Chceš zachránit planetu? Neměj děti!

Vždycky, když se vám zdá, že větší blbost už vymyslet nejde, dočkáte se dalšího překvapení. Že nemáme jen dvě pohlaví, ale přinejmenším šedesát (v OSN se už projednává návrh na mezinárodní uznání více než stovky), to bylo vrcholným objevem avantgardy sociálních věd ještě donedávna. Objevováním dalších, ještě exotičtějších genderových variant dnes už ovšem pozornost médií upoutáte stěží, proto je třeba přijít s něčím radikálnějším. To se podařilo jistému Raphaelu Samuelovi, 27-letému indickému podnikateli z Bombaje, který se rozhodl žalovat své rodiče, protože způsobili jeho narození, aniž vzali v úvahu současnou situaci světa a jeho osobní názor. Svět, do kterého se nedobrovolně narodil a ve kterém nyní proti své vůli musí žít, je plný bezpráví, bolesti a utrpení, a proto se prý raději vůbec neměl narodit.

Byli byste ovšem na omylu, kdybyste tenhle nápad pokládali za výstřední výplod jednoho pomatence. Jako spalničky se v nihilisticky naladěných kruzích bojovníků za záchranu přírody už delší dobu šíří hnutí anti-natalistů, hnutí za bezdětnost. Největším škůdcem přírody je podle nich člověk, a proto přírodě nejvíce prospějete, když se rozhodnete nemít děti. Kdo to s přírodou myslí dobře, nesmí zamořovat svět svými potomky, kteří se o to navíc nikoho neprosili.

Tuhle novinku převzal od indického zpravodaje CNN britský Guardian jako doklad stále populárnějšího názoru, že lidský život spíš než zázrak a dar je fenomén planetě škodlivý a člověku bezohledně vnucený, a jako takový máme plné právo jej odmítnout, anebo přinejmenším žádat od rodičů odškodnění. Dále z toho vyplývá, že umělé potraty i eutanázii je třeba vítat a podporovat, a dalším logickým krokem bude uznání sebevraždy za společensky přijatelný, ne-li přímo chvályhodný a doporučitelný odchod ze života (nic nového, to se nosilo už v antickém Římě). Války, masové vraždy, přírodní katastrofy a epidemie nejsou pak z tohoto hlediska ničím jiným než přirozeným obranným regulátorem, jímž se moudrá příroda zbavuje nežádoucích vývojových zmetků.

Nad zprávou Guardianu by se dalo mávnout rukou jako nad bizarní kuriozitou, jaké na jeho stránkách najdete častěji, kdyby se v doprovodném komentáři nezrcadlila toxická filozofie, která člověka redukuje na bezvýznamný chuchvalec náhodně seskupených buněk vzniklý slepým, bezcílným vývojem, na pouhou hříčku přírody bez vyššího smyslu a účelu, jejíž zánik lze snadno oželet, případně rovnou naplánovat. Duchovní složku lidského bytí bagatelizuje jako zanedbatelný vedlejší produkt látkové výměny, dobrou leda jako zdroj snadného živobytí pro faráře, umělce a podobné darmožrouty. Devalvuje se tu už nejen jedinec ve jménu nacionálního nebo třídního kolektivismu, jak nám to v minulém století na miliónech mrtvol názorně předvedl nacismus a komunismus, ale rovnou celý lidský druh, údajně v zájmu a ve prospěch přírody.

Netřeba zde snad obšírně rozvádět, čím jsou takové názory toxické. Všechno, co snižuje hodnotu lidského života, co mu upírá kvalitu „obrazu Božího“, jeho duchovní a nadčasový rozměr, směřuje ve svých důsledcích k jeho likvidaci. Komu, ptám se, pro koho chtějí ti blázni zachraňovat planetu vyhubením rodu homo sapiens?

***

Převzato se souhlasem z Neviditelného psa.

publikováno: 2. 12. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …