Úskalí referenda

Zastánci přímých voleb a referend argumentují schopností správného odhadu každého jednotlivce, což dokazují tím, že většina představitelů „prostého lidu“ dokáže odhadnout s dost velkou přesností, kolik váží vůl. Dodávám: jak který.

Jak nás totiž poučí staré latinské přísloví, a bove maiori discit arare minor, neboli větší vůl učí orat menšího, může zde být zásadní váhový rozdíl. Nicméně proti jednoduchosti této myšlenky zde stojí sociální jev, zvaný konformita se skupinou, která je doložena mnoha experimenty již hluboko v minulosti.

Muzafer Sherif již v třicátých letech minulého století podnikl experiment, kde v zatemněné místnosti umístil svítící bod. Pokusné osoby vnímají tento bod jako chvějící se (podobně jako hvězdy, což je způsobeno drobnými pohyby oční koule) a rozkmit byl vyhodnocen mezi 5 a 15 centimetry. V prvním kole experimentu prošli účastníci pokusnou místností a sdělili svůj odhad rozkmitu. Ve druhém kole byli v místnosti přítomni Sherifovi pomocníci, kteří nahlas tvrdili, že rozkmit činí tolik a tolik. Pokusné osoby, posléze dotázané, sdělily v rozporu se svým prvním odhadem, číslo uváděné těmi, kteří je měli splést a dohnat ke konformitě.

Připojení k větší skupině dává větší pocit bezpečí. Pokud se pak navíc skupiny polarizují, ti druzí („othering“) dostanou negativní nálepku a všechny jejich myšlenky jsou apriorně zavrženy. To měl ukázat druhý Sherifův experiment v rezervaci zvané Rober Cave (na wikipedii je špatný překlad). Tam vzal dvě party prepubertálních kluků, které umístil na týden odděleně, a pak je dal dohromady, přičemž nastavil soupeřivé až nepřátelské podmínky. Dosáhl tak enormního stupně vzájemného nepřátelství obou skupin. Společné akce (kino, fotbal, večer s ohňostrojem) nevedly ke sblížení, dokud nedošlo na společně prováděnou práci s jedním společným cílem.

Co z toho plyne? Najít pro tuto společnost jeden cíl. Vědět kdo je vůl a kolik váží, nestačí. A kdo by asi vyhrál volby, kdyby proti sobě stáli hrabě Chotek (šlechtic) a Václav Babinský?

***

Blog Radkina Honzáka.

publikováno: 27. 1. 2020

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Nadávky, žvanění a řev na zemi a internetu vystřídá dědictví ticha

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). Výraz „tiší“… znamená doslova klidný, mírný, laskavý a nenásilný. Tichost se projevuje ve chvíli konfliktu, kdy je vidět reakce na nějakou …

Zeman dělá na Peroutku, na Peroutku dál…

Přítomnost gratuluje České republice k prezidentovi, jehož slovní průjmy – „bonmoty“ – mezi okny, stojí už občany víc než veškerá podpora nezávislých časopisů dohromady! Bodejť by zbylo na Peroutku, když se …

Bezcitní onemocní, uzdraví se zas jen citem

Bezcitnost k zvířatům, která jíme, se nemenší. Většina výkrmen připomíná sterilnější koncentráky. Zvířat chovaných k lidské obživě je na zemi 700 miliónů tun (lidí 300 miliónů a divokých jen 100 miliónů tun podle …

Mamonu, nebo republice? Nebudeš sloužit dvěma pánům, nebudeš ve střetu…

Prastaré pravidlo znají vzdělaní lidé. Nevadí, že ho neznají nevzdělanci s tituly i bez nich. Profesor Jan Kysela z Právnické fakulty UK k tomu pravil: „Platí schéma, které najdete v tisíciletých dějinách politického myšlení, které …

Ústavní soud a my mezi Evropou a divokým Východem

Babišovi advokáti, tedy Miloš Zeman a poslanci politické divize Agrofertu, neuspěli u Ústavního soudu se svými námitkami vůči zákonné normě, která upravuje problematiku střetu zájmů. Andrej Babiš druhý den emotivně …

Počty mrtvých jako argument nevkusu

Věděli jste, že vybombardování Drážďan bylo: Jako u ostatních měst v cestě na Berlín pro ulehčení postupu Rudé armády vyžádáno Stalinem na Jaltě. Zničením vojensky důležitého cíle uzlového nádraží a vojenských …

Křesťanský brutalismus

Žula, diorit, záměrně zanechané stopy hornickými kangy, velikostní akcentace dlaní a prstů, další stopy po řezání elektrickými vidiovými kotouči a další atributy spjaté se socialistickým brutalismem. Lze vysledovat, že podjedinný …

Proč Západ tolik toleruje netoleranci islámu?

Na otázku, zda je islám náboženství míru, odpovídá Ayaan Hirsi Ali záporně. Volá po změně náboženské doktríny islámu, která stojí především na násilí. Přehlížením tohoto faktu mají podle ní obyvatelé …