Romové vyvěsili svou vlajku v Terezíně

U příležitosti 75. výročí od romského holokaustu se v Terezíně dne 2. 8. 2019 konalo pietní setkání. Poprvé od skončení války nad terezínským památníkem zavlála romská vlajka, kterou tu vyvěsili sami Romové.

K akci se přidala i většina pražských obvodů, Magistrát hlavního města Prahy, město Litoměřice a řada dalších měst. I na jejich budovách zavlály romské vlajky.

František Lacko, organizátor piety, k tomu dodává:

„Řadu let jsme o tento akt usilovali. Myslím, že je to krok správným směrem. V naší společnosti je prolamování ledu velmi zapotřebí. Bariéry je třeba odstraňovat a ne je vršit. Mám za to, že v budoucnu bude ještě příležitost věci zlepšovat. K tomu nám dopomáhej Bůh.

Naším cílem není se zviditelnit, ale něco změnit. Jsem velice rád, že se k naší akci připojily spousty lidí. Naše společnost tak světu ukázala, že i v naší krásné republice se lidé domluví. Že to jde i bez válek a krveprolití, kterého je ve světě stále mnoho. I proto je třeba stále poukazovat na zrůdnost, která se děla v celé Evropě. Je škoda, že dodnes se s tím společnost nevyrovnala, naopak mám dojem, že na to raději zapomíná. Proto považuji tyto připomínky za důležité. Ať se dějí kdekoliv, zasluhují si naši úctu.

Je důležité, aby se nad tím společnost zamyslela a nezapomínala. Což se ostatně netýká jenom Romů, ale i všech menšin, LBGT skupin atd. Věřím, že v budoucnu bude samozřejmé myslet na ty, kteří byli likvidováni. Do budoucna se také chceme zasadit o to, aby romská vlajka vlála i na oficiální květnové tryzně a aby i na ní měli Romové své místo. Vážíme si toho, že pracovníci Památníku Terezín pomohli tento pietní akt uskutečnit a těšíme se na další ročník.“

***

První Romové byli do Osvětimi transportováni již v roce 1941. Koncem roku 1943 vznikl v nedaleké Březince takzvaný rodinný tábor pro Romy, kam nacisté sváželi Romy ze 14 zemí. Lidé tam umírali na nemoci a hladem, v táboře rovněž provozoval své pseudovědecké pokusy Josef Mengele, který vykonával funkci lékaře a za průzkum rasové příslušnosti Romů obdržel válečný kříž. Nacisté tábor zlikvidovali v noci z 2. na 3. srpna 1944. V plynové komoře tehdy zavraždili 2897 zejména dětí a žen. Celkem v Osvětimi v letech 1941 až 1944 zahynulo na 20.000 Romů. Romští vězni, nejspíše pouze jako jednotlivci, byli vězněni i v Malé pevnosti v Terezíně.

***

Fotoreportáž z piety (foto David Hass):

 

publikováno: 7. 8. 2019

František Lacko

František Lacko

Romský aktivista / Narozen 1973. Mnoho let pracoval ve zdravotnictví, kde si doplnil vzdělání. V roce 1989 v době tzv. sametové revoluce byl členem studentského stávkového výboru. Od roku 2010 aktivně spolupracuje s organizacemi zabývajícími se lidskými právy – Amnesty International, jezdí jako „živá kniha“ po školách. Pro Institut Terezínské iniciativy přepisuje archivní záznamy, spolupodílí se na vytváření databáze, spolupracuje na přípravě a organizaci připomínkových a osvětových akcí. Publikuje v Romano hangos, kde se věnuje různým tématům z různých prostředí. V roce 2019 navázal spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy jako hostující lektor. Zasazoval se o likvidaci velkovýkrmny prasat v Letech u Písku, kde organizoval petice i aktivní protestní akce.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …