Černooký bača ovečky zatáčá

Je velmi obtížné vnějšímu pozorovateli vysvětlit co se to u nás vlastně děje. Proč zrovna u nás dominuje oligarcha ze sousední země, podporován proruskou frontou a očividně chřadnoucí hlavou státu? Otevřenou kritickou diskusi nahrazuje bezbřehý relativismus a normalizační restart, včetně novodobého rovnostářství, které paradoxně řídí spolčení posttotalitních oligarchů. V čele s bačou, který kočíruje své stádo, a opírá se o vládu davu.

Již v polovině 20. století se objevily vizionářské texty, které prognózovaly možné budoucí skryté totality. Mezi ty nejzásadnější patří kniha španělského filosofa José Ortegy y Gasseta „Vzpoura davů“, která vyšla poprvé v roce 1929 a pak politická fikce George Orwella „1984“, kterou autor uvedl do světa v roce 1949.

Orwell v knize „1984“ použil i stále platnou větu, která má dnes ještě naléhavější akcent – „Velký bratr tě sleduje!“. Ve své společenské sci-fi uvedl i termín newspeak, umělý jazyk k upevnění pravověrné pravdy a k vymývání mozků. Při četbě Orwella máte dlouho pocit, že autor přehání, aby zaujal své čtenáře. Pak knihu odložíte, otevřete si aktuální mediální přehled v našem domácím prostředí a zjistíte, že mnohé reálie Orwellovy nadsázky platí v naší reálné praxi, v postmoderním hávu 21. století. V zemi, která až nostalgicky vzpomíná a navazuje na období své ne tak dávné údajně měkké totality. Jedinci jsou opět schováni v anonymním stádu a čekají na povely svého náčelníka.

Vláda davu, o níž píše José Ortega y Gasset, vychází z nesprávné aplikace principu rovnosti v dobách formální plnohodnotné demokracie. Obecně se předpokládá, že jelikož jsou si všichni rovni z hlediska politického (před zákonem) musí si být rovni také po stránce společenské a ekonomické. Svoboda a liberalismus jsou zneužity k rafinovanému řízení téměř celé společnosti. Ta většinově rezignuje na svůj podíl na moci a předává její otěže svému bačovi. Ten pak rozhoduje se svými soukmenovci o tom, jak je společnost strukturována, řízena, kdo a jak má vládnout. Pravidla jsou jen formální, jsou uplatňována selektivně a účelově ohýbána. Masová, rovnostářská hyperdemokracie ničí civilizaci a kulturu. Lidé v ní dostávají moc, ale nejsou schopni a ani ochotni ji uplatňovat. Svoboda nemůže existovat bez zodpovědnosti. Davový (konzumní) člověk žije ve fiktivní představě, že sám vládne, aniž si uvědomuje, že se zásadní části své svobody zříká jen proto, aby byl součástí momentálně vítězného proudu, stáda, které si však bača kočíruje za použití obludné manipulace dle vlastních zájmů.

Vzpouru davu (šedé zóny) musí provázet i vzpoura nemnohých, vzpouru hlouposti a uniformity, ale i zjevné nespravedlnosti, musí vyvažovat permanentní vzpoura elit. Těch, které přinášejí odvážné občanské celospolečenské postoje, erudovanou kritickou analýzu a alternativní řešení, těch, které podrobují moc kontrole a vyzývají ji k zodpovědnosti. Právě proto jsou tak důležitá svobodná média, která by měla být nejen hlídacími psy demokracie, ale i těmi, kteří poskytují prostor pro otevřenou kritickou diskusi a vyvažují tu optickou i faktickou nadvládu davové většiny, kočírované svým bačou.

Pokud chceme chránit principy svobody a demokracie, pak musíme chránit svobodu slova ve svobodných médiích. Základní svobodou je svoboda volby, pokud ji ztratíme, pak se ocitáme v modelu, který si naše země prožila ve druhé polovině 20. století, se všemi důsledky z toho plynoucími, což je nyní zcela zjevné. Moc prostě chutná, a absolutní moc chutná absolutně. Mlčící (absentující) elity posilují nejen kuráž šedé zóny, ale zároveň zvyšují falešný bačův pocit o jeho výlučnosti, nedotknutelnosti a neporazitelnosti. Vidíme to každý den v produkci jeho plošné propagandy. Orwell a Ortega y Gasset ožívají po 70, respektive po 90 letech.

„Kdo se neúčastní veřejné debaty, týkající se základních problémů, žije mimo obec, ten se musí buď povznést na úroveň bohů, nebo klesnout na úroveň zvířete. Obě možnosti jsou pro společnost velmi nebezpečné“ – Aristotelés, žák Platonův.

publikováno: 9. 10. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Nevíte, kde bych sehnal kus svého mozku?

Fanoušci Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem či jeho knižní předlohy Vyhoďme ho z kola ven …

Nemáme klíč – seznam agentů KGB ČSSR

Sověti si své satelity hlídali velmi důkladně. Nikdy jim zcela nedůvěřovali. Právě proto neponechávali nic …

Nerušeně konzumovat, tak si dnes vykládáme svobodu!

„Pohřbívat ateistickou celebritu v katedrále mě irituje,“ říká Vojtěch Razima (1968), aktér demonstrací, jež předcházely sametové …

Svět ve stavu nouze

Planeta se kvůli lidskému působení nachází ve stavu klimatické nouze, a pokud se státy v nejbližší době …

Kultura 3.0 a literatura jako věda o člověku

Když člověk v zapadlém koutě světa zavítá do špeluňky, a může to být putyka, taverna, guesthouse, bar, …

Divokým Kurdistánem

Kurdistán jsem navštívil mnohokrát. Turecký, irácký, íránský i syrský. Navštívil jsem relikty kurdského osídlení v Arménii a Ázerbájdžánu. …

Duté oslavy jako kamufláž eklsrabu

To, že se oslavují státní svátky, je běžné všude na světě. Nejde ovšem jen o to, …

Ve stručnosti je síla, básněte

Mám rád přirozené dorozumívání, mluvenou a psanou řeč. Mám rád češtinu. Mám rád i jiné jazyky, protože …