Trumpova administrativa pomalu požírá dosud nedotknutelné

Ignorance prezidenta Trumpa a blbost, s jakou přehlíží všechno živé (jak lidi, tak přírodu), už nemá mezí. Těžko pochopit, že takový psychopat může být prezidentem. Příroda, o které se poslední dobou hodně mluví, ho vůbec nezajímá. Nerozumí jí, a ve svém vzteklém vnímání světa se chová jako rozmazlený kluk, který chce všechno zničit. Jeho zájem o přírodu se omezuje na golfová hřiště. Prohlašuje, že klimatizační změny jsou jen výmysly Číny (Made in China). Tvrdí, že vzduch v USA je krystalicky čistý, ačkoliv faktem je, že jsme až na 88. místě v čistotě vzduchu a na 29. místě v čistotě vody. Vědců se náš pan prezident ale neptá a odkládá jakékoliv debaty o zvyšování teploty oceánu, stoupání mořské hladiny, devastujících bouřích, suchých neúrodách, rozšiřování ohňů (na ty doporučuje hrábě!). Nedochází mu, že ubývá potravin a přibývá nemocí.

Ihned po nástupu do prezidentského úřadu začal rušit veškerá nařízení prezidenta Obamy. Ať už to byly uhelné doly, eliminace dieselových vozidel na federálních dálnicích, ochrana vody nevysoušením močálů a nekácením lesů v národních parcích, ochrana hynoucích živočichů, nesmyslné lovení zvěře na Aljašce, nepoužívání neurotoxických materiálů, bránění seismickým výbuchům na dně Atlantiku atd. atp. Cílem prezidenta Trumpa je zrušit 84 nařízení (už se mu jich podařilo zrušit 49, 35 z nich je v procesu).

Trumpova administrativa postupem času zesiluje propagandu a napadá jakékoliv názory vědců. Obklopuje se multimilionáři, jako jsou Rebecca a Robert Mencerovi, kteří se snaží popřít klimatizační výzkum. Je podporován přáteli jako je Carl Icahn, newyorský investor vlastnící olejové rafinerie a bilionář Harold Hamm. Ti oba přinutili prezidenta Trumpa, aby dereguloval energetický průmysl.

Bývalý vedoucí CIA a nyní sekretář Mike Pompeo si také přisadil prohlášením, že oteplující se regiony skýtají obrovské možnosti pro dolování uranu, zlata a mědi a tající ledy jsou vítanou možností k otevření nových obchodních cest. Do toho pan John R. Bolton (National Security Council) dokonce nakázal, aby se všechny negativní zprávy a dokumenty o přírodním prostředí vyškrtaly a nevedly se o nich žádné diskuse. Další rádce prezidenta je bývalý americký astronaut  James Reilly, nyní vedoucí geologického oddělení. Ten nemá žádné znalosti o klimatizační vědě a připravuje opatrnou zprávu plnou nepřesností a falešného optimismu o následcích spalování uhlí. Také doufá, že prezident Trump zruší další Obamova nařízení.

Tento politický, nikoli vědecký přístup zcela mění logiku vědeckých závěrů. Kdysi hlavní diplomat a CEO ExxonMobil Rex Tillerson naléhal, aby Spojené státy nevystupovaly z Pařížské dohody. Mike Pompeo okamžitě oponoval (on, který obdržel více jak milión dolarů z olejového průmyslu) a byl také proti Obamově tvrzení, že lidská činnost nemá s klimatem NIC společného.

Dalším „borcem“ ve vědě je Trumpův advokát pro vnitřní záležitosti Ryan Zinke, který také prosazuje těžbu uhlí, odkud dostává velké peníze a lobbista pro olejový průmysl David Bernhardt. Tito pánové si dovolují zrušit vše, co by naší planetě prospělo, a nechtějí si uvědomit, že mnohem větší potenciál by byl v zaměstnáních pro čistou energii. Naštěstí je v USA již 17 států, které nesouhlasí s postojem prezidenta a hlásí se k Pařížské smlouvě (We are still in).

V těchto dnech prezident Trump prohlásil, že hodlá zrušit i zákon podepsaný v roce 1973 prezidentem R. Nixonem o ochraně vymírajících druhů včetně bělohlavých orlů (symbol Ameriky) a kalifornských kormoránů.

Trumpova administrativa, která se chová jako požírač planety, chce rovněž povolit kácení lesů v aljašském národním parku Tongass o ploše 9,5 miliónů ha, chráněném již 20 let prezidenty jako byli Franklin D. Roosevelt, Richard Nixon, Jimmy Carter nebo Bill Clinton. (Ronald Reagan a George Bush s myšlenkou sympatizovali již méně).

Prezident Trump ve své kampani v Duluth prohlásil, že povolí i dolování vzácných kovů jako je měď a molybdylén, a tak přislíbil přes tisíc možností zaměstnání a obohacení Aljašky o 300 biliónů dolarů. To, že by zničil veškeré vodní zdroje včetně potoků a močálů, což by vedlo k dalším katastrofickým požárům, ho nezajímá.

Tyto projekty nejsou ještě časově určené a můžeme jen doufat, že odvoláním prezidenta Trumpa dojdeme k lepší vizi o našich přírodních zdrojích, a že mladí lidé včas rozpoznají úmysly našich nenasytných oligarchů. Vždyť nejde jen o materiální hojnost (často zcela zbytečnou), ale o PLANETU a o ŽIVOT jako takový.

Prezident Trump se na summitu skupiny G7 vyhnul debatě o klimatizační změně a ostatní představitelé státu si jen oddechli.

Dle mého chápání přírody jsem přesvědčena, že příroda ví, co dělá. Má své pevné a logické zákony vytvořené po bilióny let, které neznáme a ani se nesnažíme znát. Příroda není záludná a nevypočitatelná šelma, ale nádherný celek, na kterém jsme všichni závislí a který pro svou ignoranci, pýchu a neznalost zákonů stále nejsme schopni ani pochopit, ani s ním žít v souladu. Jsme to právě my lidé, kdo přírodu ničí.

Končím citátem pana Wericha:

Už vím, že chuť do života a radost z bytí může člověk načerpat snáze z počínání přírody než z činnosti lidí.

Zdraví,

Eva z New Yorku

publikováno: 11. 9. 2019

Eva Dřízhalová

Eva Dřízhalová

/ Narozena v roce 1951 v Praze, přeživší komunismus a vyhozena konečně v roce 1979 za rodinou do Spojených států. Pracovala jako číšnice, malovala, kreslila a stala se nezávislou umělkyní, inspirována přírodou, vědou, poezií a životem. Napsala a ilustrovala knihu Twinkle Twinkle Red star o životě za železnou oponou. Poslední dobou se zajímá nejen o politickou situaci tam, kde žije, ale i o politické dění v Evropě , neb považuje za svou povinnost jako umělec odrážet, co se děje kolem nás.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


K tomu našemu 17. listopadu

Cítím se jako poslední z Mohykánů. Pokud vím, jsem ojedinělým příkladem žijícího člena rodiny, která sloužila přes čtyři generace svobodnému českému a československému lidu. Můj pradědeček Adolf založil Lidové noviny, byl prvním …

Lůzu volí zase jenom lůza

čím dál tím víc mě bolí jak paměť krátkou máme cítím stesk vojáka v poli já nezapomínám jak tu ostnatými dráty bolševická lůza omotala dráty a vysála víru z nás …

Šašek nebyl trapný a vůbec skvělý cirkus

Neváhejte, nečekejte, představení začíná Cítíš tu vůni? To piliny v manéži dýchají a klauni se přitom smějí a děti se radují, že přijde zase klaun a ukáže šaškův um. Vidíš tu …

Evropský pocit schází, solidarita není, je volný handl

Z čeho se v lidech může narodit sounáležitost se svou evropskou vlastí? Sounáležitost přirozená, živá a velkorysá? Rakouský spisovatel odpovídá takto (DB): „Pocit příslušnosti k nadnárodní struktuře se může rozvinout ze dvou zkušeností. Na …

Obrana syrských Kurdů

Na jaře roku 2016 jsem vystoupil na obranu syrských kurdských milicí na plénu EP: Pane předsedající, vloni na podzim jsem navštívil Rodžavu, území severní Sýrie ovládané Kurdy. Byl jsem hostem …

Vážený Měscký Úřade!

V rámci sexuálních experimentů konaných pod vlajkou lických i nelických práv (Grant. č. 8645231245-N564-2020) jsem se rozhodla zakusit sex s kancem divokým a proto se nyní cítím býti sviní divokou, aniž použiju antikoncepci …

Pro a proti stávce učitelů

„Co ti učitelé dnes vůbec chtějí, my jsme taky dělali jenom za tisícovku…“ zaslechl jsem od penzionované učitelky. Ale také následující: „Takže: co si to oni z toho Milionu chvilek vlastně …

Vítěz bere vše

Předseda vlády to má vždy s vlastní mediální prezentací snadnější než ostatní politici. A je-li to premiér doslova posedlý svým mediálním obrazem, tak nám své aktivity všeho druhu servíruje téměř nepřetržitě. Motivem …