„Tradiční rodina“ a co se jí myslí

Jan Moláček z Deníku N tvrdí: Pseudokonzervativní „podpora tradiční rodiny“? Nejrychlejší cesta k vyhynutí. Bohužel jeho text ukazuje, že si s promýšlením pojmů a myšlením vůbec v redakci moc hlavu nelámou. Lépe napsáno od Ondřeje Bratinky takto (DB):

„Podpora tradiční rodiny je v konzervativním pojetí konsensus, který vychází ze společnosti a který stát adoptuje formou různých podpor a pobídek. A ten konsensus říká, že biologická rodina, jež má těžiště ve stabilním, trvalém a plodném svazku dvou lidí (což v kombinaci těchto tří vlastností, překvapivě, dost vymezuje heterosexuální pár), je nejdokonalejším modelem fungování rodiny, základem společenských vazeb i státu. A že to tak z dobrých důvodů funguje odnepaměti. To je na tom totiž to „konzervativní“. A tudíž má být tento model i přes plejádu moderních sociálních služeb financovaných z peněz daňových poplatníků favorizován jako ideální.

Netvrdí se tím zároveň, a v tom spočívá Moláčkova demagogie a neznalost, že není myslitelné, aby homopár občas vychovával jemu blízké děti a neměl by v tomto konkrétním bohulibém úsilí podporován, že je nevhodné podporovat opuštěné matky-samoživitelky, nebo aktivně sabotovat jakýkoli pokus o vytvoření netradiční rodiny, ať už jsou to komuny volné lásky nebo cokoli jiného.

Liberální konzervativci jenom tvrdí, že není vhodné ani nutné postavení klasické rodiny dávat na roveň jakémukoli arbitrárnímu modelu soužití. Naschvál neříkám „tradiční“ rodiny, protože kvůli tradici se rodiny nezakládají. Zakládají se proto, že představují odnepaměti funkční nárazníkové pásmo mezi možnou zvůlí státu a chaotickou společností.“

publikováno: 27. 8. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


O jedinečného člověka, ne o obecné principy se bojuje

…V dobách komunistické totality bylo na akademické půdě a na veřejnosti přípustné pouze marxisticko-leninské učení a jiné filozofické směry bylo možné pouze kritizovat jako nepřijatelné. Filozofové vykázaní z univerzit se scházeli a pokračovali ve své …

Po čem se pozná psychopat…

Psycho je horor, psychosomatika obor. Jestli nevíte, odkud se bere až fyzická ztrhanost člověka ze společnosti některých našich bližních ve vedoucích funkcích a jejich řečí, poslyšte slova psychosomatikova (DB): „Když ke …

Jak se peče nedorozumění

Nerozumíme si schválně? Doufám, že ne. Pokud si rozumět chceme a potřebujeme, nesmíme chtít vyhrát ve sporu nějakým podvodem. Taktika argumentace, věřím, že nezáměrná, v textu Pavla Mareše se stala obvyklou, …

Držte si klobouky, bude to fičet

Pětačtyřicetiletý pedofil souzený v Michiganu za přechovávání dětské pornografie se hájil tím, že se cítí jako osmiletá holčička. A když se tak cítí, má prý právo se tak chovat a být tak posuzován …

Město vidím veliké…

Nedávno jsme v Přítomnosti uveřejnili báseň Evy Dřízhalové o Praze, kterou navštívila po letech. Báseň naší zahraniční dopisovatelky v detailech nápadně připomíná báseň Jana Hanče. Pro srovnání uvádíme, jak viděl …

I na módní přehlídku došlo… (o staročeské pouti v Prackově)

Neděle 8. září 2019. Den, kdy Prackov opět zazářil v plné kráse. Členové Spolku přátel prackovské kapličky už od začátku roku připravovali a propagovali letošní 100. výročí založení kaple P. Marie. Vrtkavé …

Dějiny Ruska ve zkratce

Když Lenin zemřel, ukázalo se, že druhá osoba ve straně, soudruh Trocký, je zrádce. Soudruzi Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin soudruha Trockého svrhli, vyhnali z Ruska a pak zavraždili. Ale po několika letech …

Budem šťastní, nebo „uměle inteligentní“ blbci

Jsme vcelku méně šťastní než naši rodiče. Proč? Jak budou vypadat děti těch dvou, co proti sobě sedí na lavičce, v hospodě nebo v kavárně a čumí každý do svého mobilu? …