Křivou hubou to všechno začíná

„Česko“ se skládá ze šesti skupin – kast. Ta poslední je beznadějně chudá. Ta předposlední je beznadějně zadlužená. Pak směrem nahoru je skupina, která žije bez možnosti šetřit, tedy od výplaty k výplatě… A následuje „střední třída“, která na tom není nijak zvlášť. Tak to vypadá podle nedávno zveřejněné sociologická studie o složení české společnosti.

Dále je známo, že neschopnost platit své dluhy postihuje cca 500 tisíc lidí v této republice. Navíc existuje řada nebankovních „institucí“, které vám (tedy každému) půjčí okamžitě a obratem dejme tomu středně velké částky. Stačí jen říct do telefonu, který je zaznamenáván jako hovor, své „ano“. Údajně máte peníze do 10 minut. Už se nehovoří o tom, že např. při půjčce 10 tisíc korun na 2 kalendářní měsíce účtují 2,5 tisíce korun jako poplatek za uzavření úvěru. V případě nevrácení tohoto součtu částek v daném termínu následují vysoké penalizace…

Společností s lichvářskými praktikami je v této republice řada. Jak na to reaguje parlament a zákonodárné orgány? Jednoduše. Řeší způsoby tzv. oddlužení. Názory se různí. Řeší prostě následky, nikoliv příčinu. Příčinou je jednoznačně široce rozšířená lichva. Podřídit ji trestně právní odpovědnosti? Ani náhodou! Vždyť zjevně tato situace plně všem vyhovuje. Připomíná to tak trochu nacistickou minulost rasově-finanční nadřazenosti. Prostě kdo je hlupák, který si neumí rozumně uspořádat své špatné sociální zařazení, bude zničen. Nebude poslán do trestního tábora, nebude zastřelen. On se zničí sám. Nebudou přidané náklady, ani nutnost selekce. Někteří jedinci to vyřeší sami sebevraždou (v tomto směru jsme na špici statistiky procentně v Evropě i jinde).

Víme, že v roce 1989 vystoupil jako mravní autorita Václav Havel v televizi s větou: „Tento stát neprospívá.“ Co že tím chtěl říci? Že když mu svěříme moc, on bude garantem zákonnosti. Nějak jsme si nevšimli, komu tuto moc svěřujeme, nejen v jeho případě. Hlavně že byly na Václavském náměstí hromady občanů, které mu provolávaly slávu. Nějak jsme si nevšimli (neopakuji se, že ne?), kdo je to za člověka a kdo je za ním. Že se dohodl s původně vládnoucí třídou, jsme mohli vidět při jeho volbě parlamentem plném komunistů. Ani to nám nepřipadalo divné, že?

Následně založené banky poskytly úvěry těm, kteří byli vybráni. Kritéria vybírání? No tak, vždyť dnes už je znáte. Na záruky, které od začátku byly naprosto neprůkazné. Kdo byli tito bankéři? Vy to nevíte? To je mi líto. Za tyto úvěry byly „nakoupeny“ akcie továren ve velké privatizaci většinou prostřednictvím nastrčených administrátorů (část burza, část od malých DIKů, tedy malých akcionářů, kteří měli akcie prostřednictvím investičních knížek, za které dali 1000 Kč).

No vidíte, a tak jsme měli nové milionáře, kteří „hospodařili“ z velké části následným tunelováním nově nabytých majetků, které v podstatě dostali zdarma, protože své úvěry nespláceli a jejich sponzorské banky odešly, nebo zkrachovaly. Nebylo jich málo. Způsobů, jak si nahrabat bylo více, stačilo mít „informace“ (kdo je měl, viz výše) a dobré kamarády na příslušných místech. Někdy se šlo i přes mrtvoly, protože když chce někdo dělat potíže, není drahé se ho zbavit.

