Jací jsme?

Údělem každého hluboce filosofického vědomí

je schopnost smířit se,

ale i nepodlehnout axiomu nejistoty.

Non certum quod absolutum est –

nic absolutního není jisté.

 

 

 

 Někde v hloubi uspěchaného srdce

máme zakódován symbol svého osudu

– nefatalistický záznam budoucího počínání

– část po části ho vyjevujeme ve splývavé a neústupné prodlevě

posloupné postupnosti

 

Amfora matčiny něhy nás provází

od prvého přelévání pramínků

až k volně plynoucím vodám

a povodněmi zalehlým lužním rovinám

 

Převalujeme do všech stran trpkost svého nevědění

poutavou slastí všedního života

až k zámlce sebepopírání

 

Připravujeme si svůj budoucí osud

pracností úporného naplňování

a chráníme ho svýma přetíženýma rukama

před fatalizmem smířlivé beznaděje

 

Čekajíce na vstřícná dobrodružství

jarního přívalu vod

oddalujeme okamžik odmítání a vzpoury

popírání a hněvu

 

Přibližujeme se k privatissimu

svého milostného snění

mikrovlnami citových expanzí

v pasátech toužení

 

Chceme se zbavit bolestivé blokády

uskřípnutých periferních nervových vláken

ale podkorovou oblast duše

necháváme bez povšimnutí

 

V teorii krásy a štěstí

zůstáváme nepolepšitelnými iluzionisty

obluzeni magickou touhou

proniknout do bezmračné sluneční riviéry

stůj co stůj

 

Jsme nataženi na přelidněných plážích nedočkavosti

– hopsáme v písečných dunách netrpělivosti

a oázu blaženosti nám nablízku

necháváme napospas týravému času

 

Couráme se ulicemi měst postáváme na návsích

v neustálém očekávání svých velkolepých šancí

pro něž už už nastává ten nejpříhodnější okamžik

– jen vydržet courat a postávat

 

Režiséři života – ti šťastní vyvolení

si nás teď už jistě povšimnou

 

Jsme krasobruslaři makadamových vozovek

vzdušných koridorů toboganových skluzavek

s fatamorgánou trojitých axelpauzenů

střemhlavých letů vývrtek a přemetů

 

V horečně soustředěném úsilí vlastníků realit

odhodlaně uplácíme prodavače odpustků

naší vlastní nemohoucnosti

 

Žádné bezedné dno není dost bezedné

aby přijalo hloubku

naší bezedné troufalé žádostivosti

 

Jen co se vylížeme z minulých proher a debaklů

nastavujeme své líce další roušce make-up breaků

abychom zastřeli útrpnost svého strastiplného smutku

 

Vkládáme desetikorunové losy

do osudí výročních tahů

abychom okořenili bezútěšnou nudu

svého nečinného čekání

 

Připínáme si na prsa mušličky hodností

zvětralé dřív než se jich naše ruka dotkne

 

Tleskáme mýtům umělecké průměrnosti

a rozplýváme se nadšením

nad kdejakým bazarem

opalizujícím pochybným leskem bižutemích výprodejců

 

Ale jsme opravdu jen takoví?

Jsme hazardéři s touhou po klidu bez hazardu?

Kolportéři magie s touhou uvěřit v realitu života?

Ekvilibristé doporučující svoji metodu

špičkového prstokladu?

Jsme sloupořadí strůjců hanebných rozhodnutí?

Klubka neřestí těla i ducha?

 

Ne nejsme jen bezbranní zajatci svého lidství

jen svářící se bipolární existence dobra a zla

Úpornost setrvalé touhy po naplnění života

a neumdlévající hledání místa v konstelaci tušeného

objevuje další zdroje našich nástupů

zmnožuje naši sounáležitost

dává novou sílu k ponorům ztečím a vzepětím

a nedbajíc zákona nevyhnutelné proměny a zániku

zpevňuje z pokolení na pokolení víru v člověka

 

Opava 24.–26. 12. 1983

publikováno: 23. 1. 2020

NEJNOVĚJŠÍ články


Křeček chycený v rádiu

Stanislav Křeček dává jasně najevo, že ochrana slabších ho nezajímá a jejich diskriminaci v roli ombudsmana řešit …

Pěstování rozlišovacích schopností

Způsob, jak spolehlivě odlišit rákosníka obecného od rákosníka zpěvného, je chytit ho a zblízka prohlédnout. …

Léky u nás chybí, kvůli bezuzdnému kšeftu v Číně

Výpadek dodávek autodílů z Číny kvůli viru přežijeme, ale nenechme si nalhat našimi bolševiky, že za …

Neexistující imigranti III.

Imigrační a muslimská otázka v britském politickém zrcadle   Úvod Toto je 3. část pětidílné minisérie mých …

Ve sviňáko! Krásná nebo chytrá?

U normálního člověka se občas zdá, že jeho schopnost uvažování je do jisté míry utlumena …

K výročí náletu na Drážďany

Na základě osobní zkušenosti si myslím, že každý z nás zažije ve svém obyčejném a …

Firma sobě! Aneb za nás čerpá Agrofert.

Naším hlavním problémem není to, že se k moci dostal nějaký lump, nýbrž to, že si …

Kravina, aneb komu věřit?

V padesátých letech, když pod kuratelou sovětských soudruhů českoslovenští soudruzi pověsili několik svých dříve velmi …