Stíhání Babiše, žaloba na Zemana a diskusní večer KOD

Doba před prázdninami budila nadějeplný dojem. Proběhla série velkých demonstrací, nakonec ta na Letenské pláni. Protestovalo se za nezávislost justice, proti premiéru Babišovi a ministryni spravedlnosti Benešové. Pod justicí se v této souvislosti rozumějí zejména státní zástupci.

Teď pomalu nastává podzim a situace je jiná. Tak na příklad: po několika dnech podivného zmatku a nejistoty Městské státní zastupitelství v Praze zastavilo trestní stíhání všech zbývajících obviněných ve věci Čapí hnízdo, samozřejmě včetně premiéra Andreje Babiše. Toto rozhodnutí může ještě zvrátit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, není to však moc pravděpodobné.

Politici, i ti, kteří nejsou Babišovi nakloněni, se jeden přes druhého zaklínají tím, že rozhodnutí státních zástupců „respektují“. Co tím chtějí říci? Formálně vzato je rozhodnutí právně OK a je třeba ho vzít na vědomí. To ale přece ani náhodou neznamená, že není možné je např. veřejně kritizovat, protestovat proti němu, působit v rámci ústavy a zákonů k tomu, aby bylo změněno.

Je tu ale ještě další podstatná věc: „Nové pořádky“, které se kvůli naší lhostejnosti nebo našemu přispění v posledních šesti letech politicky prosadily a které mají s polistopadovou demokracií málo společného. Spoluutvářejí je Andrej Babiš, Miloš Zeman a další, kteří s nimi tak či onak spolupracují. Zdá se, že mnoho lidí u nás sice velmi opovrhuje politikou, ale zato vkládá obří naděje do policie a prokuratury. Představa, že politické problémy za nás vyřeší prokurátoři a policisté, součást výkonné moci, je neobyčejně směšný alibismus.

Navíc sama kauza Čapí hnízdo je problém velký, ale ne ten hlavní, pokud jde o destrukci české demokracie. Je to jen jakýsi vedlejší, nikoli nevýznamný průvodní jev této destrukce.

To vůbec neznamená, že by ten případ neměl být důsledně doveden až do konce, přestože se týká ministerského předsedy. Zatím to vypadá, že je za minimálního odporu veřejnosti a politiků (tzv. respektování) zametán pod koberec.

Bylo a je naprosto legitimní a nutné chtít na „orgánech činných v trestním řízení“, aby případ Čapí hnízdo dotáhly věrohodně a důstojně do konce. Je však nesmyslné představovat si, že nám za nás zpátky vybojují svobodu, kterou jsme sami z velké části prošustrovali.

Druhá událost aktuální v nastupujícím podzimu je ústavní žaloba na prezidenta. Vznesl ji koncem července Senát potřebnou ústavní většinou, platnou ji ovšem učiní teprve ústavní většina v Poslanecké sněmovně. Pokud by ji schválila, rozhodoval by o ní Ústavní soud.

Je velmi pravděpodobné, že žaloba narazí na železnou hradbu Nových pořádků, které už ovládly exekutivu i legislativu, a neprojde. Přesto je významné, že byla sepsána. Je to něco, co je třeba podpořit, dá se z ní dál vycházet a pracovat např. na tom, aby byla přepracována a podána znovu. Protože prezident je i po zbytek výkonu své funkce neodpovědný a je odvolatelný jen touto cestou.

A nakonec: v příštích dnech, tedy přesněji řečeno na státní svátek 28. září, plánuje spolek Milion chvilek pro demokracii celostátní akci nazvanou Kroky pro demokracii. Vyzývá občany, aby zorganizovali společnou procházku, pochod, výšlap na kopec, běh či výlet. Důležité je, aby se potkali s lidmi blízkými i vzdálenými, známými i neznámými, a ušli s nimi kus společné cesty. Takže jedni se chystají vystoupit ze čtyř stran na vysokou horu, jinde proběhne společný oheň a kulturní program a zase jinde opékání buřtů a brambor, samozřejmě s hudbou a zpěvem.

Náš Klub na obranu demokracie by rád přispěl. Učiníme tak s malým předstihem a tím, co jsme zvyklí dělat, totiž diskusním večerem.

Téma je: „Cesta z krize: ústavní žaloba a nové volby?“. Česká republika je v hluboké politické krizi: je tu vůbec nějaký důvěryhodný politický subjekt, který si to uvědomuje a chce krizi řešit? Ve veřejné debatě pak bude řeč samozřejmě i o obou problémech, o nichž jsem právě psal. Bližší údaje najdete na čelném místě výše, v Událostech část KOD, či na internetových stránkách Klubu na obranu demokracie zde.

Forum 24.

publikováno: 25. 9. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli …

Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze“, pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …

Karel Gott, náš český Héraklés

Tenhle týden jsem pochopil, že Karel Gott je náš současný nejdůležitější mytický hrdina. Mýty jsou …

V předklonu před Čínou se blbě myslí za sebe

Minulý týden probíhaly mohutné oslavy 70. výročí založení ČLR a o poznání rozpačitější oslavy 70. výročí navázání …

Sekáček na maso pod čínskými scannery

Promiňte, je to po prvé, co něco píši, takže to asi nebude perfektní. Mám to …

Černooký bača ovečky zatáčá

Je velmi obtížné vnějšímu pozorovateli vysvětlit co se to u nás vlastně děje. Proč zrovna u nás …