Co chtěl básník říci?

V letos vydané sbírce básní a hříček Úplňk Radkina Honzáka jsme našli „Testovací báseň“, které jsme úplně neporozuměli.

Požádali jsme proto jejího autora o výklad, jak báseň uchopit.

Báseň a odpověď R. Honzáka viz níže (PH):

Testovací báseň

Padala žížala ze zimy do jara,

cárové zpívali červené čimčára.

Omšelí katani gotickou ruletou

mlátili žirafy, než dráty rozkvetou.

Podvečer tragický kapal jim do uší,

zemdleli slavíci v kořenech moruší…

Krhaví šarýci luskali korále,

mlžící půltóny modraly na skále.

Rádio strouhalo koncerty vrtaček,

které se konečně zbavily otáček

a tmavé poledne hrálo si na písku,

kde brouci počestně čmárali v notýsku.

Čtvrtek se zelenal v bludišti koberce

s oblakem pod hlavou krákoral na herce.

Je málo lososů, vrdlouhal vlkodlak,

komu teď budeme zvyšovat krevní tlak?

***

Radkin Honzák: „Původně to bylo takhle:

Vážené noviny,

chtěl bych vaším prostřednictvím nabídnout farmaceutickým firmám vyvíjejícím léky ze skupiny antihypertenzív jednoduchou metodu, která nahradí složité klinické pokusy s novými přípravky. Místo pracného dlouhodobého sledování jak preparát ovlivní krevní tlak, zajistí můj postup rychlou cestu. Dobrovolným pokusným osobám (DPO) se změří TK, pak jim přečte některý z národních umělců mou Testovací báseň. Poté se jim znovu změří TK. DPO budou během experimentu připoutány v křesle, aby nemohly opustit výzkumné pracoviště, aniž se odreagovat prudkými pohyby, čímž bude měření TK velmi snadné.

Způsob zkoušení léku, cestou zkřížení s placebovou skupinou, už záleží na nich: mohou lék/placebo podávat před, při, nebo po uměleckém zážitku. Jsem přesvědčen, že účinnost četby bude srovnatelná s Valsalvovým manévrem nebo sérií elektrošoků. Protože takto ušetří moudré firmy (používající mojí metody) miliony, požaduji směšný zlomek z této částky: 1 000 Kč za každého přeživšího testovaného jedince. Zneužití se tresce a vynesení třaskavého materiálu z laboratoře bude hodnoceno jako trestný čin obecného ohrožení, za který HROZÍ trest odnětí svobody AŽ ve výši 5 let (tuto oficiální dikci jsem převzal ze zpravodajství veřejnoprávní televize).“

***

Sbírku Úplňk vydalo nakladatelství Galén, 2019.

publikováno: 29. 7. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Ráno na šichtu a ze šichty hned zase do korekce

Představujeme vám Miroslava Hampla (nar. 1932), laureáta na cenu Paměti národa 2019: Jako devatenáctiletý mladík nastoupil v květnu 1952 do jáchymovských uranových dolů, aby si odpracoval roční brigádu v těžkém průmyslu. V dole …

Co dělá slepici slepicí?

Se slepicemi jsme příbuznější, než bychom si bývali mysleli! A měkké „i“ je tu na místě, pánové…  „Pomineme-li peří. Když se my lidé srovnáváme s jinými živočichy, nejčastěji jako své blízké …

Střídání nenažranců s fanatiky pohání dějiny

Existují dva lidské typy ohrožující soužití: oportunista, v jiném jazykovém registru barbar, a fanatik. Pojí je pupeční šňůra: bezmezná nenažranost barbarů vyvolá moralizující vlnu, na níž surfují fanatici. Jakmile se fanatici …

Já si to teď možná vynahradím!

Andrej Babiš – O svém členství v KSČ řekl: „Prosím vás, v komunistické straně bylo 1,7 milionu lidí, já jsem byl řadový člen a asi jsem byl prospěchář, protože byla určitá výhoda být …

Miloš Zeman a „rekondiční pobyt“ v ÚVN: lež a mlžení

Deníky upozorňují na to, že prezident našeho státu je nyní (opět) zadržován v ÚVN v Praze jako pacient. Proč? Prý se jedná o „rekondiční pobyt“. Jako lékař a občan této země upozorňuji …

Výročí s devítkou a statečnost nemnohých

Připomínám jedno malé výročí velké statečnosti. V roce 1939 nás zaplavila vlna rudých praporů s polámanými kříži. Národ byl zdeptán, sražen na kolena a zklamán marnými nadějemi na pomoc zvenčí. A v tuto dobu …

Komu patří státní pocty? Zvolíte svědomí nebo pohodlí?

Svědomí podle Jiřího Suchého je hlodavec. Podle výstižnější definice je to něco, co nám sice nezabrání hřešit, ale nedovolí nám mít z hříchu plné potěšení. O umělcích se říká, že jsou …

Zůstanu svůj! Na tom nejvíc…

Většina lidí si svou potřebu konformity ani neuvědomuje. Žijí v klamné představě, že sledují své vlastní myšlenky a sklony, že jsou individualisté, že dospěli k svým názorům na základě svého vlastního myšlení – a že jen shodou okolností jsou jejich názory stejné …