Veslonosi, arapaimy velké, delfíni Irrawaddy… Zmizí, nebo je zachráníme?

Jedni z nejvíce udivujících a fascinujících živočichů na této planetě se schovávají ve vodách řek a jezer. Tato megafauna obsahuje gigantické sumce, rejnoky či kapry dosahující délky až tří metrů a vážících až 300 kilogramů. Relativně málo vědců se zajímá o tento druh ryb a publikum se prostě nezajímá vůbec. Tak tito velikáni, nicméně bezbranní tvorové, tiše mizí z planety.

Jedna z největších ryb, veslonos čínský, se více jak 150 milionů let plavila v řečišti řeky Jang-c’-ťiangu, byla naposledy viděna v roce 2003, a tedy byla prohlášena za rybu vyhynulou. Tato ryba je předzvěstí zániku dalších gigantických ryb, neb podle zjištění publikovaného v Global Change Biology klesla vodní fauna od roku 1970 do roku 2012 ve světovém měřítku o 88 procent. Seznam sice zahrnuje nejen ryby, ale i savce, jako jsou bobři, říční delfíni, hroši, krokodýli, želvy a mloci, ale ryby to odnesly nejvíce (až 94 procent) a z Číny a jižní Asie vymizely skoro úplně. Ve srovnání s tvory pozemskými je úhyn dvakrát vyšší.

Příčinou úbytku je přemrštěné rybaření, znečišťování řek toxickými materiály (za války ve Vietnamu bylo shozeno 2,7 tun výbušného materiálu, kde ryby téměř vyhynuly). Dále je to odvodňování a změny směrů toků vod a pouze dvě třetiny řek na světě volně plynou. Zbytek je zastavován nesčetnými přehradami, které se neustále staví na řekách, jako je Amazonka, Kongo a Mekong, a tak se stávají přehrady smrtelnou cenou pro tento druh ryb, hlavně v době jejich migrace. Vodní nádrže jsou sice v rozporu s lidskou potřebou vody a ochranou ryb, nicméně je snaha je odstranit, jak se již stává ve Spojených státech, kde jich bylo přes 1500 zrušeno.

Tyto studie jsou prvním krokem k nápravě zničeného prostředí, jak praví pan dr. Zeb Hogan, rybí biolog z Nevadské univerzity, který v tomto oboru pracuje více jak 20 let a věří, že existují možnosti, jak tyto vodní obry zachránit.

Svědčí o tom např. pozitivní jednání obyvatelstva žijícího kolem jezera Winnebago ve Wisconsinu, které chrání rybu – jezerního jesetera – a jeho populaci již od roku 1930 a nyní má jezero největší množství těchto ryb ve Spojených státech.

Arapaima velká, která lapá vzduch nad hladinou řeky Amazonky, kdysi rybařením vymizela, ale objevila se opět v Brazílii, kde již také existuje zákon Wild and Science Act, který rybu nedovolí lovit. Stejně tak je chráněn zelený jeseter na řece Oregon a veslonos americký na řece Missouri v Montaně.

Pro zrušení přehrad v globálním měřítku svědčí i snaha ochránit velké ryby v Bangladéši, na Novém Zélandě a v Ekvádoru, kde se konečně bere na vědomí, že je třeba starat se o řeky jako o „živé bytosti“. V roce 2018 byl také zrušen projekt na řece Amazon v Brazílii, a to na protest obyvatel, kteří si tak vyžádali alternativní energii. V roce 2012 protest v Chile pomohl rozhodnout nepostavit přehrady na řekách Pascue a Baker, místo toho byla vyprojektována solární a větrná energie. (Takže když se chce, tak to jde!)

Kambodžský národní solární projekt na řece Mekong rovněž řeší situaci téměř vyhynulých delfínů Irrawaddy, kterých je už pouze 92 a kteří zřejmě nepřežijí. Kambodžský zákon zakazuje lovit tento druh ryb pod přísným trestem až 12 let vězení, nicméně pro jednotlivce je velkým pokušením rybu ulovit a prodat až za deset tisíc amerických dolarů.