Každá dobře myšlená akce se dá zneužít a cesty do pekla jsou vydlážděny „dobrými úmysly“. Stačilo ze začátku dát do parlamentu zvučná jména, nejlépe bez jakékoliv zkušenosti v ekonomických a právních oblastech. Zvedli ruku pro všechno, co se jim vhodným způsobem předložilo. Těm některým dalším dát si též kousnout z bohatého koláče. Vždyť Klondike v době zlaté horečky ve Státech byl dětskou hrou proti způsobu české privatizace. Nevěříte? Někteří skuteční autoři privatizačního projektu trpěli těžkými výčitkami a měli pocity zmaru. Myslím tím třeba autora publikace „Budování kapitalismu v Čechách“ pana Tomáše Ježka a Jiřího Třísku. Ing. Ježek ve své publikaci nepřímo obviňuje Václava Klause ze zneužití jeho konceptu a omlouvá se veřejnosti stylem „já nic, já muzikant“. Nebyl sám. Podobnými muzikanty je vlastně celá občanská společnost tohoto státu, která se dívala, jak byla svlečena na holé tělo z majetků jejich výrobních i jiných prostředků, které byly budovány po dlouhá desetiletí.

A tak dnes slyšíme, že scházejí peníze na učitele, lékaře… Penze nebudou mít naše děti asi skoro žádné. Zahraničním korporacím byly prodány vodní zdroje, zdroje tepla, elektrárny, nerostné zdroje a všechno, co je z hlediska strategické důležitosti podstatné. Požadavky odborů na zvyšování mezd budou mít za následek inflaci. Tím pozvolna zlikvidují úspory širokých vrstev, kdy už dnes je úroková míra úspor na zúžené reprodukci. Současně neustále každý rok se zvyšuje celkové zadlužení tohoto státu vlivem dotování jeho rozpočtu z půjček.

Kde hledat řešení? Určitě ne s pomocí známé fráze pana prezidenta Havla „umění možného“. (Myslel tím svoji ekvilibristiku mezi antagonistickými skupinami při zavádění jeho představy „občanské společnosti“, kdy se dokázal dohodnout nejen s tehdejšími stranickými špičkami a vojenskými kruhy tak, aby jim vyhověl v převodu majetku do správných rukou.)

Skutečnost nás všechny dohoní, a většinou to opět postihne ty, co neměli ponětí, kam vlastně ta „jejich“ loď pluje. Na českého člověka lze naložit téměř vše. Pokud nemá krysaře, který ho vede, nikdy se nebrání a běduje jenom v soukromí. Jak moc pravdivá byla známá Hitlerova replika: Češi jsou cyklisté. Nahoru se hrbí, dolů šlapou. Také se traduje: Co Čech, to muzikant. Což takhle smířit se s tím, že nemá smysl zlobit se na zrcadlo, když máme stejně křivou hubu?

publikováno: 25. 9. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Neexistující imigranti IV.

Švédští demokraté – co ukazuje jejich příběh?   Úvod Máte před sebou čtvrtou, předposlední část …

Pytlácká hranice (neuvěřitelný příběh)

Další z neopakovatelných životních příhod chirurga a myslivce Otakara Březiny (1919‒2009). Tentokrát ale, milý čtenáři, šťastný …

Kdo se bojí ombudsmana?

Starověká římská republika si za účelem ochrany slabých před zvůlí mocných zřídila institut tribuna lidu, …

Zprávy z mokřadů

Typickým obdobím, kdy ornitologové a milovníci přírody vyrážejí za pozorováním, je spíše jaro a dny, kdy se …

Křeček chycený v rádiu

Stanislav Křeček dává jasně najevo, že ochrana slabších ho nezajímá a jejich diskriminaci v roli ombudsmana řešit …

Pěstování rozlišovacích schopností

Způsob, jak spolehlivě odlišit rákosníka obecného od rákosníka zpěvného, je chytit ho a zblízka prohlédnout. …

Léky u nás chybí, kvůli bezuzdnému kšeftu v Číně

Výpadek dodávek autodílů z Číny kvůli viru přežijeme, ale nenechme si nalhat našimi bolševiky, že za …

Neexistující imigranti III.

Imigrační a muslimská otázka v britském politickém zrcadle   Úvod Toto je 3. část pětidílné minisérie mých …