Co chtěl básník říci?

V letos vydané sbírce básní a hříček Úplňk Radkina Honzáka jsme našli „Testovací báseň“, které jsme úplně neporozuměli.

Požádali jsme proto jejího autora o výklad, jak báseň uchopit.

Báseň a odpověď R. Honzáka viz níže (PH):

Testovací báseň

Padala žížala ze zimy do jara,

cárové zpívali červené čimčára.

Omšelí katani gotickou ruletou

mlátili žirafy, než dráty rozkvetou.

Podvečer tragický kapal jim do uší,

zemdleli slavíci v kořenech moruší…

Krhaví šarýci luskali korále,

mlžící půltóny modraly na skále.

Rádio strouhalo koncerty vrtaček,

které se konečně zbavily otáček

a tmavé poledne hrálo si na písku,

kde brouci počestně čmárali v notýsku.

Čtvrtek se zelenal v bludišti koberce

s oblakem pod hlavou krákoral na herce.

Je málo lososů, vrdlouhal vlkodlak,

komu teď budeme zvyšovat krevní tlak?

***

Radkin Honzák: „Původně to bylo takhle:

Vážené noviny,

chtěl bych vaším prostřednictvím nabídnout farmaceutickým firmám vyvíjejícím léky ze skupiny antihypertenzív jednoduchou metodu, která nahradí složité klinické pokusy s novými přípravky. Místo pracného dlouhodobého sledování jak preparát ovlivní krevní tlak, zajistí můj postup rychlou cestu. Dobrovolným pokusným osobám (DPO) se změří TK, pak jim přečte některý z národních umělců mou Testovací báseň. Poté se jim znovu změří TK. DPO budou během experimentu připoutány v křesle, aby nemohly opustit výzkumné pracoviště, aniž se odreagovat prudkými pohyby, čímž bude měření TK velmi snadné.

Způsob zkoušení léku, cestou zkřížení s placebovou skupinou, už záleží na nich: mohou lék/placebo podávat před, při, nebo po uměleckém zážitku. Jsem přesvědčen, že účinnost četby bude srovnatelná s Valsalvovým manévrem nebo sérií elektrošoků. Protože takto ušetří moudré firmy (používající mojí metody) miliony, požaduji směšný zlomek z této částky: 1 000 Kč za každého přeživšího testovaného jedince. Zneužití se tresce a vynesení třaskavého materiálu z laboratoře bude hodnoceno jako trestný čin obecného ohrožení, za který HROZÍ trest odnětí svobody AŽ ve výši 5 let (tuto oficiální dikci jsem převzal ze zpravodajství veřejnoprávní televize).“

***

Sbírku Úplňk vydalo nakladatelství Galén, 2019.

publikováno: 29. 7. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …

Pustíte si domů Mikuláše i čerta s andělem?

Antibabiš, Antizeman jsou jako antičerti. Antičert ale není rovnou anděl, a my bychom se neměli nechat strhnout k dávnému bludu, že synové světla bojují nesmiřitelně se syny temnoty, jinak bludné myšlení budou …

Považuji Beneše téměř za génia (ke glose I. Stránského o roku 1939)

Na rozdíl od pana Ivana si ještě poslední roky druhé světové války dobře pamatuji. Po tom, co naši rodinu Slováci vyhodili z Trenčína proto, že se otec nechtěl stát Slovákem, jsme …

Chceš zachránit planetu? Neměj děti!

Vždycky, když se vám zdá, že větší blbost už vymyslet nejde, dočkáte se dalšího překvapení. Že nemáme jen dvě pohlaví, ale přinejmenším šedesát (v OSN se už projednává návrh na …

Pravidla revoluce – laskavé, veselé a elegantní

Dnes se říká, jak bylo třeba radikálnější zametení se všemi členy komunistické státostrany. Z tehdejší doby je tu vzkaz tohoto znění od právě propuštěného politického vězně (DB): *** Probíhá laskavá, veselá …