Beneš je a byl hlavním aktérem nejen paktu se Stalinem

Považuji si příspěvku kolegy S. Zapletala k mému článku o prezidentovi Benešovi. Je to výraz obvyklého patosu vůči „prezidentovi, který dělá všechno pro to, aby Němci odešli“. Nerozporuji, že první republika byla z hlediska úrovně výroby a rozvoje na předních místech tehdejší Evropy. To ovšem není a nebylo výlučnou zásluhou prezidenta Beneše, naopak, tehdejší průmyslníci si Beneše jako prezidenta nepřáli a Masaryk měl dost velký problém, aby ho na toto místo dosadil. To je známý historický fakt.

Autor příspěvku jako reakci na můj článek dále uvádí, že obdivuje, jak Beneš řešil situaci před a po Mnichovu. V tom případě jistě také obdivuje např. i to, že Beneš nabízel Henleinovi a jeho Sudetoněmecké straně před válkou autonomii Sudet. Je také zajímavé, že tento člověk, který chtěl „státnicky“ řešit sudetoněmecký problém před válkou, vydal po válce tzv. Benešovy dekrety, kterými všechny sudetské Němce šmahem vystěhoval s pár kily na zádech.

Nechápu konstatování pisatele, že „Beneš provedl ten manévr, který si zrádci přáli. Protektorát dal v ochranu Hitlerovi. Jeho poslední slova, když se loučil s republikou, považuji za předvídavá a úžasná.“ Nenalézám slov. Bez komentáře.

Další text příspěvku je o tom, že rakouský anšlus byl předem dohodnut účastnými stranami a rakouské obyvatelstvo jej nadšeně vítalo. Pravda ovšem byla taková, že až do anšlusu se Hitlerovi vše vedlo, i to obsazení Sudet.

Slovensko je zajímavý příklad toho, jak moc Slovákům chutná vlastní státnost, což se projevilo znovu při dělení Československa dvěma pány (Klaus a Mečiar). Slovensko totiž před první republikou (po skončení monarchie) NIKDY nemělo vlastní suverenitu. Jmenovalo se Horní Uhry a jeho úřední řečí byla maďarština. Masaryk při konstituování první republiky byl toho názoru, že slovenština je nářečí, stejně jako moravský dialekt. Jen proto, že Štefánik jako hrdý Slovák trval na samostatném slovenském jazyce, mu Masaryk vyhověl. Navíc Slovensko v té době bylo proti českým zemím velmi zaostalé a česká část republiky vždy Slovensku velmi pomáhala. Ostatně socialistické Československo dělilo HDP tak, že Slovensko dostávalo polovinu, ačkoliv počtem obyvatel bylo třetinové (5 milionů obyvatel).

Beneš v tomto nehrál žádnou zásadní úlohu.

V závěru příspěvku je zmíněn Stalin, o němž údajně nebylo jasné, co „udělá“. Stalin měl ideu, že válka se bude odehrávat v západní Evropě. Na to se těšil, tím mu byl pan Hitler sympatický. Ostatně, NSDAP byla dělnická strana, socialistická. Nevím, jestli pan pisatel ví, že měli (Hitler a Stalin) velmi čilé vztahy a pořádali společná vojenská cvičení (nehledě na obsazení části Polska jako začátek 2. sv. války Rudou armádou a prováděné masakry civilních obyvatel atd.). Jestliže tehdy spojenci vypověděli Německu válku s ohledem na Polsko, měli ji teoreticky vypovědět i SSSR, protože to byl stejný druh agrese.

Toto všechno se dělo za trpné „spolupráce“ spojenců, ale to vůbec neopravňuje Beneše, aby během války v Jaltě uzavřel se Stalinem dohodu o poválečné spolupráci, která byla základem poválečného uspořádání a také důvodem odmítnutí Marshallova plánu československou vládou po válce.

Beneš je a byl hlavním aktérem nejen paktu se Stalinem, ale pro svůj nevšímavý postoj k jasným přípravám i aktérem převratu v roce 1948. Místo toho, aby se účastnil konstituování demokratické společnosti na základech první republiky, věnoval se výletům po osvobozené republice, kde mu lidé líbali ruce.

Co k tomu chcete dodat? Toto je holá skutečnost, ne můj názor. Viz např. memoáry nejen Františka Moravce (šéf české rozvědky v Anglii za 2. sv. války), ale třeba i film Toman natočený podle skutečných událostí.

publikováno: 14. 12. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


O jedinečného člověka, ne o obecné principy se bojuje

…V dobách komunistické totality bylo na akademické půdě a na veřejnosti přípustné pouze marxisticko-leninské učení a jiné filozofické směry bylo možné pouze kritizovat jako nepřijatelné. Filozofové vykázaní z univerzit se scházeli a pokračovali ve své …

Po čem se pozná psychopat…

Psycho je horor, psychosomatika obor. Jestli nevíte, odkud se bere až fyzická ztrhanost člověka ze společnosti některých našich bližních ve vedoucích funkcích a jejich řečí, poslyšte slova psychosomatikova (DB): „Když ke …

Jak se peče nedorozumění

Nerozumíme si schválně? Doufám, že ne. Pokud si rozumět chceme a potřebujeme, nesmíme chtít vyhrát ve sporu nějakým podvodem. Taktika argumentace, věřím, že nezáměrná, v textu Pavla Mareše se stala obvyklou, …

Držte si klobouky, bude to fičet

Pětačtyřicetiletý pedofil souzený v Michiganu za přechovávání dětské pornografie se hájil tím, že se cítí jako osmiletá holčička. A když se tak cítí, má prý právo se tak chovat a být tak posuzován …

Město vidím veliké…

Nedávno jsme v Přítomnosti uveřejnili báseň Evy Dřízhalové o Praze, kterou navštívila po letech. Báseň naší zahraniční dopisovatelky v detailech nápadně připomíná báseň Jana Hanče. Pro srovnání uvádíme, jak viděl …

I na módní přehlídku došlo… (o staročeské pouti v Prackově)

Neděle 8. září 2019. Den, kdy Prackov opět zazářil v plné kráse. Členové Spolku přátel prackovské kapličky už od začátku roku připravovali a propagovali letošní 100. výročí založení kaple P. Marie. Vrtkavé …

Dějiny Ruska ve zkratce

Když Lenin zemřel, ukázalo se, že druhá osoba ve straně, soudruh Trocký, je zrádce. Soudruzi Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin soudruha Trockého svrhli, vyhnali z Ruska a pak zavraždili. Ale po několika letech …

Budem šťastní, nebo „uměle inteligentní“ blbci

Jsme vcelku méně šťastní než naši rodiče. Proč? Jak budou vypadat děti těch dvou, co proti sobě sedí na lavičce, v hospodě nebo v kavárně a čumí každý do svého mobilu? …