Slimáčkové mají rádi kapustičku

Před cca 5 lety jsem mj. pracoval jako tutor pro centra kompetence na ČVUT Praha, a to na technické kybernetice a také na jaderné a fyzikální fakultě, kde je CK oboru pro měření tvrdého – ionizačního – záření. Pro oponentní řízení jednotlivých periodických zpráv těchto Center jsou stanoveny „přísné“ podmínky, kdy na sobě nezávisle zpracovávají hodnocení dva odborní specialisté – tutor a zpravodaj. Smlouva na tuto práci obsahuje jednak penalizaci za opomenutí nebo i nesprávné hodnocení těchto zpráv ve smyslu vynechání podstatných skutečností, a dále striktní podmínku mlčenlivosti týkající se obsahu výzkumu a vývoje CK – dotovaných projektů. Celkový počet těchto tutorů ve všech daných CK ČR bylo cca 18 lidí.

Nicméně Smlouva byla jedna věc a slovní sdělení ze strany TAČRu byla věc jiná. Byl jsem upozorněn, že mám navázat kolegiální a přátelský vztah s vedoucími Center, být nápomocen v jejich odpovědné práci a že mám dát hlavně pozor na to, abych je „nerozhněval“, což by mělo za následek zrušení vzájemného vztahu se jmenovanou státní agenturou. Podotýkám, že dotační prostředky plynoucí do CK obecně jsou ne desítky, ale stovky milionů Kč.

Přišlo to, co přijít muselo. Dostal jsem se do situace, kdy jsem oponoval roční zprávu vývoje a výzkumu tvrdého záření (jaderného) a dost jsem se „odvázal“. Uvedl jsem tam mj., že čerpají značné miliony dle mého názoru na předmět, který je např. jinde znám a používán. Okamžitě mi (v sobotu večer) volal poněkud zděšený můj vedoucí sekce agentury, co jsem to provedl. Ať okamžitě přeruším veškerý dialog s příslušným vedoucím tohoto CK, nebo že z toho bude mít TAČR osobní postihy. Na moji odpověď, že dělám jen to, na co jsem byl přijat, byla odpověď, že jsem „nezískal důvěru vedoucího CK“. Tedy že jsem nerespektoval podmínku, která mi byla sdělena.

Postižený docent z toho udělal hysterickou záležitost (jako že tomu nerozumím a chci posuzovat něco, kde on je guru) a byl jsem „odejit“ s tím, že tehdejší předsedkyně představenstva TAČRu mi poslala děkovný dopis. (Já jsem mj. 10 let pracoval jako vývojový specialista na vývoji měření záření, ve FZÚ ČSAV Praha, jako externista).

Snažil jsem se prostřednictvím dr. Bělobrádka (veterinář a předseda vládního výboru pro výzkum) vyvolat obhajobu mých zjištění. Nejdříve mi to slíbil, a pak mi „vzkázal“, že to nebude možné…

Nedosti na tom.

Posuzoval jsem další výzkumný úkol (v jiném programu agentury), který se týkal výzkumu a vývoje robotizovaného lůžka pro ortopedie. Nebudu uvádět zde ani firmu, která to v rámci dotačního programu dostala, ani nemocnici, které se to týkalo. Kritizoval jsem v oponenci, že vybraná firma nemá příslušné reference v oboru a doporučoval jsem jinou firmu, která měla i solidní zahraniční reference. Dokonce jsem se telefonicky ptal příslušného ředitele, zda o tomto výběrovém řízení ví. Nevěděl.

To byl poslední hřebíček do mé rakve v tomto směru. Byl jsem odvolán, a řediteli (majiteli) firmy, kterého jsem dotazoval, nabídla agentura poměrně lukrativní post, aby mu to náhodou nebylo líto. Přijal ho…

Bylo toho víc. Nemyslím ale, že by mne chtěl někdo násilně umlčet (i když jeden nikdy neví). V tomto státě se dějí daleko horší „přesuny peněžních prostředků. Běžnou většinu nijak nezajímá, že to teče z jejich kapes a ze záporného státního salda. Koho to zajímá hlavně, jsou ti „příjemci“. Ti si jistě všimnou. A pokud je to neúnosné, tak se vždycky najde způsob, jak tu zrůdu střelit do hlavy, nebo jinak.

publikováno: 11. 9. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


V režii československých oligarchů – dokonáno

V Česku žijeme v oligarchickém systému. Píše o tom ve svém čerstvém zásadním textu Jan Jandourek. Má pravdu …

Kultura zas jako rukojmí

Pražský primátor Hřib si ze „sesterské smlouvy“ s Pekingem přeje odstranit bod o souhlasu Prahy s politikou jedné …

Justice není spravedlnost

Na podobu zákonů má vliv především momentálně vládnoucí moc, idea, s jejíž pomocí svou vládu legitimuje, …

Výstavka úspěchů národního… „chozjajstva“

Tak jsem včera zase slyšel, že Babiš je úspěšný premiér. Dokonce nejlepší za posledních 20 …

Venkov jsme nepotřebovali, tak je skoro po něm

Odborník na zemědělství, František Havlát, říká, že stojíme na prahu změny, která by pro naši …

Helikoptérová aféra

Je obecně známo, že dostat se za oponu, od roku 1946 zvanou železná, bylo velmi …

Žádné „dobro“ neomlouvá zlo

Dumat nad vztahem dobra a zla je dosti ošidné, neboť se svým způsobem jedná o individuální, intimní …

Sami si diagnostikujte arogantního blbce, aneb o hybris a Nemesis

Nedělej ty vánočky tak kolosální, aby se ti nerozpadly vlastní mocností, prý říkávala Werichova babička …