Constitutional affairs

Among various possible forms of oblivion there is one that I would qualify as significant for our current purposes and that is beginning, or rebeginning. In the context of the …

Ústavní záležitosti

Mezi rozličnými podobami zapomnění je jedna, kterou bych považovala za podstatnou pro naši současnost. Počátek či nový počátek, což znamená radikální uvedení do přítomnosti a popření minulosti. „Typickou rituální formou …