Čína slaví popravami intelektuálů

V těchto dnech Amnesty International vyzývá k naléhavé akci na záchranu profesora Tašpolata Téjipa, mezinárodně uznávaného geografa a bývalého rektora Sin-ťiangské univerzity.

Profesor Tašpolat byl nečekaně zatčen v březnu 2017, když se společně se svými studenty chystal odcestovat na konferenci v Německu. Vzápětí vedení univerzity oznámilo, že k 30. březnu 2017 ukončil svoji rektorskou funkci. Profesor Tašpolat nebyl oficiálně obviněn ani souzen, pouze „byl zmizen“, jak se dnes říká v Čínské lidové republice. Na veřejnost pak pronikla zpráva, že byl v tajném procesu odsouzen k trestu smrti s dvouletým odkladem vykonání popravy. V těchto dnech hrozí, že dvouletá lhůta vyprší a profesor Tašpolat Téjip bude zabit.

 

Služba sin-ťiangskému venkovu

Tašpolat Téjip (Tashpolat Tiyip nebo též Téyin, nar. 1958) je ujgurské národnosti. Vyrostl za kulturní revoluce a v době dospívání pracoval jako traktorista na sin-ťiangském venkově. Patří ke generaci, která se poté, co na konci 70. let byly znovu otevřeny vysoké školy, nadšeně vrhla do studia, aby svým poznáním přispěla k povznesení zaostalé země zdecimované desítkami let brutálních politických kampaní. Podle článku Amy Andersonové na stránkách Art of Life in Chinese Central Asia byl nadaný atlet a v celostátních přijímacích zkouškách jej původně přidělili ke studiu na sportovní škole. Kariéru sportovce však odmítl a místo toho opakoval přijímací zkoušky o rok později, kdy se mu podařilo v souladu s jeho přáním nastoupit ke studiu na Sin-ťiangské státní univerzitě v Urumči v oboru geografie. Zaměřil se na studium půdních podmínek a vodních zdrojů v polopouštních a pouštních oblastech Sin-ťiangu. Chtěl lépe poznat křehký ekosystém této části Číny, přispět k jeho zachování a tím i k rozvoji chudého venkova na bázi udržitelného zemědělství. Profesor Tašpolat získal doktorát na prestižní Tokyo University of Science a po návratu začal působit na své mateřské univerzitě v Urumči. Je autorem a spoluautorem mnoha publikací zejména na téma moderních metod měření kvality půdy a přítomnosti vody v aridních oblastech. Stal se oblíbeným učitelem a postupně zastával významné univerzitní funkce. Účastnil se mezinárodních projektů a za svou práci získal čestný doktorát v Paříži.

 

Odsouzen za separatismus

Podle oficiálně nepotvrzených dohadů byl profesor Tašpolat souzen společně s pěti dalšími ujgurskými intelektuály působícími ve státní Kanceláři pro záležitosti vzdělání Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Všichni se prý dopustili zločinu tzv. „dvojí tváře“, jinými slovy byli obviněni, že předstírali loajalitu komunistické straně a Čínské lidové republice, ale při tom tajně spřádali separatistické plány.

Základním pilířem „socialismu s čínskými rysy“ je vedoucí úloha komunistické strany, která de facto řídí celý stát. Tento politický systém, podobně jako kdysi u nás, vyžaduje, aby lidé ve vyšších funkcích v jakékoliv státní instituci vstoupili do komunistické strany. Také Tašpolat Téjip byl členem KS a jako rektor byl až do svého odvolání také místopředsedou univerzitní stranické organizace. Bez členství ve straně by se mj. nikdy nemohl stát členem zmíněné Kanceláře pro záležitosti vzdělání v Sin-ťiangu. Kolegové, studenti a příbuzní o něm hovoří jako o člověku, který všechno svoje úsilí podřídil přání podílet se na rozvoji sin-ťiangského venkova a vždy se vyhýbal politickým kontroverzím. Jediná „podvratná“ činnost, jíž se profesor Tašpolat podle svědků snad dopouštěl, bylo používání rodné ujgurštiny na veřejnosti, a to i v krátkých vstupech při oficiálních příležitostech, kdy jinak mluvil čínsky.

Zmizení a odsouzení profesora Tašpolata je součástí tažení proti nečínským etnikům v severozápadní části Číny, zejména Ujgurům. Bylo zahájeno poté, co se v srpnu 2016 funkce nového tajemníka komunistické strany v Sin-ťiangu ujal Čchen Čchüan-kuo a pod heslem boje proti islámskému terorismu zavedl drakonická opatření namířená proti všem projevům lokální kultury i proti významným osobnostem ujgurského kulturního a vědeckého života. Nejznámějším opatřením jeho vlády v autonomní oblasti jsou tábory, kde v současné době nuceně pobývá více než milion původních obyvatel Sin-ťiangu. Absolvují zde ideologickou převýchovu – a podle nejnovějších svědectví jsou také nuceni k otrocké práci, na které vydělávají čínské firmy. Čchen Čchüan-kuovo působení úzce souvisí se Si Ťin-pchingovým projektem Nová hedvábná stezka, která má probíhat právě přes Sin-ťiang.

Letmý pohled na čínské zprávy týkající se univerzit v Sin-ťiangu prozrazuje, že od roku 2017 bylo náhle a bez udání důvodů vyměněno vedení řady dalších vysokých škol v autonomní oblasti (a několika dalších mimo ni). To nasvědčuje o rozsáhlejší čistce na vysokých školách. Zatím probíhají tyto události bez většího ohlasu ve světových médiích. Tím spíše je třeba ozvat se ve prospěch profesora Tašpolata a dát najevo, že politika kulturní genocidy, byť ve zdánlivě odlehlém koutě světa, je nepřijatelná.

Blog Olgy Lomové.


Podvýbor pro lidská práva Evropského parlamentu vydal 27. září stanovisko požadující „okamžité zastavení jakýchkoliv plánů a zveřejnění informací ohledně místa pobytu“ zadržovaných ujgurských akademiků včetně Tašpolata Téjipa, bývalého rektora Sinťiangské univerzity.

publikováno: 4. 10. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Kravina, aneb komu věřit?

V padesátých letech, když pod kuratelou sovětských soudruhů českoslovenští soudruzi pověsili několik svých dříve velmi …

Zpívej, a nemluv!

Operní pěvkyně Dagmar Pecková v loňském roce zpívala českou hymnu na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek …

Neexistující imigranti II.

Muslimská společenská bublina Multikulturalismus je ve své esenci antievropská forma civilizace. Samuel Huntington Úvod Toto …

Jaké jsou ruské plány s námi

Ve stále ještě svobodné části ruského internetu běží vážné a často neortodoxní debaty. Velký a …

Zapřeš tradici a zaměníš směr cesty

V pátek 7. 2. 2020 uplynulo 75 let od popravy hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského: původem šlechtice, smýšlením …

Křehké demokracie! Podle Jourové Polsko a Maďarsko, ale co doma?

Polsko a Maďarsko nazvala Věra Jourová křehkými demokraciemi. Místopředsedkyně Evropské komise poskytla v minulých dnech rozhovor prestižnímu …

Putin chystá další válku, zůstaneme slabí bez paměti?

Vladimír Putin rozehrává teatrální politický a mediální konflikt o vyznění pětasedmdesátého výročí konce druhé světové války. Interpretace …

Barokní hudbu děláme proto, abychom někým pohnuli

Adam Viktora je uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal, který se specializuje na interpretaci barokní hudby, …