Neodpovídáte za nic, můžete, co chcete

Žijeme ve státě, kde se právo vymáhá hrozně těžko, ale co je horší – slušnost, která je zcela nevymahatelná, vypadá jako podivnost. Omluva nebo jen přiznání chyby, respekt, elementární uctivost se jakýmsi zhrubnutím poměrů přestaly chápat jako normy, byťsi zhusta porušované. „Ryba smrdí od hlavy“, což trefně shrnuje Václav Jamek ve své glose (DB):

(Seznam Zprávy): „…ministerstvo [financí, žalované za prezidenta republiky ve věci zřejmě neexistujícího Peroutkova článku] v podstatě říká, že stát nemůže nést odpovědnost za případné prezidentovy přečiny, přestože mimo jiné slíbil při uvádění do úřadu, že bude dodržovat zákony této země.“

A zase podivný právnický mumraj, aniž kdokoli položí základní otázku (natož aby na ni odpověděl): prezident je podle Ústavy „neodpovědný“, takže kdo za něj sakra odpovídá, když vláda tvrdí, že ona ne? Možná opatrovnický soud? (Tu otázku jsem ostatně kladl už v souvislosti s Klausovými projevy prezidentské zvůle.)

Navíc se dozvídáme, že přísaha, bez jejíhož složení nemůže občan prezidentský úřad zastávat, má prý platnost pouze morální, nikoli právní. Neboli je to cár papíru, jen trochu moc tuhý na to, aby si s ním člověk obratem ruky vytřel zadek, protože když ji prezident pošlape, podle vykladačů českého práva se nic neděje, máme leda právo odsoudit ho mravně. Kteréžto právo máme i bez toho, takže je asi úplný nesmysl, aby takováhle přísaha pro kočku vůbec existovala. Proč tedy v té Ústavě je, proč se z ní rovnou nevyškrtne a nenahradí se klauzulí: „Prezident je ústavně neodpovědný a těší se plné právní imunitě, takže si může vykládat a dělat, co ho napadne, a nikdo s tím nic nezmůže. Takoví jsme my grandi. Když ho lid zvolil, tak je holt naším pánem.“

Neboli tvrdit, že prezidentská přísaha nemá žádnou právní účinnost, i když je jí výkon prezidentské funkce podmíněn, nedává žádný smysl: spolu s principem neodpovědnosti by to bylo jako postavit prezidenta nad zákony. Takže není on ten „(polo)prezidentský systém“ vlastně nedopatřením zakotven v Ústavě?

Jenže přísahá-li prezident, že bude dodržovat zákony, není to ani náhodou pouhý závazek morální, je to zvláštní a slavnostní stvrzení obecné občanské povinnosti ctít a dodržovat právo (v to čítaje také pravomocné rozsudky soudů), a účinky nedodržení takového závazku nemohou být jiné než právní!

Z uvažování českých právníků by člověk někdy dostal psotník.

 

publikováno: 25. 9. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Myslela, že je to Válek, a on to byl Urválek

Nekamenujte pomýlené! Pan premiér netušil, že byly výjezdní doložky, Jakeš ani Štrougal netušili, že na hranicích se střílí… a paní profesorka žila v bláhové naději, že spolupracuje s úplně někým jiným. Vydedukovala …

Mafie a fašisti na Slovensku vedou

Slovenská republika byla založena na zlodějině? Ke vzniku samostatného státu vedly zájmy několika megazlodějů – oligarchů, kteří si rozkradli federální majetek a vládnou dodnes celé zemi skrze Fica i Pellegriniho. Slováci buďto …

O jedinečného člověka, ne o obecné principy se bojuje

…V dobách komunistické totality bylo na akademické půdě a na veřejnosti přípustné pouze marxisticko-leninské učení a jiné filozofické směry bylo možné pouze kritizovat jako nepřijatelné. Filozofové vykázaní z univerzit se scházeli a pokračovali ve své …

Po čem se pozná psychopat…

Psycho je horor, psychosomatika obor. Jestli nevíte, odkud se bere až fyzická ztrhanost člověka ze společnosti některých našich bližních ve vedoucích funkcích a jejich řečí, poslyšte slova psychosomatikova (DB): „Když ke …

Jak se peče nedorozumění

Nerozumíme si schválně? Doufám, že ne. Pokud si rozumět chceme a potřebujeme, nesmíme chtít vyhrát ve sporu nějakým podvodem. Taktika argumentace, věřím, že nezáměrná, v textu Pavla Mareše se stala obvyklou, …

Držte si klobouky, bude to fičet

Pětačtyřicetiletý pedofil souzený v Michiganu za přechovávání dětské pornografie se hájil tím, že se cítí jako osmiletá holčička. A když se tak cítí, má prý právo se tak chovat a být tak posuzován …

Město vidím veliké…

Nedávno jsme v Přítomnosti uveřejnili báseň Evy Dřízhalové o Praze, kterou navštívila po letech. Báseň naší zahraniční dopisovatelky v detailech nápadně připomíná báseň Jana Hanče. Pro srovnání uvádíme, jak viděl …

I na módní přehlídku došlo… (o staročeské pouti v Prackově)

Neděle 8. září 2019. Den, kdy Prackov opět zazářil v plné kráse. Členové Spolku přátel prackovské kapličky už od začátku roku připravovali a propagovali letošní 100. výročí založení kaple P. Marie. Vrtkavé …