Past jednostranné optiky

Na Facebook jsem napsal: „Fendrych píše, že se Vondra změnil. Že je jiný, než když pracoval pro Havla. Změnil se spíš Fendrych. Z kdysi kritického, lehce ironického komentátora, se stal moralistický kazatel, vytratil se humor, nadhled. Jednostrannou optikou připomíná ty, vůči nimž se nejvíce vymezuje. Okamuru, Klause ml. ….“

Přátelé se do mě pustili, že už jsem stejný jako Vondra, že chci všechno zakonzervovat, nic neměnit. Celkem zbytečně jsem jim odpověděl:

Pokud to hodně zjednoduším, z pohledu tradiční čínské medicíny charakterizuje nemocný organismus především nerovnováha dvou protikladných energetických principů, jinu a jangu. Cílem terapie je tuto rovnováhu obnovit. Je-li problém vážnější, chronický, rovnováha se obnovuje velmi těžko, problém, který těžkosti způsobil, je často ukryt velmi hluboko. Je třeba léčit obezřetně, abychom nenapáchali víc škody než užitku. Tlačíme-li příliš na pilu, většinou dosáhneme opak zamýšleného.

Na společenské úrovni je to obdobné, možno se dočíst i v Tao Te Tingu. Konzervativní přístup se snaží jakousi rovnováhu udržovat, změnám se nebrání, jen je třeba se neukvapovat, vývojovým tempem je určitá zdrženlivost. A také: myslet si, že něco ovlivníme, někoho přesvědčíme, nějakou polemikou, psaním článků či na FB, je pošetilé a naivní.

To, jak a co si myslíme, ovlivňují hluboké proudy naší psyché, záleží, na který z těch proudů jsme naladěni. Snažit se své bližní o něčem přesvědčit je poněkud marné, což naznal i Stanislav Komárek, který se rozhodl ukončit svou žurnalistickou činnost a s čtenáři se rozloučil takto:

„S přibývajícími lety je mi také stále jasnější, že selektivní podporou jedné z polarit se cokoli, společnost zejména, povážlivě vychyluje z rovnováhy. Snad je to letitým zapletením se súfijskými mystiky a básníky typu Dželáluddína Rúmího či Hadžího Bektaše, kteří často ve svých verších zpívávali o sjednocení protikladů, tom, čemu evropští alchymisté říkali coniunctio oppositorum: „jsem plamen i můra, jsem zloděj i žandarm, jsem světlo i temnota“. Analogicky bych dnes musel psát cosi ve smyslu, že „jsem imigrant i nacionalista, jsem environmentalista i korporátník“ atp.. Laskavý čtenář jistě nahlédne, že takto se žurnalismus dělat nedá. Ba právě naopak, doba si žádá jasných a pádných odpovědí: „Jsi pro Mongoly, nebo proti Mongolům!? Řekni to jasně!“ Odpověď typu, že jak proti kterým, jak v čem a jak kdy, uspokojí málokoho. „Ale vždyť Mongolové přece pasou i v neděli, rouhají se svobodnému trhu a nekupují zubní pastu Perlička!“ (příklad) Doba si naopak žádá jasných stejtmentů připomínajících někdejší: „A už, soudruhu, vaše pracovní skupina zaujala stanovisko k poslední rezoluci Ústředního výboru?“ Podobně při letním koncertu u rybníka všichni žabáci naráz vykřiknou: „Kvak!“ Všechny společnosti dostatečně „ustáté“ a etablované jsou si čímsi podobné a nemělo by mne to překvapovat. Proto lidé konec konců stárnou a nakonec umírají, protože už toho pamatují příliš mnoho…“ (Stanislav Komárek, Sloupek na rozloučenou)

publikováno: 23. 11. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …