Na co by nás přišla čistá ekologie?

Konkrétní vědec Mark Jacobsen, z konkrétní univerzity Stanford, konkrétní zpráva pro ČR a další země západního světa o tom kolik bychom zaplatili, zač, návratnost do…

Babišovy plány jsme před časem slyšeli – nové stadióny (aspoň jeden pro Sáblíkovou) a pak každému maloměstu, které si řekne… , nové budovy úřadů, nové linky Penamu… nekonkrétní autoři, nekonkrétní zdroje, nekonkrétní místa realizace…

Který z obou návrhů budeme diskutovat, nebo snad realizovat?

pro Českou Republiku studie připravila scénář, při kterém v roce 2050 budou zcela odstaveny všechny zdroje energie využívající fosilní paliva, a kde zhruba 53 % energie bude vyrobeno slunečními elektrárnami, 44 % větrnými elektrárnami a zbytek již v současnosti existujícími vodními elektrárnami.

Tento scénář rozvoje obnovitelných zdrojů by měl v ČR vytvořit 39 000 nových pracovních míst ve stavebnictví a 44 000 nových pracovních míst v provozu a údržbě nových elektráren.

Celková rozloha území, které by bylo zabrané nově postavenými větrnými a slunečními elektrárnami, by v ČR činila 2,32 % z celkového území, tedy přibližně 1800 km2. To je větší poměrná část než ve většině ostatních zemí, zejména z toho důvodu že v ČR nelze stavět větrné elektrárny na moři. Pro srovnání, 1800 km2 je přibližně součet rozlohy Mostecké pánve a Ostravské pánve, území kde v současnosti i minulosti probíhala intenzivní těžba uhlí. Ovšem téměř 80 % z tohoto nově zabraného území bude prázdné (kvůli potřebným odstupům mezi větrnými elektrárnami) a může být využito pro zemědělství či jiné účely.

Celková cena stavby všech nových elektráren včetně úložišť energie byla pro ČR vyčíslena na zhruba 2,5 biliónu Kč. Na druhou stranu studie vyčíslila úspory dosažené tímto přechodem, které činí přibližně 660 miliard Kč ročně díky zlepšení zdraví obyvatel a 1,5 biliónu Kč ročně díky předejití následkům změn klimatu. Pouhý prodej elektřiny z postavených elektráren by vynášel zhruba 235 miliard Kč ročně i při nízkých cenách elektřiny (ve studii počítali 1,5 Kč/KWh), návratnost investice i při nezapočítání ušetřených nákladů ve zdravotnictví, zemědělství a infrastruktuře by tedy byla zhruba 11 let.

 

publikováno: 22. 1. 2020

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Nadávky, žvanění a řev na zemi a internetu vystřídá dědictví ticha

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). Výraz „tiší“… znamená doslova klidný, mírný, laskavý a nenásilný. Tichost se projevuje ve chvíli konfliktu, kdy je vidět reakce na nějakou …

Zeman dělá na Peroutku, na Peroutku dál…

Přítomnost gratuluje České republice k prezidentovi, jehož slovní průjmy – „bonmoty“ – mezi okny, stojí už občany víc než veškerá podpora nezávislých časopisů dohromady! Bodejť by zbylo na Peroutku, když se …

Bezcitní onemocní, uzdraví se zas jen citem

Bezcitnost k zvířatům, která jíme, se nemenší. Většina výkrmen připomíná sterilnější koncentráky. Zvířat chovaných k lidské obživě je na zemi 700 miliónů tun (lidí 300 miliónů a divokých jen 100 miliónů tun podle …

Mamonu, nebo republice? Nebudeš sloužit dvěma pánům, nebudeš ve střetu…

Prastaré pravidlo znají vzdělaní lidé. Nevadí, že ho neznají nevzdělanci s tituly i bez nich. Profesor Jan Kysela z Právnické fakulty UK k tomu pravil: „Platí schéma, které najdete v tisíciletých dějinách politického myšlení, které …

Ústavní soud a my mezi Evropou a divokým Východem

Babišovi advokáti, tedy Miloš Zeman a poslanci politické divize Agrofertu, neuspěli u Ústavního soudu se svými námitkami vůči zákonné normě, která upravuje problematiku střetu zájmů. Andrej Babiš druhý den emotivně …

Počty mrtvých jako argument nevkusu

Věděli jste, že vybombardování Drážďan bylo: Jako u ostatních měst v cestě na Berlín pro ulehčení postupu Rudé armády vyžádáno Stalinem na Jaltě. Zničením vojensky důležitého cíle uzlového nádraží a vojenských …

Křesťanský brutalismus

Žula, diorit, záměrně zanechané stopy hornickými kangy, velikostní akcentace dlaní a prstů, další stopy po řezání elektrickými vidiovými kotouči a další atributy spjaté se socialistickým brutalismem. Lze vysledovat, že podjedinný …

Proč Západ tolik toleruje netoleranci islámu?

Na otázku, zda je islám náboženství míru, odpovídá Ayaan Hirsi Ali záporně. Volá po změně náboženské doktríny islámu, která stojí především na násilí. Přehlížením tohoto faktu mají podle ní obyvatelé …