Lidi jsou mravenci

„Věru žasneme nacházejíce u mravenců, těchto bytostí vzezření tak skromného, celý stát, prů­mysl, zařízení, o kterých jsme se domnívali, že jen my máme na ně monopol. U nich vidíme rodinný život s jeho radostmi a námahami, vystavěné budovy, zvětšované, udržované, dále dítky živené, opatrované, čištěné, přenášené s místa na místo, přátele, již si pomáhají nebo přispívají, hřbitovy pro nebožtíky; jsou u nich armády výbojné neb obranné, zuřivé bitvy, dlouhé války, příměří, vítězství a smlouvy, vymezené a uznávané hranice. Jinde jest to národ lupičů, ne­soucí hrůzu a zničení pracovitým kmenům, jimž kradou novorozeňata, aby je odvedli do otroctví; dále vidíme intelligentní pastýře, věnující se chovu dobytka, který jim musí dodávati pokrm, nutný k jich výživě; jinde potkáme žence pracující, aby naplnili přebytkem své stodoly, nebo překvapíme dělníky, jak plejí svá pole a odstraňují z nich byliny neužitečné.

Všude nalezneme ukázky našich starostí, našich prací, našeho vzrušeného nebo klidného života, našich míru­milovných snah nebo brutálních zápasů a výbojů…

Mravenci dorozumívají se řečí mnohem vyšší, nežli jest řeč ptáků, psů, opic a nejvyšších zvířat ze zoologické hierarchie. Majíť pravděpodobně vedle řeči tykadlové také řeč mluvenou . . .

Vidíme v mravencích ve všech ohledech neobyčejný svět, hodný pozornosti zkoumatele; svět zcela odlišný od našeho, ale v kterém rozbor odhaduje intellektuální pochody, které bychom se neodvážili jim připisovati, kdybychom je bedlivě nestudovali.“

Slovutný Flammarion cituje experta na mravence Andréa.

„Malé bytosti, ty myslí!“ (Mravenci, jich život a práce, Praha 1906)

publikováno: 7. 10. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


O jedinečného člověka, ne o obecné principy se bojuje

…V dobách komunistické totality bylo na akademické půdě a na veřejnosti přípustné pouze marxisticko-leninské učení a jiné filozofické směry bylo možné pouze kritizovat jako nepřijatelné. Filozofové vykázaní z univerzit se scházeli a pokračovali ve své …

Po čem se pozná psychopat…

Psycho je horor, psychosomatika obor. Jestli nevíte, odkud se bere až fyzická ztrhanost člověka ze společnosti některých našich bližních ve vedoucích funkcích a jejich řečí, poslyšte slova psychosomatikova (DB): „Když ke …

Jak se peče nedorozumění

Nerozumíme si schválně? Doufám, že ne. Pokud si rozumět chceme a potřebujeme, nesmíme chtít vyhrát ve sporu nějakým podvodem. Taktika argumentace, věřím, že nezáměrná, v textu Pavla Mareše se stala obvyklou, …

Držte si klobouky, bude to fičet

Pětačtyřicetiletý pedofil souzený v Michiganu za přechovávání dětské pornografie se hájil tím, že se cítí jako osmiletá holčička. A když se tak cítí, má prý právo se tak chovat a být tak posuzován …

Město vidím veliké…

Nedávno jsme v Přítomnosti uveřejnili báseň Evy Dřízhalové o Praze, kterou navštívila po letech. Báseň naší zahraniční dopisovatelky v detailech nápadně připomíná báseň Jana Hanče. Pro srovnání uvádíme, jak viděl …

I na módní přehlídku došlo… (o staročeské pouti v Prackově)

Neděle 8. září 2019. Den, kdy Prackov opět zazářil v plné kráse. Členové Spolku přátel prackovské kapličky už od začátku roku připravovali a propagovali letošní 100. výročí založení kaple P. Marie. Vrtkavé …

Dějiny Ruska ve zkratce

Když Lenin zemřel, ukázalo se, že druhá osoba ve straně, soudruh Trocký, je zrádce. Soudruzi Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin soudruha Trockého svrhli, vyhnali z Ruska a pak zavraždili. Ale po několika letech …

Budem šťastní, nebo „uměle inteligentní“ blbci

Jsme vcelku méně šťastní než naši rodiče. Proč? Jak budou vypadat děti těch dvou, co proti sobě sedí na lavičce, v hospodě nebo v kavárně a čumí každý do svého mobilu? …