba dělat i v reálném prostoru bytu či ateliéru a také v čase – v diáři. Očištění ale není cílem samo o sobě, umožňuje vytvoření prostoru a času pro něco nového, umožňuje něco nového začít.

Zjednodušení znamená soustředění na to podstatné. A Tove Janssonová byla stále na stráži a dávala na čas pozor, odmítala členství v různých organizacích, nebyla v žádných komisích, takových poct se vzdala, ač o to byla mnohokrát žádána, protože sice chtěla uznání a slávu, ale jen za tvůrčí práci. Čas, vnímání času a jeho uplývání a ubývání, proces stárnutí, tato témata se opakují, některé povídky byly dokonce nejprve krátkými hrami pro televizi či rádio. „Opakuji se, ale dělám to úmyslně,“ řekla Tove Janssonová v jednom rozhovoru. Opakování neznamená nutně rozředění, naopak vede k prohloubení a může přinést i rozjaření a uvést čtenáře či posluchače do transu, stejně jako minimalistická hudba dosahuje největšího účinu repetitivností, opakováním několika motivů a jejich prolínáním.

Sbírka povídek Tove Janssonové Cestovat nalehko se otevírá povídkou korespondence – není to korespondence v pravém slova smyslu, čteme pouze dopisy, které psala Tamiko, odkazuje v nich ale na dopisy, které v odpověď od Tove Janssonové dostávala, a cituje z nich (Tove Janssonová si veškerou korespondenci, která byla obrovská, vyřizovala sama). Tamiko je mladá japonská dívka, chce také psát a cestovat jako Tove Janssonová, ptá se Tove na radu a ta jí na její otázky odpovídá, takže je to vlastně rozhovor na dálku. Tamiko se učí anglicky a dopisy Tove Janssonové píše také anglicky, to se odráží i v jednoduchosti jazyka. Jako dárek jí v dopisech posílá haiku – to nejvyšší, co jí může dát – a většinou posílá haiku v japonštině, protože jej nejprve neumí přeložit, pak to někdy nestihne, a když nakonec haiku překládá, dochází k závěru, že to v angličtině stejně není ono.

A proto uzavírám tento text podobně a píšu pro Tove Janssonovou a ty čtenáře, kteří čtou doslovy, několik haiku. Jako Tamiko – z dálky a z jiného jazyka – a doufám, že vystihnou pocit a atmosféru psaní Tove Janssonové.

***

u břehu loďka

suše rákosí šustí

příslib svobody

 

moře slib příslib

zmítá se uvázaná

vlny tmy času

 

svobody příslib

moře v síti, síť v moři

vítr a voda

 

poškrábané dno

hlubina času bez nás

sklenice mlžná

***

Z doslovu knihy Tove Janssonové Cestovat nalehko (Orsini 2017, překlad J. Holá).

publikováno: 27. 7. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Ráno na šichtu a ze šichty hned zase do korekce

Představujeme vám Miroslava Hampla (nar. 1932), laureáta na cenu Paměti národa 2019: Jako devatenáctiletý mladík nastoupil v květnu 1952 do jáchymovských uranových dolů, aby si odpracoval roční brigádu v těžkém průmyslu. V dole …

Co dělá slepici slepicí?

Se slepicemi jsme příbuznější, než bychom si bývali mysleli! A měkké „i“ je tu na místě, pánové…  „Pomineme-li peří. Když se my lidé srovnáváme s jinými živočichy, nejčastěji jako své blízké …

Střídání nenažranců s fanatiky pohání dějiny

Existují dva lidské typy ohrožující soužití: oportunista, v jiném jazykovém registru barbar, a fanatik. Pojí je pupeční šňůra: bezmezná nenažranost barbarů vyvolá moralizující vlnu, na níž surfují fanatici. Jakmile se fanatici …

Já si to teď možná vynahradím!

Andrej Babiš – O svém členství v KSČ řekl: „Prosím vás, v komunistické straně bylo 1,7 milionu lidí, já jsem byl řadový člen a asi jsem byl prospěchář, protože byla určitá výhoda být …

Miloš Zeman a „rekondiční pobyt“ v ÚVN: lež a mlžení

Deníky upozorňují na to, že prezident našeho státu je nyní (opět) zadržován v ÚVN v Praze jako pacient. Proč? Prý se jedná o „rekondiční pobyt“. Jako lékař a občan této země upozorňuji …

Výročí s devítkou a statečnost nemnohých

Připomínám jedno malé výročí velké statečnosti. V roce 1939 nás zaplavila vlna rudých praporů s polámanými kříži. Národ byl zdeptán, sražen na kolena a zklamán marnými nadějemi na pomoc zvenčí. A v tuto dobu …

Komu patří státní pocty? Zvolíte svědomí nebo pohodlí?

Svědomí podle Jiřího Suchého je hlodavec. Podle výstižnější definice je to něco, co nám sice nezabrání hřešit, ale nedovolí nám mít z hříchu plné potěšení. O umělcích se říká, že jsou …

Zůstanu svůj! Na tom nejvíc…

Většina lidí si svou potřebu konformity ani neuvědomuje. Žijí v klamné představě, že sledují své vlastní myšlenky a sklony, že jsou individualisté, že dospěli k svým názorům na základě svého vlastního myšlení – a že jen shodou okolností jsou jejich názory stejné …