Jak praví pan dr. Hogan: „Je zjevné, že všechny tyto tvory nelze zachránit, nicméně je naděje! Nechceme přece žít na planetě, kde jsme všechny tyto tvory ubili, ale raději na takové, kde nám jde o společné soužití!“

Je třeba, abychom sledovali a studovali přírodu, na které jsme rozhodně závislí, neposlouchali pány ekonomy, kteří nám denně vyčíslují, co nás bude ochrana životního prostředí stát. Proto opět a opět děkuji Gretě Thunbergové za její iniciativu a za její odkaz vědcům, a ne politikům.

Rovněž děkuji za článek Pavla Rybáře, kde klade otázku: Jak dělat politiku ekologickou a neutopit se přitom ve smradlavém močálu ideologie?

Zdraví,

Eva z New Yorku

publikováno: 3. 2. 2020

Eva Dřízhalová

Eva Dřízhalová

/ Narozena v roce 1951 v Praze, přeživší komunismus a vyhozena konečně v roce 1979 za rodinou do Spojených států. Pracovala jako číšnice, malovala, kreslila a stala se nezávislou umělkyní, inspirována přírodou, vědou, poezií a životem. Napsala a ilustrovala knihu Twinkle Twinkle Red star o životě za železnou oponou. Poslední dobou se zajímá nejen o politickou situaci tam, kde žije, ale i o politické dění v Evropě , neb považuje za svou povinnost jako umělec odrážet, co se děje kolem nás.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Nadávky, žvanění a řev na zemi a internetu vystřídá dědictví ticha

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). Výraz „tiší“… znamená doslova klidný, mírný, laskavý a nenásilný. Tichost se projevuje ve chvíli konfliktu, kdy je vidět reakce na nějakou …

Zeman dělá na Peroutku, na Peroutku dál…

Přítomnost gratuluje České republice k prezidentovi, jehož slovní průjmy – „bonmoty“ – mezi okny, stojí už občany víc než veškerá podpora nezávislých časopisů dohromady! Bodejť by zbylo na Peroutku, když se …

Bezcitní onemocní, uzdraví se zas jen citem

Bezcitnost k zvířatům, která jíme, se nemenší. Většina výkrmen připomíná sterilnější koncentráky. Zvířat chovaných k lidské obživě je na zemi 700 miliónů tun (lidí 300 miliónů a divokých jen 100 miliónů tun podle …

Mamonu, nebo republice? Nebudeš sloužit dvěma pánům, nebudeš ve střetu…

Prastaré pravidlo znají vzdělaní lidé. Nevadí, že ho neznají nevzdělanci s tituly i bez nich. Profesor Jan Kysela z Právnické fakulty UK k tomu pravil: „Platí schéma, které najdete v tisíciletých dějinách politického myšlení, které …

Ústavní soud a my mezi Evropou a divokým Východem

Babišovi advokáti, tedy Miloš Zeman a poslanci politické divize Agrofertu, neuspěli u Ústavního soudu se svými námitkami vůči zákonné normě, která upravuje problematiku střetu zájmů. Andrej Babiš druhý den emotivně …

Počty mrtvých jako argument nevkusu

Věděli jste, že vybombardování Drážďan bylo: Jako u ostatních měst v cestě na Berlín pro ulehčení postupu Rudé armády vyžádáno Stalinem na Jaltě. Zničením vojensky důležitého cíle uzlového nádraží a vojenských …

Křesťanský brutalismus

Žula, diorit, záměrně zanechané stopy hornickými kangy, velikostní akcentace dlaní a prstů, další stopy po řezání elektrickými vidiovými kotouči a další atributy spjaté se socialistickým brutalismem. Lze vysledovat, že podjedinný …

Proč Západ tolik toleruje netoleranci islámu?

Na otázku, zda je islám náboženství míru, odpovídá Ayaan Hirsi Ali záporně. Volá po změně náboženské doktríny islámu, která stojí především na násilí. Přehlížením tohoto faktu mají podle ní obyvatelé …