Makáme (na sebe) a, běda, žijeme tím, co kecáme

(…) Na jedné straně šroubovaná spisovnost ,,po stránce řeči´´, na druhé straně vulgarism, ne lidový, nýbrž periferní. Naše politické řečnictví se pohybuje mezi dvěma krajnostmi: Mezi úplně mechanickým a špatným …

Kde lidi rozdělují programy, může pojit úroveň!

Jak známo, napsal francouzský myslitel Jules Benda nedávno knihu nadepsanou ,,La Trahison des Clercs´´, ,,Zrada kleriků´´. Co chtěl říci tímto podivným titulem? Tvrdí, že intelektuálové by měli mít v novodobé …

Pokecáni slovy

(…) Přítomnost nedávno zaznamenala doklad o tom, jak se poslanci dívají na dosah mluveného slova: jsou-li komunističtí poslanci žalováni pro pobuřování, omlouvá je imunitní výbor tím, že jde o ,,obvyklý …