Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde…

Kdysi dávno jsem si v jednom zaprášeném antikvariátu koupil knihu Sigmunda Freuda „O člověku a kultuře“. Freud v těchto textech vystoupil ze škatulky zakladatele psychoanalýzy a vystupuje jako myslitel, který měl co říct k obecně lidským otázkám. Ta kniha je souborem třinácti úvah a esejů, ale najdete zde i otevřený dopis, který Freud napsal Albertu Einsteinovi v září 1932. Dopis je o tom, jak vzniká násilí, proč máme války, jak je zneužíváno právo a proč vítězí hrubá moc. Píše o destruktivních pudech a o předstíraném svědomí, ale i o pseudoautoritách, které ubíjejí přirozené postoje myslících (menšinových) vrstev davu, o řízených změnách našich etických a estetických ideálů. A dopis končí větou o tom, že vše co podporuje rozvoj kultury, pracuje proti válce.

Dneska jsem po té knížce zase sáhl. Někdy se zdá, že všichni přeci víme všechno a přitom zároveň nikdo nic. Dnešní sociopati na scéně jsou jen pokračovateli těch sociopatů minulých generací. Změnily se možná kulisy, prostředky manipulace, ale ta jejich zlá vůle, tupost a drzost jsou vlastně stejné a asi i bohužel věčné.

Freud mluví o kultuře v širším pojetí jako o civilizaci, o vzdělání, ale i o přírodě a umění, o všem co dává žití hlubší smysl. O všem co nás odlišuje od tupého stáda, které pak slepě následuje barbarské desperáty.

publikováno: 12. 8. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Lůzu volí zase jenom lůza

čím dál tím víc mě bolí jak paměť krátkou máme cítím stesk vojáka v poli já nezapomínám jak tu ostnatými dráty bolševická lůza omotala dráty a vysála víru z nás …

Šašek nebyl trapný a vůbec skvělý cirkus

Neváhejte, nečekejte, představení začíná Cítíš tu vůni? To piliny v manéži dýchají a klauni se přitom smějí a děti se radují, že přijde zase klaun a ukáže šaškův um. Vidíš tu …

Evropský pocit schází, solidarita není, je volný handl

Z čeho se v lidech může narodit sounáležitost se svou evropskou vlastí? Sounáležitost přirozená, živá a velkorysá? Rakouský spisovatel odpovídá takto (DB): „Pocit příslušnosti k nadnárodní struktuře se může rozvinout ze dvou zkušeností. Na …

Obrana syrských Kurdů

Na jaře roku 2016 jsem vystoupil na obranu syrských kurdských milicí na plénu EP: Pane předsedající, vloni na podzim jsem navštívil Rodžavu, území severní Sýrie ovládané Kurdy. Byl jsem hostem …

Vážený Měscký Úřade!

V rámci sexuálních experimentů konaných pod vlajkou lických i nelických práv (Grant. č. 8645231245-N564-2020) jsem se rozhodla zakusit sex s kancem divokým a proto se nyní cítím býti sviní divokou, aniž použiju antikoncepci …

Pro a proti stávce učitelů

„Co ti učitelé dnes vůbec chtějí, my jsme taky dělali jenom za tisícovku…“ zaslechl jsem od penzionované učitelky. Ale také následující: „Takže: co si to oni z toho Milionu chvilek vlastně …

Vítěz bere vše

Předseda vlády to má vždy s vlastní mediální prezentací snadnější než ostatní politici. A je-li to premiér doslova posedlý svým mediálním obrazem, tak nám své aktivity všeho druhu servíruje téměř nepřetržitě. Motivem …

Nestyďte se, že jste humanisté

Podle Bartoloměje patriarchy Konstantinopole se po roce 1989, kdy ve světě zkolabovaly komunistické režimy, šířilo přesvědčení, že konec studené války znamená definitivní vítězství liberální demokracie západního vzoru a že vítězství …