Zůstal jsem před nimi klečet a modlil se. Ale ne za vyšší mzdy!

Na fotce pana Němce jsem vpravo pod rukou držící transparent. Když jsem letos fotku poprvé viděl, vzpomněl jsem si živě, nač jsem na Národní myslel. Vzpomínal jsem na svého děda Ottu Synka, komunistického poslance, a jeho bratra Viktora. Dědečka mučili a popravili nacisti. Bylo mu čtyřicet jedna let. On i Viktor zemřeli, abychom my mohli žít. Na Národní jsem myslel na to, že budeme možná muset přinést stejnou oběť pro ty, kteří přicházejí po nás. Mé dceři byly tehdy dva roky.

Než se dal kordon policistů do pohybu, pamatuju se, že jsem zůstal klečet sám na zemi před nimi. A modlil jsem se. Za tuto zemi, za svobodu pro nás pro všechny. Ne za růst domácího hospodářského produktu, ne za vyšší mzdy! Ale za možnost svobodně dýchat, pohybovat se, volně šířit i přijímat myšlenky, za možnost setkávat se beze strachu! Pak mne někdo zezadu chytil pod rameny a odtáhl do davu ostatních demonstrantů.

Má touha po svobodě se naplnila. Lidí, kteří si museli nakrást miliony či miliardy, aby si splnili svůj vlastní sen, je mi líto. Necítím k nim žádný hněv, ani nezažívám pocit křivdy. Lituju, že jejich smýšlení o životě zůstává tak chudobné.

Žijeme sice ve svobodě, tu je ale třeba bránit. Už ne proti nacistům, ani proti komunistům. Ale proti lidské hlouposti a hrabivosti, které se nezastaví před ničím. U moci jsou lidé, kteří pošlapávají Ústavu a přizpůsobují zákony tak, aby si mohli nakrást více. Právní stát a svobodná média jsou kvůli takovým lidem v ohrožení.

Nedejme si ukrást to, oč jsme v listopadu 1989 usilovali! Braňme svobodu slova a spravedlnost v naší zemi, v Evropě a kdekoliv na světě! K tomu je ale třeba začít u sebe. Svobodný může být jen ten, kdo je především svobodný sám v sobě.

***

Foto©Tomki Němec/400asa

***

Více o M. Konečném zde.

publikováno: 24. 11. 2019

Martin Konečný

Martin Konečný

Psychoterapeut / Martin Konečný se narodil v roce 1964. V současnosti pracuje jako psychoterapeut v nemocnici v Příbrami, působí Centru pohybové medicíny a má soukromou praxi.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …