Já tě mám taky někdy dost

Dialog je životní mízou vztahů, ale překážek, které se mu staví do cesty, je bohužel mnoho a těch, kteří je překonají, jen málo. Hodně dosáhneme už tím, jestliže především míň …

Umět nechat věcem volný průběh

Cestující nastoupil do vlaku na New York a povídá průvodčímu, že by rád vystoupil ve Fordhamu. „V sobotu ve Fordhamu nestavíme,“ informoval ho průvodčí, „ale poradím vám. Jak při průjezdu …

Učit se jde jedině bez učitele

Motto: „Ale vy si nedávejte říkat „Mistře“; jediný je váš Mistr, vy pak všichni jste si bratry.“ Evangelium podle Matouše Není těžké sehnat někoho, kdo vás bude učit mechaniku nebo …

Co je láska a co ne

Motto: „Šťastní budou služebníci, které pán přijda, zastihne bdící.“ Evangelium podle Lukáše Všude na světě hledají lidé lásku, protože jsou všichni přesvědčeni, že láska sama může zachránit svět, že může …

Po přízni řízni!

Motto: „Kdo se chce ode mne něčemu naučit, ale neodpoutá se od svého otce a matky, ženy a dětí, bratrů a sester, ano i sám sebe, ten se nenaučí nic.“ …

Zisk a ztráta

Motto: K čemu je člověku, kdyby získal celý svět, ale svůj život ztratil? Evangelium podle Matouše Vybavte si ten pocit, který míváte, když vás někdo pochválí, když vás přijímají, uznávají, …

Co mám dělat?

Motto: „Mistře, co mám dělat, abych žil?“ Evangelium podle Matouše (19,16) Představte si, že sedíte v koncertním sále a nasloucháte kouzelné hudbě, když tu si najednou vzpomenete, že jste zapomněli …