Ptačí mozečky

Je to možná ptákovina psát článek o ptácích, když bych měla raději psát o Praze, kterou jsem právě po devíti letech navštívila. Měla bych napsat něco o P-olitice, o P-utinovi nebo o našem/vašem Pa-blbovi ve vládě… Ale raději vám napíšu o ptácích, neboť tady ve Spojených státech se „Obloha vyprazdňuje“, jak praví článek o ekologické krizi v The New York Times.

Počet ptáků na severu USA a na hranicích s Kanadou se od roku 1970 snížil o 29 %, což je o 2,9 bilionu ptáků méně než před padesáti lety. Jeden ze čtyř ptáků zahynul. Tento výsledek šokoval všechny badatele a ochránce přírody. Jak je to možné? Expertům je již dlouho známo, že některé druhy ptactva nenávratně vyhynou, ale nové studie ukázaly, že situace je mnohem katastrofálnější a že jde o více jak 500 druhů ptáků, které mizí, a to i v lesích, kde jich zahynulo přes jeden bilion.

Vysoušíme bažiny, mýtíme lesy, používáme pesticidy (zv. neonicotinoids), které způsobují, že ptáci nemohou dorůst do své původní váhy a mají potíže s migrací. V USA se používá jeden bilion poundů (cca 454 mil. kg) těchto chemikálií ročně, nemluvě o plastu, jehož 95 % není ještě recyklováno. Nejvíce to mezi vyhynulými ptáky odnesly pěnice (717 milionů) a kosi (440 milionů).

Společnost pro ochranu ptáků Audubon Society vyzývá k ochraně míst, jako jsou Velká jezera (Great Lakes) nebo okolí řeky Colorado. Zároveň vyzývá k zachování Migratory Bird Treaty Act, neboť hrozí, že prezident Trump jej v jednom ze svých záchvatů zruší.

Jak jsem se právě dočetla ve skvělé knize (přeložené i do češtiny) Genialita ptáků od Jennifer Atkinsonové, ptáci se na této planetě nacházejí více jak sto milionů let a patří mezi nejúspěšnější přírodní výtvory. Existuje bezmála jedenáct tisíc druhů ptáků, což je více než dvojnásobek savců.

Dále se v této knize dozvíte, že konečně dostává na frak i srovnání „ptačího mozečku“. I pan Darwin pravil, že ptačí zpěv je nejbližší obdobou lidského jazyka.

Změny životního prostředí způsobené zejména lidmi komplikují ptákům život, a jak se ukazuje, za dalších padesát let by mohla vyhynout další polovina ptactva.

Před několika dny bylo nalezeno na největším jezeře Sambhar Salt Lake v Indii 2400 mrtvých ptáků včetně 20 druhů, jež do oblasti migrují každý rok. Na jejich katastrofickém úhynu se podepsala pravděpodobně těžba soli a znečišťování vody průmyslovým odpadem.

Ptáci se nedovedou přizpůsobit překotnému tempu změn na planetě a je tedy na nás lidech, jakým směrem budeme nadále pokračovat.

Přikládám mnou namalovaný obrázek mého dědy, který ptáky miloval a hvízdal si s nimi. Uvidíme, jak si budou „hvízdat“ další generace.

Z New Yorku zdraví

Eva

publikováno: 18. 11. 2019

Eva Dřízhalová

Eva Dřízhalová

/ Narozena v roce 1951 v Praze, přeživší komunismus a vyhozena konečně v roce 1979 za rodinou do Spojených států. Pracovala jako číšnice, malovala, kreslila a stala se nezávislou umělkyní, inspirována přírodou, vědou, poezií a životem. Napsala a ilustrovala knihu Twinkle Twinkle Red star o životě za železnou oponou. Poslední dobou se zajímá nejen o politickou situaci tam, kde žije, ale i o politické dění v Evropě , neb považuje za svou povinnost jako umělec odrážet, co se děje kolem nás.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Hrstka OBOHACENÝCH BURANŮ u nás krade dotace z EU, NÁŠ stát se nemodernizuje, nelepší

V posledních letech potkávám lidi autem i vším ostatním dávající na odiv svůj luxus, stejně z nich čiší lenost a nízká inteligence, nejen sociální. Sedí na ně charakteristika Andreje Stankoviče: Hrdinou dneška je OBOHACENÝ …

Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …