Návrh na rozvod s Boženou Němcovou, nikdy nepodaný

Předkládám kopii návrhu na rozvod, který si sepsal pan Josef Němec, manžel spisovatelky paní Boženy Němcové.

Návrh je zajímavý pro laiky i odbornou právnickou veřejnost, i když je známo, že nakonec k rozvodovému řízení mezi manželi Němcovými nedošlo. Zároveň je i dokladem toho, že na kvalitě díla B. Němcové ani na její oblibě u českého národa nezanechal žádných stop. (V. K.)

Návrh Josefa Němce na rozvod se spisovatelkou Boženou Němcovou ze dne 30. 11. 1859

Jest má vůle, aby moje manželka Barbora (Božena) Němcová z mého bytu odešla. Dle své vůle živa byla pod tou výminkou, že na nějakou sustenci z mé strany žádný nárok nemá.

Příčiny, které mě k tomuto kroku dovedly, jsou následující.

  • Její k mé osobě po dlouhý čas trvající osobní odpor a z toho často vzniklé z její strany vášnivě vedoucí hádky a rozepře.
  • Její nedbalost a nevšímavost domácnosti a nerozumné zacházení s penězi.
  • Její pohodlně vedoucí život, nesprávnost vůbec a její nechuť ke vší domácí práci.
  • Nesrovnalost náhledu při vychovávání dětí.

Konečně

  • Já nejsem v stavu z mých příjmů při všem svém namáhání rodinu i ji vyživit, ona ale z její strany již déle než po celý rok se nepřičiňuje, by když ne domácí, tak alespoň literární prací k výživě přispěla, což jen nedostatky ve všem za následky má. A poněvadž se vyjádřila, že od navyklého způsobu svého živobytí neupustí, což mne pak do dalších nesnází přivést musí, tak jsem se na tom ustanovil k narovnání dalších trampot a mého trápení, by ona ode mne odešla a na svou pěst se živila. Ona mně sice předstírá, že moje chování k ní jest příčinou, že literárně, jak by chtěla, pracovat nemůže, kteréžto ale odporovat musím, neboť jsem nebyl po 5 měsíců v Praze a zaopatřoval jsem ji k živobytí všemožně, že při dobrém rozvrhu a rozumném vynakládání peněz vystačit mohla, ale ona navzdor tomu, že úplný pokoj měla, nepracovala a nevydělávala ničeho a k tomu všemu dluhu nadělala.

To vše, co tu uvádím, dotvrzuju vlastnoručním podpisem.

V Praze 30. listopadu 1859       Josef Němec

***

***

Převzato z knihy V. Krále Případy slavných i neslavných aneb můj život s advokacií, vyd. vl. nákl., 2010.

publikováno: 8. 2. 2020

Václav Král

Václav Král

Advokát / Václav Král se narodil roku 1926 v Lysé nad Labem. Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Řádným advokátem se stal 1.1.1963. Kromě toho, že stále vykonává advokacii, je zapsán také jako soudní tlumočník šesti jazyků. Po dlouhá léta byl jednatelem česko-francouzské společnosti Association Masaryk se sídlem v Paříži, od roku 1995 je členem výboru Masarykovy společnosti v Praze. Žije trvale v Praze. Je autorem knih Případy slavných i neslavných aneb můj život s advokacií (2002, REGO) a Procházky pamětí aneb advokát na cestách (2005, vyd. vlastním nákladem).

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Nadávky, žvanění a řev na zemi a internetu vystřídá dědictví ticha

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). Výraz „tiší“… znamená doslova klidný, mírný, laskavý a nenásilný. Tichost se projevuje ve chvíli konfliktu, kdy je vidět reakce na nějakou …

Zeman dělá na Peroutku, na Peroutku dál…

Přítomnost gratuluje České republice k prezidentovi, jehož slovní průjmy – „bonmoty“ – mezi okny, stojí už občany víc než veškerá podpora nezávislých časopisů dohromady! Bodejť by zbylo na Peroutku, když se …

Bezcitní onemocní, uzdraví se zas jen citem

Bezcitnost k zvířatům, která jíme, se nemenší. Většina výkrmen připomíná sterilnější koncentráky. Zvířat chovaných k lidské obživě je na zemi 700 miliónů tun (lidí 300 miliónů a divokých jen 100 miliónů tun podle …

Mamonu, nebo republice? Nebudeš sloužit dvěma pánům, nebudeš ve střetu…

Prastaré pravidlo znají vzdělaní lidé. Nevadí, že ho neznají nevzdělanci s tituly i bez nich. Profesor Jan Kysela z Právnické fakulty UK k tomu pravil: „Platí schéma, které najdete v tisíciletých dějinách politického myšlení, které …

Ústavní soud a my mezi Evropou a divokým Východem

Babišovi advokáti, tedy Miloš Zeman a poslanci politické divize Agrofertu, neuspěli u Ústavního soudu se svými námitkami vůči zákonné normě, která upravuje problematiku střetu zájmů. Andrej Babiš druhý den emotivně …

Počty mrtvých jako argument nevkusu

Věděli jste, že vybombardování Drážďan bylo: Jako u ostatních měst v cestě na Berlín pro ulehčení postupu Rudé armády vyžádáno Stalinem na Jaltě. Zničením vojensky důležitého cíle uzlového nádraží a vojenských …

Křesťanský brutalismus

Žula, diorit, záměrně zanechané stopy hornickými kangy, velikostní akcentace dlaní a prstů, další stopy po řezání elektrickými vidiovými kotouči a další atributy spjaté se socialistickým brutalismem. Lze vysledovat, že podjedinný …

Proč Západ tolik toleruje netoleranci islámu?

Na otázku, zda je islám náboženství míru, odpovídá Ayaan Hirsi Ali záporně. Volá po změně náboženské doktríny islámu, která stojí především na násilí. Přehlížením tohoto faktu mají podle ní obyvatelé …