Co já vím, kdo jsem?

Co mohu o sobě vědět, pokud nevím, že znát sebe je do značné míry cosi jako můj umělý produkt;

že většina lidí – včetně mě – lže, aniž by věděla, že „obrana“ znamená „válku“

a „povinnost“ podřízení;

že „ctnost“ znamená „poslušnost“ a „hřích“ „neposlušnost“;

že idea instinktivní lásky rodičů k dětem je mýtus;

že sláva je jen zřídka založena na obdivuhodných lidských vlastnostech a dokonce často ani na skutečných výkonech;

že dějiny jsou velmi pokřiveným záznamem, protože je píšou vítězové;

že přehnaná skromnost není nutně nedostatkem nadutosti;

že milování je opakem žádostivosti a chtivosti;

že se každý snaží racionalizovat špatné úmysly a skutky a upravovat je tak, aby vypadaly jako vznešené a blahodárné;

že honba za mocí znamená perzekuci pravdy, spravedlnosti a lásky;

že současná průmyslová společnost se točí kolem principů sobectví, vlastnění a konzumování, a ne kolem principů lásky a úcty k životu, jak o tom káže.

Jestliže nejsem schopen analyzovat nevědomé stránky společnosti, v níž žiji, nemohu vědět, kdo jsem já, protože nevím, jaká část mě není mou.

***

Redakčně upraveno podle úryvku z knihy Umění být.

publikováno: 8. 10. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Výročí s devítkou a statečnost nemnohých

Připomínám jedno malé výročí velké statečnosti. V roce 1939 nás zaplavila vlna rudých praporů s polámanými kříži. Národ byl zdeptán, sražen na kolena a zklamán marnými nadějemi na pomoc zvenčí. A v tuto dobu …

Komu patří státní pocty? Zvolíte svědomí nebo pohodlí?

Svědomí podle Jiřího Suchého je hlodavec. Podle výstižnější definice je to něco, co nám sice nezabrání hřešit, ale nedovolí nám mít z hříchu plné potěšení. O umělcích se říká, že jsou …

Zůstanu svůj! Na tom nejvíc…

Většina lidí si svou potřebu konformity ani neuvědomuje. Žijí v klamné představě, že sledují své vlastní myšlenky a sklony, že jsou individualisté, že dospěli k svým názorům na základě svého vlastního myšlení – a že jen shodou okolností jsou jejich názory stejné …

Nobelovky mluví o nás

Udělení Nobelových cen prozrazuje i jistou logiku dnešního uvažování o tom, čím se lidstvo má zabývat a čím trpí. Letošní výsledky ukazují, že zájem lidstva míří k: evoluci kosmu a jeho objevování (cena za …

Pochybovat před prezidentem?

Na prezidenta Masaryka vzpomíná Sylva Macharová (vedoucí naší první ošetřovatelské školy v letech 1923–1931). Její pochybování před prezidentem o vlastních slabých silách může dnes někomu znít až bizarně. Vždyť bereme už za …

Werich „hysterický“ dávno před Gretou?

Víte, my můžeme kácet lesy, je-li to bezprostředně nutné. Je ale čas zkoncovat s jejich ničením! Lesy naříkají pod sekyrou, doupat divoké zvěře ubývá, hnízda ptáků osiřují.   Řeky se …

Kdo jste byl, Mistře, a co po Vás přemenujem?

Náš patron medu a dětinskosti se jednou v Německu vzepřel zaběhlé mašinérii produkce pro místní babitschky. Jedna z nich mu na koncert přinesla dokonce zlatou cihlu neznámého původu. Přemluvil producenty, že si natočí …

Keď si už Jánošík nazbíjal, dofrasa s tým všetkým

Praktici života udávají tón a zažívají velkolepé žně. Jejich guru jim ukazuje, kam až lze posouvat hranice vkusu a studu, respektive nevkusu a nestudu. Od chvíle, kdy vyšlo najevo, že mu prošel i únos …