Klima je podstatné, Greta ne, pletete to záměrně?

Na Facebooku se pan Jan Filla vymezil vůči mé glose z 12. srpna t.r. těmito slovy:

Mám obavy, že tento výrok (který by měl být podle autora předmětem otázky) vyslovilo tolik lidí, že by se mu měla začít věnovat pozornost, a ne psát ‚vtipné‘ glosy. BTW, za 30 let nebude nikdo vědět, kdo byla Greta T. Já bych si dokonce tipnul, že už za nějaké 3 nebo 4. Tragédie je, že místo nějakých reálných kroků k řešení následků klimatické změny, se pozornost veřejnosti otupuje touhle trapnou PR show. Sibiř hoří, další z řady vyšinutých prezidentů vesele kácí amazonský prales, ale svět sleduje exhibici jedněch ambiciozních, švédských rodičů. Je to smutné.“

Jestli tomu dobře rozumím (čímž si nejsem úplně jistý), pak pisatel míní, že by se místo psaní rádoby vtipných glos (což činím zjevně já) měla pozornost věnovat výroku, že „ … si nemyslíme [my = české nedávno založené politické hnutí], že evropskou potažmo světovou průmyslovou politiku má určovat šestnáctiletá puberťačka ze Švédska s nějakými diagnostikovanými psychickými poruchami“.

K tomu jen: nemám pocit, že by se v posledních dnech v českých médiích právě tomuto tématu nevěnovala pozornost.

Jsem ale především na rozpacích, že Fillův komentář zcela pomíjí to, co je námětem mé glosy: tedy paralelu mezi nabubřelým, zpupným a k mladé generaci krajně pohrdavým způsobem vyjadřování českých předlistopadových a polistopadových politických pohlavárů. A stran problému, na který Jan Filla převádí pozornost, mi přijde BTW (česky „mimochodem“) docela druhořadé, jestli Gretu Thunberg už nikdo nebude za třicet let znát (či dokonce už za tři nebo čtyři roky), zda její PR show sledovaná světem je trapná a otupuje něčí pozornost nebo zda je tomu naopak, či jestli něčí švédští rodiče jsou ambiciózní nebo nejsou. Zajímá mě spíše, jak za oněch třicet let bude vypadat globální klima.

Z požárů na Sibiři i z politiky „brazilského Trumpa“ Bolsonara mám vážné obavy.

A možná jsem naivní, ale domnívám se, že Gretu Thunberg to také zajímá.

Netuším, proč by se to mělo vzájemně vylučovat.

publikováno: 24. 8. 2019

Jan Dlask

Jan Dlask

/ Narozen v roce 1973 v Pardubicích. Vystudoval finštinu a švédštinu v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vyučuje především finskou literaturu. Její překlady do češtiny recenzuje v kulturních tiskovinách (Tvar, iLiteratura.cz). Je autorem sociologických dějin švédskojazyčné literatury ve Finsku, vydaných v nakladatelství Pavel Mervart. Příležitostně také sleduje společenskou a politickou situaci ve Finsku i ve Švédsku -- ale nejenom tam: hledá momenty, ve kterých by severské zkušenosti mohly být inspirativními i pro středoevropský prostor.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Šašek nebyl trapný a vůbec skvělý cirkus

Neváhejte, nečekejte, představení začíná Cítíš tu vůni? To piliny v manéži dýchají a klauni se přitom smějí a děti se radují, že přijde zase klaun a ukáže šaškův um. Vidíš tu …

Evropský pocit schází, solidarita není, je volný handl

Z čeho se v lidech může narodit sounáležitost se svou evropskou vlastí? Sounáležitost přirozená, živá a velkorysá? Rakouský spisovatel odpovídá takto (DB): „Pocit příslušnosti k nadnárodní struktuře se může rozvinout ze dvou zkušeností. Na …

Obrana syrských Kurdů

Na jaře roku 2016 jsem vystoupil na obranu syrských kurdských milicí na plénu EP: Pane předsedající, vloni na podzim jsem navštívil Rodžavu, území severní Sýrie ovládané Kurdy. Byl jsem hostem …

Vážený Měscký Úřade!

V rámci sexuálních experimentů konaných pod vlajkou lických i nelických práv (Grant. č. 8645231245-N564-2020) jsem se rozhodla zakusit sex s kancem divokým a proto se nyní cítím býti sviní divokou, aniž použiju antikoncepci …

Pro a proti stávce učitelů

„Co ti učitelé dnes vůbec chtějí, my jsme taky dělali jenom za tisícovku…“ zaslechl jsem od penzionované učitelky. Ale také následující: „Takže: co si to oni z toho Milionu chvilek vlastně …

Vítěz bere vše

Předseda vlády to má vždy s vlastní mediální prezentací snadnější než ostatní politici. A je-li to premiér doslova posedlý svým mediálním obrazem, tak nám své aktivity všeho druhu servíruje téměř nepřetržitě. Motivem …

Nestyďte se, že jste humanisté

Podle Bartoloměje patriarchy Konstantinopole se po roce 1989, kdy ve světě zkolabovaly komunistické režimy, šířilo přesvědčení, že konec studené války znamená definitivní vítězství liberální demokracie západního vzoru a že vítězství …

Vidíme se přes zvláštní menšiny

Divadlo má s dalšími věcmi udržovat jakousi kontinuitu duchovního života země a tím znovu a znovu oživovat, obnovovat a kultivovat samotnou identitu národního společenství. To samozřejmě neplatí jenom o divadle, to platí i o filmu, výtvarném umění …