Romové vyvěsili svou vlajku v Terezíně

U příležitosti 75. výročí od romského holokaustu se v Terezíně dne 2. 8. 2019 konalo pietní setkání. Poprvé od skončení války nad terezínským památníkem zavlála romská vlajka, kterou tu vyvěsili sami Romové.

K akci se přidala i většina pražských obvodů, Magistrát hlavního města Prahy, město Litoměřice a řada dalších měst. I na jejich budovách zavlály romské vlajky.

František Lacko, organizátor piety, k tomu dodává:

„Řadu let jsme o tento akt usilovali. Myslím, že je to krok správným směrem. V naší společnosti je prolamování ledu velmi zapotřebí. Bariéry je třeba odstraňovat a ne je vršit. Mám za to, že v budoucnu bude ještě příležitost věci zlepšovat. K tomu nám dopomáhej Bůh.

Naším cílem není se zviditelnit, ale něco změnit. Jsem velice rád, že se k naší akci připojily spousty lidí. Naše společnost tak světu ukázala, že i v naší krásné republice se lidé domluví. Že to jde i bez válek a krveprolití, kterého je ve světě stále mnoho. I proto je třeba stále poukazovat na zrůdnost, která se děla v celé Evropě. Je škoda, že dodnes se s tím společnost nevyrovnala, naopak mám dojem, že na to raději zapomíná. Proto považuji tyto připomínky za důležité. Ať se dějí kdekoliv, zasluhují si naši úctu.

Je důležité, aby se nad tím společnost zamyslela a nezapomínala. Což se ostatně netýká jenom Romů, ale i všech menšin, LBGT skupin atd. Věřím, že v budoucnu bude samozřejmé myslet na ty, kteří byli likvidováni. Do budoucna se také chceme zasadit o to, aby romská vlajka vlála i na oficiální květnové tryzně a aby i na ní měli Romové své místo. Vážíme si toho, že pracovníci Památníku Terezín pomohli tento pietní akt uskutečnit a těšíme se na další ročník.“

***

První Romové byli do Osvětimi transportováni již v roce 1941. Koncem roku 1943 vznikl v nedaleké Březince takzvaný rodinný tábor pro Romy, kam nacisté sváželi Romy ze 14 zemí. Lidé tam umírali na nemoci a hladem, v táboře rovněž provozoval své pseudovědecké pokusy Josef Mengele, který vykonával funkci lékaře a za průzkum rasové příslušnosti Romů obdržel válečný kříž. Nacisté tábor zlikvidovali v noci z 2. na 3. srpna 1944. V plynové komoře tehdy zavraždili 2897 zejména dětí a žen. Celkem v Osvětimi v letech 1941 až 1944 zahynulo na 20.000 Romů. Romští vězni, nejspíše pouze jako jednotlivci, byli vězněni i v Malé pevnosti v Terezíně.

***

Fotoreportáž z piety (foto David Hass):

 

publikováno: 7. 8. 2019

František Lacko

František Lacko

Romský aktivista / Narozen 1973. Mnoho let pracoval ve zdravotnictví, kde si doplnil vzdělání. V roce 1989 v době tzv. sametové revoluce byl členem studentského stávkového výboru. Od roku 2010 aktivně spolupracuje s organizacemi zabývajícími se lidskými právy – Amnesty International, jezdí jako „živá kniha“ po školách. Pro Institut Terezínské iniciativy přepisuje archivní záznamy, spolupodílí se na vytváření databáze, spolupracuje na přípravě a organizaci připomínkových a osvětových akcí. Publikuje v Romano hangos, kde se věnuje různým tématům z různých prostředí. V roce 2019 navázal spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy jako hostující lektor. Zasazoval se o likvidaci velkovýkrmny prasat v Letech u Písku, kde organizoval petice i aktivní protestní akce.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Ráno na šichtu a ze šichty hned zase do korekce

Představujeme vám Miroslava Hampla (nar. 1932), laureáta na cenu Paměti národa 2019: Jako devatenáctiletý mladík nastoupil v květnu 1952 do jáchymovských uranových dolů, aby si odpracoval roční brigádu v těžkém průmyslu. V dole …

Co dělá slepici slepicí?

Se slepicemi jsme příbuznější, než bychom si bývali mysleli! A měkké „i“ je tu na místě, pánové…  „Pomineme-li peří. Když se my lidé srovnáváme s jinými živočichy, nejčastěji jako své blízké …

Střídání nenažranců s fanatiky pohání dějiny

Existují dva lidské typy ohrožující soužití: oportunista, v jiném jazykovém registru barbar, a fanatik. Pojí je pupeční šňůra: bezmezná nenažranost barbarů vyvolá moralizující vlnu, na níž surfují fanatici. Jakmile se fanatici …

Já si to teď možná vynahradím!

Andrej Babiš – O svém členství v KSČ řekl: „Prosím vás, v komunistické straně bylo 1,7 milionu lidí, já jsem byl řadový člen a asi jsem byl prospěchář, protože byla určitá výhoda být …

Miloš Zeman a „rekondiční pobyt“ v ÚVN: lež a mlžení

Deníky upozorňují na to, že prezident našeho státu je nyní (opět) zadržován v ÚVN v Praze jako pacient. Proč? Prý se jedná o „rekondiční pobyt“. Jako lékař a občan této země upozorňuji …

Výročí s devítkou a statečnost nemnohých

Připomínám jedno malé výročí velké statečnosti. V roce 1939 nás zaplavila vlna rudých praporů s polámanými kříži. Národ byl zdeptán, sražen na kolena a zklamán marnými nadějemi na pomoc zvenčí. A v tuto dobu …

Komu patří státní pocty? Zvolíte svědomí nebo pohodlí?

Svědomí podle Jiřího Suchého je hlodavec. Podle výstižnější definice je to něco, co nám sice nezabrání hřešit, ale nedovolí nám mít z hříchu plné potěšení. O umělcích se říká, že jsou …

Zůstanu svůj! Na tom nejvíc…

Většina lidí si svou potřebu konformity ani neuvědomuje. Žijí v klamné představě, že sledují své vlastní myšlenky a sklony, že jsou individualisté, že dospěli k svým názorům na základě svého vlastního myšlení – a že jen shodou okolností jsou jejich názory stejné …