Západ je ztracen?!

„Něcisti“ říká Tomáš Halík těm, kdo mají za to, že „něco nad námi je“. Milan Machovec soudil, že ubývá lidí v kostelích tím, že našli nového boha v konzumu a středověkým řečem církevníků nikdo nerozumí.

Co se stalo s naší vírou? Jak to, že třeba všechny postavy na našich bankovkách jsou postavy, které zcela určovala jejich náboženská zkušenost a bez ní by nebyly ničím? Čím bude „ kryta hodnota našich životů“, až skončí?

Pozoruhodný popis problému s odkazem na protestantského myslitele Paula Tillicha a psychologa C.G. Junga (DB):

„Tillich předestíral, že když lidé přestanou Boha prožívat, jsou nuceni v něj věřit – a víra je něco, co lze ztratit.

Niterné pociťování Boha má co do činění s hlubšími vrstvami psýché, nikoli s rozumem.

S tím, jak rozum postupně získával převahu nad psychologickým uvědomováním si archetypické pravdy, se dokořán otevíraly brány pro racionalismus a vposledku i materialismus a ateismus.

A v tu chvíli, říká Jung v souladu s Tillichem, byl Západ ztracen.“

***

Stephan A. Hoeller , Carl Gustav Jung a ztracená evangelia: Záhada svitků od Mrtvého moře a z Nag Hammádí, Eminent, Praha 2009.

publikováno: 31. 10. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Šašek nebyl trapný a vůbec skvělý cirkus

Neváhejte, nečekejte, představení začíná Cítíš tu vůni? To piliny v manéži dýchají a klauni se přitom smějí a děti se radují, že přijde zase klaun a ukáže šaškův um. Vidíš tu …

Evropský pocit schází, solidarita není, je volný handl

Z čeho se v lidech může narodit sounáležitost se svou evropskou vlastí? Sounáležitost přirozená, živá a velkorysá? Rakouský spisovatel odpovídá takto (DB): „Pocit příslušnosti k nadnárodní struktuře se může rozvinout ze dvou zkušeností. Na …

Obrana syrských Kurdů

Na jaře roku 2016 jsem vystoupil na obranu syrských kurdských milicí na plénu EP: Pane předsedající, vloni na podzim jsem navštívil Rodžavu, území severní Sýrie ovládané Kurdy. Byl jsem hostem …

Vážený Měscký Úřade!

V rámci sexuálních experimentů konaných pod vlajkou lických i nelických práv (Grant. č. 8645231245-N564-2020) jsem se rozhodla zakusit sex s kancem divokým a proto se nyní cítím býti sviní divokou, aniž použiju antikoncepci …

Pro a proti stávce učitelů

„Co ti učitelé dnes vůbec chtějí, my jsme taky dělali jenom za tisícovku…“ zaslechl jsem od penzionované učitelky. Ale také následující: „Takže: co si to oni z toho Milionu chvilek vlastně …

Vítěz bere vše

Předseda vlády to má vždy s vlastní mediální prezentací snadnější než ostatní politici. A je-li to premiér doslova posedlý svým mediálním obrazem, tak nám své aktivity všeho druhu servíruje téměř nepřetržitě. Motivem …

Nestyďte se, že jste humanisté

Podle Bartoloměje patriarchy Konstantinopole se po roce 1989, kdy ve světě zkolabovaly komunistické režimy, šířilo přesvědčení, že konec studené války znamená definitivní vítězství liberální demokracie západního vzoru a že vítězství …

Vidíme se přes zvláštní menšiny

Divadlo má s dalšími věcmi udržovat jakousi kontinuitu duchovního života země a tím znovu a znovu oživovat, obnovovat a kultivovat samotnou identitu národního společenství. To samozřejmě neplatí jenom o divadle, to platí i o filmu, výtvarném umění …